Updates en andere schrijfsels

» Het voortschrijdende proces
Over de aangenomen motie van Van Kent, een afgesloten strijd van een ME/CVS-patiënt, en de voortdurende problemen in WIA-beoordelingen.

» Het doorgeslagen keuringssysteem
WIA perikelen en de zorgen van een sociaal juriste, deel II.
UWV verstrekt uitkeringen in het kader van de arbeidsongeschiktheidswet (WIA) zonder verplicht medisch oordeel arts, dat rechtsongelijkheid en willekeur in de hand werkt.

» OJAU's jaarafsluiting 2021
Lees hier over een vol jaar en de plannen voor 2022.

» Position paper - Voor een oplossing in de uitvoering van de WIA voor 35-minners
Voor het rondetafelgesprek ‘WIA 35-minners’ van de vaste commissie voor SZW, Tweede Kamer der Staten-Generaal, op 1 juli 2021. Lees meer informatie over het rondetafelgesprek, volg het debat mee of kijk het later terug: KLIK HIER.
RTL Nieuws heeft op 24 juni 2021 aandacht geschonken aan dit thema: "Financieel drama voor arbeidsongeschikten door strikte regel", door Roel Schreinemachers: KLIK HIER.

» Brief aan de SP - de zorgen van een sociaal jurist inzake de WIA 
WIA perikelen en de zorgen van een sociaal juriste, deel I.

» OJAU's update nr. 1 - 2021
Lees hier een update van de eerste maanden van 2021.

Juridische weetjes

Lees hier de blogartikelen met diverse juridisch gerelateerde onderwerpen.

» Beroepsprocedure en termijnen
Lees hier meer over schadevergoeding bij overschrijding van de redelijke termijn in het sociale zekerheidsrecht.

» Tijdens bezwaar in een slechtere positie komen 
Iemand kan door het maken van bezwaar niet in een slechtere positie geraken. Er is echter wel een uitzondering op de hoofdregel mogelijk. Lees het in dit blogartikel.

» Coronaboete
Verzet aantekenen kan lonen

» Mensenrechten in het gedrang door Corona
Over mensen met een beperking.

» Ontslag op staande voet
Lees hier wat u kunt doen bij ontslag op staande voet.

» Juridische hulp bij uitkering
Het verwoorden van argumenten kan soms lastig en behoorlijk tijdrovend zijn. Juridisch advies en hulp bij problemen met uw uitkering kan als prettig worden ervaren, omdat het u weer wat lucht zal geven en overzicht kan bieden.

» Herziening bestuurlijke boete
Laat onderzoeken of u terecht een hoge boete heeft opgelegd gekregen van het UWV, SVB of gemeente.

» Schending van uw mensenrecht
Op het werk of in verband met uw uitkering

» VN-Verdrag Handicap
Niet alleen voor de rotklusjes op het werk.

» Teruggezet in Functie?
Functiewijziging en een lager salaris? Check altijd of dit zomaar kan.

» Beslag op uw uitkering?
Wees alert. Denk om uw vakantiegeld!

» Een gesprek opnemen
Voelt als iets illegaals? Maar dat is het niet.

» WOB-verzoek
Een kijkje in de keuken van de overheid. Hoe doe je dat?

» Uw social media gedrag fataal
Ontslagen worden of uitkering kwijtraken door Facebook? Ja dat kan.

» Medische misser, dat is niet mis!
Het zal u maar overkomen.

» Uw nieuw gekochte apparaat stuk!?
Lees hier over uw rechten.

» Schadeclaim bij vertraagde vlucht
U kunt er zomaar een extra reisje mee verdienen.

» Terugkeer naar Nederland
Na emigreren terugkeren naar Nederland. Hoe werkt dat?

Arbeidsongeschiktheid en ziekte

Informatieve blogartikelen over juridische vraagstukken met betrekking tot arbeidsongeschiktheid en ziekte.

» WMO voor woningaanpassing
De complexe Wmo-procedure voor woningaanpassing.

» Uitkeringssoorten in de WGA van de WIA
Welke WGA-uitkeringssoort krijg ik en hoe lang?

» Medisch beperkt en de arbeidsplicht
Zit u in de bijstand en bent u verplicht tot arbeidsparticipatie terwijl u kampt met medische beperkingen? Lees dan dit blogartikel over uw rechten en plichten.

» Urenbeperking in de WIA 
De beoordeling over beperkingen en mogelijkheden in de functionele mogelijkhedenlijst (FML)

» UWV keuring in Coronacrisis
De juridische problemen verdwijnen niet ineens door de komst van dit virus. Misschien komen er juist meer zorgen en problemen bij. Online juridische dienstverlening kan dus een prima uitkomst bieden.

» Beoordeling re-integratie tijdens ziekte
Over het wetsvoorstel voor de beoordeling re-integratie tijdens (langdurige) ziekte op het werk. Advies bedrijfsarts over belastbaarheid wordt leidend.

» Situatieve arbeidsongeschiktheid
Niet gelijk te stellen met slapend dienstverband. Een uitspraak uitgelicht.

» WGA en ondernemerschap
"Hoe meer u werkt, hoe hoger uw (totale) inkomen is", aldus het UWV. Helaas gaat dit lang niet altijd op.

» Herbeoordeling IVA-uitkering
Bijna 2000 gedupeerden hebben of zullen van het UWV een persoonlijke brief ontvangen, waarin staat dat opnieuw zal worden beoordeeld of zij recht hebben op een IVA-uitkering. Mag dit wel zomaar?

» Het UWV oordeel
Lees hier over de verzekeringsarts, de FML, de arbeidsdeskundige en de berekening van het arbeidsongeschiktheidspercentage op basis van het maatmanloon en de theoretische- en praktische verdiencapaciteit (restverdiencapaciteit)

» Hoge Raad over slapend dienstverband
Op 8 november 2019 heeft de Hoge Raad namelijk antwoord gegeven op prejudiciële vragen die in cassatie waren gesteld over het 'slapend dienstverband'.

» Slapend dienstverband en transitievergoeding
Slapend dienstverband ontbonden door rechter en transitievergoeding moet worden toegekend.

» Medische beperkingen
De strijd naar erkenning blijft noodzaak.

» Nazorg na een juridische procedure
De waarde van een gegrond bezwaarschrift. De onzekerheid - Hulp komt vaak te laat - Nazorg is noodzakelijk.

» WIA perikelen
WI-ja? Nou nee! Wij begrijpen het niet meer.

» Van ziek naar schulden
Casus over hoe het mis kan gaan.

» Mensenrecht vs. de WMO
Mensenrecht vs. de Wmo. Het recht op zelfredzaamheid.

» Ondernemen vanuit een uitkering
Zit je momenteel in de WW, WIA of Bijstand? Wil je een start maken als zelfstandige maar weet je niet of dat kan met je uitkering? Lees in dit blogartikel waar je aan moet denken.

Besloten facebookgroep voor praktische hulp en ondersteuning

Aan de facebookpagina van OJAU is een besloten facebookgroep gekoppeld over arbeidsongeschiktheid en ziekte. Lotgenoten kunnen op deze pagina vanuit hun eigen ervaringen hun verhaal delen. Ook kunnen leden vragen stellen, vragen beantwoorden, mee discussiëren (in positieve zin) en anderen op andere (gepaste manier) ondersteunen. Het is de bedoeling dat ieder zich gesteund voelt binnen deze groep.

» Lees meer over de besloten facebookgroep Arbeidsongeschiktheid en Ziekte