Juridische hulp en rechtsbijstandverzekering

Geschreven door: D. Deijle
Geplaatst op www.ojau.nl, 11 maart 2019

Problemen met uw uitkering of op het werk? Heeft u een rechtsbijstandverzekering maar wilt u zelf een jurist kiezen die uw juridische belangen behartigt in een bezwaarprocedure of procedure bij de bestuursrechter? Dat kan, want u heeft de vrijheid om zelf een jurist te kiezen, ook als uw rechtsbijstandverzekeraar zelf juristen in dienst heeft. Dit is de vrije advocaatkeuze.

Waarom juridisch advies en hulp via OJAU:
Juridisch advies op maat
Geen wachttijden
Laagdrempelig en toegankelijk
Snel en accuraat

OJAU biedt goede kwaliteit in gespecialiseerde juridische hulp bij juridische problemen met een gemeente, uitkeringsinstantie of uw werkgever. Denk aan onderwerpen als uitkering, ontslag, ziekte, arbeidsongeschiktheid en re-integratie. Niet alleen als het gaat om een juridische procedure, maar bij OJAU kunt u ook voor kosteloos en vrijblijvend (juridisch) advies terecht. De jurist van OJAU biedt naast advies procedurele bijstand in bezwaarprocedures bij onder andere het UWV en gemeenten, alsmede in beroepsprocedures bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank en de Centrale Raad van Beroep (hoger beroep).

Vergoeding via verzekeraar

Op 7 april 2016 heeft het Europese Hof van Justitie in het "Sneller-arrest" geoordeeld dat verzekerden ook voor bezwaarprocedures kunnen kiezen voor een externe jurist. Als verzekerde heeft u dus recht op kosteloze rechtsbijstand van een jurist van uw keuze.

Het is wel raadzaam dat u – als u een juridisch geschil heeft – eerst met OJAU contact opneemt om uw recht op vrije keuze voor een jurist te waarborgen. Als u niet de juiste weg volgt, zoals die in de polisvoorwaarden van uw rechtsbijstandverzekering is vastgelegd, dan mag de verzekeraar uw recht op een jurist buiten de rechtsbijstandverzekeraar ontzeggen. Dit kan bijvoorbeeld als u de zaak te laat of verkeerd heeft aangemeld.

Heeft u een juridisch probleem?

Gaat het om een juridische procedure, dan zal de jurist van OJAU haar juridische zienswijze kosteloos voor u voorleggen aan de rechtsbijstandverzekeraar. OJAU geeft een onafhankelijk oordeel over de verdere behandeling van het conflict. De rechtsbijstandverzekeraar is gebonden aan het oordeel van OJAU. Dus als de jurist van OJAU een procedure kansrijk acht, dan heeft u in principe het recht op vergoeding van uw juridische kosten als OJAU uw juridische belangen behartigt.

Helaas zijn er rechtsbijstandsverzekeraars die een bedrag aan eigen risico hanteren en een kostenlimiet, zoals DAS rechtsbijstand. In feite zijn deze polisvoorwaarden in strijd met het Massar-arrest van 7 april 2016 waarin is bepaald dat alleen de wetgever beperkingen kan opleggen. Polisvoorwaarden met een restrictieve (beperkende) uitleg door de rechtsbijstandsverzekeraar zelf, is nietig.

Niet alle rechtsbijstandsverzekeraars hanteren een eigen risico maar alleen een kostenlimiet. Voor juridische procedures in het bestuursrecht, zoals bijvoorbeeld om een uitkering, komt u echter wel uit met de maximale vergoeding voor de juridische kosten. Er zijn ook rechtsbijstandsverzekeraars die helemaal geen beperkingen stellen als er een externe jurist wordt ingeschakeld door een verzekerde. En zo hoort het eigenlijk.

Geen rechtsbijstandverzekering?

Heeft u geen rechtsbijstandverzekering maar een laag inkomen, én juridische hulp nodig? Lees dan hier over de mogelijkheden. OJAU is een sociaal juridische dienstverlener die rekening houdt met wat de cliënt kan missen. Laat u uw eventuele ongunstige financiële situatie dus niet weerhouden om juridische hulp te vragen.

OJAU denkt niet in beperkingen, maar in mogelijkheden.

Polisvoorwaarden van enkele rechtsbijstandverzekeraars