Data en tijden

De meeting-workshops vinden plaats in Den Haag op de volgende data:

Meeting-workshop "U staat niet alleen"

Vrijdag 25 augustus 2017 

LET OP: Graag vóór 15 augustus 2017 aanmelden.

Tijd: aanvang: 10:00 (start 10:15)/afloop ca. 13:00
- Gelieve in uw email aan te geven voor welke meeting-workshop u zich opgeeft en welke datum uw 1e voorkeur heeft en welke datum uw 2e voorkeur voor datum. Er wordt, waar mogelijk, ingedeeld per leeftijdscategorie.
- Als u wel geïnteresseerd bent maar niet op een van deze data kunt deelnemen, gelieve dit in uw e-mail aan te geven. Er worden mogelijk nog andere halve dagen ingepland.
- Als er geen plaats meer is, wordt u geïnformeerd over andere mogelijke data.

Voor het effect dat OJAU wil bereiken is het van belang dat er een groepje van 6 deelnemers gevormd kan worden. Bij onvoldoende aanmeldingen voor bovengenoemde data, zal de workshop niet doorgaan en eventueel nieuwe dagdelen worden ingepland. U wordt hier tijdig over geïnformeerd.

Kosten

Gratis

U krijgt:
Workshop programma op locatie
Tea & cookies én sapjes
(Juridisch) advies bij uw vragen als u die heeft

Waar

OJAU geeft de workshop in afgesloten ruimte in een Nomadz Co-working office, gevestigd in het Bink36 verzamelgebouw in Den Haag.
Binckhorstlaan 36 - C348

Vanaf Den Haag CS ca. 5 minuten fietsen of ca. 15 minuten lopen.
Met de tram vanaf Den Haag CS of Den Haag HS? Uitstaphalte is Weteringplein. Dan nog een paar minuten lopen.
Parkeren kan ook, gratis voor de deur
Zie routebeschrijving.
Verder verwijs ik u naar http://9292.nl/# en Google Maps.