Meeting-workshop voor personen met een arbeidsbeperking

Tijdens deze Corona-crisis zien we de vereenzaming hard toeslaan. Mensen met een arbeidsbeperking worden hard geraakt in hun welzijn. Denk aan hulpbehoevenden die op hulp van anderen zijn gewezen maar er nu alleen voor staan, of gedeeltelijk arbeidsongeschikte personen die bezig zijn met re-integreren maar (nog) meer obstakels ervaren bij het vinden van een passende baan met de benodigde voorzieningen. De zelfredzaamheid is in het gedrang voor mensen met een (fysieke of mentale) beperking. Ervaart u ook meer obstakels en wilt u uw verhaal kwijt? Dat kan tijdens de OJAU meeting-workshop.

Online in november 2020

Begin november zullen een of twee (gratis) online meeting-workshops worden georganiseerd voor personen die behoefte hebben aan ondersteuning op sociaal-juridisch vlak en/of ervaringen willen delen met andere personen die in een soortgelijke situatie verkeren. Een workshop-meeting duurt max. 2 uur.

Voor wie

Beperkingen kunnen fysiek, psychisch of verstandelijk zijn met allerlei varianten. Het komt vaak voor dat allerlei wetten en regels het leven voor deze mensen niet makkelijk maken. Als een persoon eenzaam raakt door een vervelende gebeurtenis, kunnen zaken die er niet toe lijken te doen maar zeker wel belangrijk zijn, worden verwaarloosd. Deze Corona-tijd is natuurlijk net zo'n vervelende gebeurtenis waarin mensen met een arbeidsbeperking nog meer moeilijkheden kunnen ondervinden.

Bent u arbeidsbeperkt? Vragen als 'hoe kom ik aan een (parttime) baan' en 'hoe moet ik verder met eventuele (reguliere) zorg die minder toereikend is', zullen wellicht bij u zijn opgekomen. Deze meeting-workshop is daarom misschien ook wel behulpzaam voor u.

Ondersteuning

Eenzaamheid kan vele praktische en juridische problemen tot gevolg hebben. In de OJAU's meeting-workshop passeren allerlei onderwerpen op toegankelijke en laagdrempelige wijze de revue. Er zijn allerlei (verborgen) regels, wetten, rechten en plichten waar u mogelijk geen weet van heeft, maar die wel van belang zijn in het dagelijks leven.

Inkomen
Werk
Woning
Uitkeringen (ziekte, werkloosheid, bijstand, arbeidsongeschiktheid, nabestaandenuitkering)
Toeslagen (huur, kind gebonden budget, kinderopvang, zorg)
Studie (vervolg, omscholen, trainingen)
Gemeentelijke voorzieningen (Wmo)
U denkt er aan om te starten als ZZP'er (om thuis te kunnen werken)
Andere voor u relevante juridische zaken

Niet alleen als er al problemen zijn die in de juridische sfeer liggen, de meeting workshops zijn ook bedoeld ter preventie van (hogere) schulden of andere (juridische) problemen die misschien al op de loer liggen. De meeting workshops zijn interactief. De manier waarop kennis en informatie wordt overgedragen geschiedt op inspirerende wijze. OJAU vindt het belangrijk dat er naast aandacht voor een juridische vraag of probleem, ook aandacht is voor u als persoon. Lees meer over het effect van de meeting-workshop.

Verbinding

Het is overigens niet gegarandeerd dat na deze meeting-workshop alle eventuele (juridische) problemen zijn opgelost of alle vragen zijn beantwoord. In deze meeting-workshops over wet- en regelgeving wil OJAU alle deelnemers zoveel mogelijk wegwijs maken, maar ook verbinding creëren tussen hen die in een vergelijkbare situatie verkeren. De deelnemers kunnen ervaringen met elkaar uitwisselen, elkaar steunen, en ze kunnen met vragen bij OJAU terecht.

Een belangrijk aspect is het voorkomen van vereenzaming, dan wel ervoor te zorgen dat u niet (verder) in eenzaamheid beland.

Buddy

U kunt in alle openheid en in een vertrouwde omgeving praten over uw (dreigende) gevoel van eenzaamheid en de praktische gevolgen ervan. Niet alleen op juridisch vlak maar wie weet wat er uit komt als u met andere eenzame personen hebt gesproken en ervaringen kan uitwisselen met elkaar. Misschien ontmoet u tijdens deze meeting-workshop een buddy en kunt u elkaar steunen in lastige situaties, zoals als u weer gesprekken moet voeren met het UWV. Hoe dan ook, als u eenzaam bent, hoeft u niet perse alleen te zijn!

Inventarisatie

Eerst zal een inventarisatie worden gemaakt van het aantal meldingen en de gewenste onderwerpen die besproken kunnen worden, gerelateerd aan onder andere arbeidsongeschiktheid, werk zoeken en eenzaamheid. Afhankelijk daarvan wordt een op maat gemaakte meeting gemaakt en een datum vastgesteld. Mochten er veel aanmeldingen zijn, dan zal een tweede (gratis) meeting volgen. Over de wijze waarop de online meeting in z'n werk gaat, worden alle deelnemers nader geïnformeerd.

Aanmelden?

U kunt zich tot en met 18 oktober 2020 aanmelden door een bericht te sturen via onze facebookpagina OJAU's Juri-schrijfsels of door een e-mail te sturen naar info@ojau.nl, met vermelding "interesse meeting-workshop". U wordt in ieder geval vlak na 18 oktober 2020 op de hoogte gesteld van uw deelname. Per groepje kunnen er maximaal vier personen deelnemen, dit omdat er voldoende ruimte moet zijn voor ieders verhaal en vragen.

Andere meeting-workshops