Juridisch servicepakket


Voor personen met een arbeidsongeschiktheids- of ziektewetuitkering, bijstandsuitkering of die nog werken, en ziek zijn door langdurige of chronische gezondheidsklachten. Zit u sinds kort of al enige tijd in zo'n vervelende situatie? Heeft u regelmatig vragen over wat uw rechten en plichten zijn in verband met uw uitkering en kunt u juridisch advies of rechtsbijstand goed gebruiken? Neem dan een abonnement op de juridische service van OJAU.

Waarom voor U

* U heeft bijvoorbeeld chronische pijn- of psychische klachten die voor de buitenwereld onzichtbaar zijn.
* U heeft een uitkering in het kader van de WIA, WAJONG, ZW, Bijstand of u werkt nog.
∗ Als u een (weer) een gesprek moet aangaan met een verzekeringsarts of arbeidsdeskundige voor (her)beoordelingen.
∗ Als u het niet eens bent met een beslissing over het vastgestelde arbeidsongeschiktheidspercentage.
∗ U wilt naast de gesprekken die u heeft met een Arboarts, "onafhankelijk" advies over uw rechten als werknemer.
∗ U heeft (regelmatig) problemen op uw werk vanwege ziekte of arbeidsongeschiktheid.
∗ Uw werkgever heeft te kennen gegeven dat hij over een bepaalde periode niet meer met u wil samenwerken, vanwege uw functioneren door ziekte.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van situaties. Wij hebben ervaren dat veel arbeidsongeschikten of langdurig zieke werknemers regelmatig met vragen zitten over wat hun rechten zijn en een extra steuntje kunnen gebruiken. Daarom hebben wij voor deze groep mensen een abonnement ontwikkeld. Procedures omtrent arbeidsongeschiktheid zijn complex zijn en duren lang. Veel mensen die hiermee te maken krijgen voelen zich vaak niet serieus genomen door bijvoorbeeld een verzekeringsarts of werkgever. Het kan lastig zijn om zelf alles te doen, vooral voor iemand die ziek is. Het is dan prettig als een persoon deskundig geholpen wordt er in ieder geval, juridisch gezien, niet alleen voor hoeft te staan.

Service en voordelen voor U

Voor iets meer dan € 4,- per maand treft u de volgende service en voordelen aan in het juridisch servicepakket van OJAU:
∗ Onbeperkt juridisch advies over zaken in relatie tot uw arbeidsongeschiktheid, uitkering of werk.
∗ Gegarandeerd snel antwoord en deskundig juridisch advies gericht op uw specifieke situatie.
∗ Een vast aanspreekpunt voor uw vragen.
∗ Contact onder andere via e-mail en / of chat.
∗ Direct actie bij spoedzaken.
∗ Maatwerk: hulp afgestemd op uw persoonlijke situatie.
∗ Geen lange wachttijd na het afsluiten van het abonnement, direct juridisch advies en/of hulp.
∗ Geen drempelbedrag¹.
∗ Voor het voeren van een bezwaar- of beroepsprocedure in het kader van een uitkering van het UWV, krijgt u 15% korting op de eigen bijdrage voor juridische bijstand².
∗ Korting op andere diensten van OJAU.

Hoe werkt het

Als u interesse heeft in het OJAU-abonnement, stuur ons dan een bericht via het contactformulier. U ontvangt dan het aanmeldformulier per e-mail. Zodra wij het aanmeldformulier ingevuld van u retour hebben ontvangen, krijgt u van ons een bevestiging van uw abonnement. U kunt na betaling direct gebruik maken van onze service. Er is geen wachttijd van 2 of 3 maanden, zoals bij veel rechtsbijstandsverzekeraars het geval is. Op alle service en diensten zijn de algemene voorwaarden van OJAU van toepassing.

Het abonnement kost € 50,- per jaar en dient in een keer te worden voldaan. Het abonnement heeft een doorlooptijd van 12 maanden. Er is geen sprake van automatische verlenging. Na de duur van 12 maanden dient u opnieuw een abonnement af te sluiten als u dat wenst. Als aan het einde van het abonnement nog een juridische procedure loopt, dan wordt de juridische ondersteuning overeenkomstig de aangegane overeenkomst tot opdracht voortgezet totdat de procedure is geëindigd. Dit staat los van het eventueel opnieuw afsluiten van een abonnement.

Toelichting service

¹Wat wordt bedoeld met drempelbedrag. Veel rechtsbijstandsverzekeraars verlenen alleen juridische hulp als het gaat om een schadebedrag hoger dan de franchise, bijvoorbeeld van € 250,-. Als u een boete heeft gekregen van de uitkeringsinstantie of u moet een dergelijk bedrag terugbetalen en daar bent u het niet mee eens, dan geldt er bij ons geen drempelbedrag. U wordt dus altijd geholpen.

²Voor bezwaar- en beroepsprocedures betaalt u enkel de eigen bijdrage voor juridische bijstand. Mocht het zo zijn dat uw bezwaar- en of beroep gegrond wordt verklaard (dus u krijgt gelijk), dan zal de wederpartij de rest van de kosten voor juridische bijstand vergoeden. Als de zaak niet wordt gewonnen, bent u verder niks aan ons verschuldigd. Op deze manier wordt u dus niet geconfronteerd met hoge juridische kosten. Het bedrag aan eigen bijdrage komt overeen met het bedrag dat de Raad voor de Rechtsbijstand jaarlijks vaststelt per inkomensgroep. Afhankelijk van uw inkomen wordt bepaald welke eigen bijdrage op u van toepassing is. Dit bedrag vermelden wij dan in de offerte. Bij een OJAU-abonnement krijgt u bij ons een korting van 15% op de eigen bijdrage voor juridische rechtsbijstand (bedragen zijn incl. 21% Btw). Op onze andere diensten krijgt u 5% korting op de totaalfactuur.

Wilt u juridische hulp op een andere manier en zonder abonnement? Dan verwijzen wij u naar de pagina juridische hulp.

Like onze Facebook pagina, en blijf op de hoogte van interessante ontwikkelingen in onder andere de sociale zekerheid.