Juridisch servicepakket


Voor wie

Voor personen met een arbeidsongeschiktheids- of ziektewetuitkering, bijstandsuitkering, of die nog werken en ziek zijn door langdurige of chronische gezondheidsklachten. Zit u sinds kort of al enige tijd in zo'n vervelende situatie? Heeft u regelmatig vragen over wat uw rechten en plichten zijn in verband met uw uitkering en kunt u juridisch advies of rechtsbijstand goed gebruiken? Neem dan voor nog geen € 5,- per maand een abonnement op de juridische service van OJAU.

Waarom

U heeft (regelmatig) problemen op uw werk vanwege ziekte of arbeidsongeschiktheid of met de gemeente. Het kan voorkomen, of u heeft het al eens meegemaakt, dat u wordt opgeroepen voor een gesprek. Het is niet altijd even eenvoudig om iemand in uw familie of kennissenkring bereid te vinden om mee te gaan naar een gesprek.

Hieronder enkele situaties waarin u ondersteuning kunt krijgen van OJAU omdat u graag iemand naast u wilt hebben:
Hieronder enkele situaties waarin ik ondersteuning kan bieden:
∗ Bij een gesprek met een verzekeringsarts of arbeidsdeskundige van het UWV voor een (her)beoordeling.
∗ Bij verzoek om vrijstelling en ontheffing arbeidsparticipatie bij de gemeente
∗ Problemen met de werkgever en mogelijk ontslag
∗ Bij bezwaar- en beroepsprocedures tegen de gemeente of het UWV

Een meerwaarde is ook dat u na het gesprek direct (juridisch) vervolg advies kan ontvangen van OJAU, zonder dat u nog allerlei stukken hoeft te overleggen of zaken moet uitleggen.

Hierboven zijn slechts enkele voorbeelden van situaties geschetst. Wij hebben ervaren dat veel arbeidsongeschikten of langdurig zieke werknemers regelmatig met vragen zitten over wat hun rechten zijn en een extra steuntje kunnen gebruiken. Daarom hebben wij voor deze groep mensen een abonnement ontwikkeld. Procedures omtrent arbeidsongeschiktheid zijn complex zijn en duren lang. Veel mensen die hiermee te maken krijgen voelen zich vaak niet serieus genomen door bijvoorbeeld een verzekeringsarts of werkgever. Het kan lastig zijn om zelf alles te doen, vooral voor iemand die ziek is. Het is dan prettig als een persoon deskundig geholpen wordt en er in ieder geval, juridisch gezien, niet alleen voor hoeft te staan.

Service voordelen

Hieronder treft u de volgende service voordelen van het juridisch servicepakket van OJAU:
∗ Onbeperkt juridisch advies over zaken in relatie tot uw arbeidsongeschiktheid, uitkering of werk.
∗ Gegarandeerd snel antwoord en deskundig juridisch advies gericht op uw specifieke situatie.
∗ Een vast aanspreekpunt voor uw juridische vragen.
∗ Contact onder andere via e-mail, Whatsapp, chat en per telefoon.
∗ Zo snel mogelijk, en uiteraard waar mogelijk, actie bij spoedzaken.
∗ Maatwerk: (juridische) hulp afgestemd op uw persoonlijke situatie.
∗ Geen lange wachttijd na het afsluiten van het abonnement, direct juridisch advies en/of hulp.
∗ Geen drempelbedrag¹.
15% korting op de eigen bijdrage voor juridische bijstand bij het voeren van een bezwaar- of beroepsprocedure in het kader van een uitkering van het UWV of de gemeente².
* Bijzondere regeling als de werkgever de juridische kosten niet vergoed met 15% korting op de offerte voor een juridische check op een vaststellingsovereenkomst tussen u en uw werkgever inclusief onderhandelingen
* 25% korting op het uurtarief voor het buiten een juridische procedure om door OJAU laten bijwonen van gesprekken in het kader van (her)beoordeling arbeidsongeschiktheid en ziekte, een rechtmatigheidsgesprek omtrent uw bijstandsuitkering, of in verband met re-integratie of verbetertraject op uw werk³.
* U krijgt 5% korting op de totale factuur van een coaching traject

Al zou alleen gebruik maken van een ondersteuning bij een gesprek op locatie met de gemeente of UWV, dan heeft u al voordeel.

Hoe werkt het

Als u interesse heeft in het OJAU-abonnement, stuur ons dan een bericht via het contactformulier. U ontvangt dan het aanmeldformulier per e-mail. Zodra wij het aanmeldformulier ingevuld van u retour hebben ontvangen, krijgt u van ons een bevestiging van uw abonnement. U kunt na betaling direct gebruik maken van onze service. Er is geen wachttijd van 2 of 3 maanden, zoals bij veel rechtsbijstandsverzekeraars het geval is. Op alle service en diensten zijn de algemene voorwaarden en het Privacybeleid van OJAU van toepassing.

Het abonnement kost € 50,- per jaar en dient in één keer te worden voldaan. Het abonnement heeft een doorlooptijd van 12 maanden. Er is geen sprake van automatische verlenging. Na de duur van 12 maanden dient u opnieuw een abonnement af te sluiten als u dat wenst. Als aan het einde van het abonnement nog een juridische procedure loopt, dan wordt de juridische ondersteuning overeenkomstig de aangegane overeenkomst tot opdracht voortgezet totdat de procedure is geëindigd. Dit staat los van het eventueel opnieuw afsluiten van een abonnement.

Toelichting service en clausule

¹Wat wordt bedoeld met drempelbedrag: veel rechtsbijstandsverzekeraars verlenen alleen juridische hulp als het gaat om een schadebedrag hoger dan de franchise, bijvoorbeeld van € 250,-. Als u een boete heeft gekregen van de uitkeringsinstantie of u moet een dergelijk bedrag terugbetalen en daar bent u het niet mee eens, dan geldt er bij ons géén drempelbedrag. U wordt dus altijd geholpen.

²Voor bezwaar- en beroepsprocedures betaalt u enkel de eigen bijdrage voor juridische bijstand. Mocht het zo zijn dat uw bezwaar- en of beroep gegrond wordt verklaard (dus u krijgt gelijk), dan zal de wederpartij het restant van de kosten voor juridische bijstand vergoeden. Als de zaak niet wordt gewonnen, bent u verder niks aan ons verschuldigd. Op deze manier wordt u dus niet geconfronteerd met hoge juridische kosten. Het bedrag aan eigen bijdrage komt overeen met het bedrag dat de Raad voor de Rechtsbijstand jaarlijks vaststelt per inkomensgroep. Afhankelijk van uw inkomen wordt bepaald welke eigen bijdrage op u van toepassing is. Dit bedrag vermelden wij dan in de offerte. Bij een OJAU-abonnement krijgt u bij ons een korting van 15% op de eigen bijdrage voor juridische rechtsbijstand (bedragen zijn incl. 21% Btw). De (reis)tijd in verband met een (hoor)zitting is hierbij inbegrepen. Uitsluiting: U krijgt géén korting op de reiskosten (op basis van OV deur tot deur vol tarief) in verband met reizen naar en van de locatie waar de(hoor)zitting plaatsvindt of kosten die verband houden met de verzending van de post.

³Het uurtarief is afhankelijk van de hoogte van het inkomen of uitkering maar max. € 75,- per uur incl. 21% Btw. Er geldt een korting van 25% op het uurtarief van € 35,- in verband met de reistijd van en naar het gesprek buiten een juridische procedure om. Uitsluiting: U krijgt géén korting op de kosten die moeten worden betaald in verband met reizen, op basis van OV deur tot deur vol tarief. Op de reistijd van en naar de locatie waar het gesprek plaatsvindt geldt de korting wel.

Wilt u juridische hulp maar zonder abonnement? Dan verwijzen wij u naar de pagina juridische hulp.

Like onze Facebook pagina, en blijf op de hoogte van interessante ontwikkelingen in onder andere de sociale zekerheid.