Scriptiehulp of extra begeleiding

Studeer jij HBO of WO Rechten in de richting Staats- en bestuursrecht of SJD, en loop je vast bij het schrijven van jouw afstudeerscriptie? Of moeite met vakken in sociale wet- en regelgeving of bestuursrecht? Wij bieden professionele diensten aan zodat jij tijdig kunt afstuderen.

- Nakijkservice scriptie, praktijkonderzoek of stageverslag: op taal- en grammatica, opbouw en structuur. Soms raak je blind voor je eigen teksten omdat je er zo mee bezig bent. Een extra paar ogen en feedback erbij voor een nog beter resultaat.

- Mentorschap en scriptiebegeleiding: ter extra ondersteuning zoals hulp bij het opstellen van een goede probleemstelling, voor het opzetten van een praktijkonderzoek, of als je bent vastgelopen bij het schrijven. Voor doel- en resultaatgericht afstuderen.

- Gerichte coaching en begeleiding: bij een bepaald aspect of onderwerp. Bijvoorbeeld, ondersteuning in het ontwikkelen van competenties en vaardigheden bij het maken van beroepsproducten uit de sociaal juridische- en uitvoeringspraktijk (o.a. het opstellen én afhandelen bezwaar- en beroepschrift, schrijven van een klachtbrief of afhandeling daarvan, schrijven van een rapportage, uitvoeren van bemiddelingsgesprekken en hoor gesprekken, et cetera)

- Bespreking belangrijke en actuele uitspraken: in het sociale zekerheidsrecht, alsmede bestuursrechtelijke aspecten die hieruit voortvloeien

- Casus behandeling en praktische oefeningen: voor inzicht in de Algemene wet bestuursrecht

- Aspecten gericht op de uitvoering: van de Sociale Zekerheid (de wet SUWI, WW, WIA, AOW, Anw, AKW en Participatiewet) en achterliggende beleidskeuzes te belichten

Bijles

Het uitgebreide sociale zekerheidsstelsel is in de laatste jaren behoorlijk aan verandering onderhevig. Denk aan de verhoging van de AOW-leeftijd, de Participatiewet, en recente wijzigingen in de WW. Berekeningen over de hoogte en de duur van een uitkering is al niet eenvoudig. Het wordt nog complexer als je rekening moet houden met het overgangsrecht en allerlei formules die daarbij komen kijken. Het bestuursrecht als waarborg, normerende en instrumentele functie in onze sociale rechtsstaat, kan behoorlijk wat hoofdbrekens opleveren door al die begrippen en aspecten waar men mee te maken kan krijgen.

Als je eenmaal de structuur door hebt, dan wordt het al een stuk gemakkelijker. Maar dat is soms makkelijker gezegd dan voor elkaar te krijgen. Als je de studiestof beter wilt begrijpen of een tentamen of toets niet hebt gehaald en binnenkort een herkansing hebt, dan helpen wij jou graag.

Voor wie

Studenten WO, HBO, maar ook MBO die een studie volgen met vakken in het sociale zekerheidsrecht en/of bestuursrecht, en ondersteuning willen hebben bij het maken van een scriptie of voor het behalen van tentamens

Nieuwkomers die een rol gaan vervullen binnen een (bestuursrechtelijke) functie of die vanuit een bepaalde professie met sociale zekerheid en/of bestuursrecht te maken krijgen en extra ondersteuning willen hebben

Personen die omscholen en vakken in het sociale zekerheidsrecht en/of bestuursrecht volgens en hierbij praktische ondersteuning nodig hebben

Voor meer informatie

En/of aanvraag offerte, stuur dan een e-mail naar info@ojau.nl.

Met daarin:

- Wie jij/u bent en wel of geen student
- Jouw/uw (leer)doel
- Wat jij/u nodig heeft
- Eventueel voor hoeveel studenten
- Tijdspanne
- Voorstel plaats/locatie (hangt ook af van het leerdoel)

Of volg hier een workshop bestuursrecht in de praktijk

Studeer jij WO-, HBO-Rechten of SJD en zoek jij extra begeleiding bij het schrijven van jouw scriptie of beroepsopdracht? OJAU biedt professionele ondersteuning aan op maat. Nakijkservice of coaching nodig? Wij bekijken samen wat jij nodig hebt voor een goede afronding van jouw studie. Heb je het als student niet breed maar kun je alle hulp gebruiken? Dan bekijken wij qua kosten samen naar wat mogelijk en haalbaar is voor jou.