Expertisecentrum en toekomst adoptie

Op 10 februari jl. heb ik samen met Christine Verhaagen (stichting Mijn Roots) deelgenomen aan een online gesprek met de minister voor rechtsbescherming, Sander Dekker, naar aanleiding van de publicatie van het rapport van de commissie Joustra. Tijdens en na deze bijeenkomst zijn een aantal vragen gesteld door ons en andere deelnemers, waar de Minister op een later moment een antwoord op zou geven. Dit heeft hij inmiddels gedaan. Op donderdag 25 maart 2021 ontving ik een afschrift hiervan.

Hieronder een uiteenzetting van de antwoorden gericht op de vragen over het expertisecentrum en de opschorting en toekomst van adopties.

» Antwoorden Minister Dekker op verzamelde vragen over Expertisecentrum

» Antwoorden Minister Dekker op verzamelde vragen - Toekomst en opschorting adoptie