Acties en schrijfsels

Hieronder zijn al mijn schrijfsels te vinden over interlandelijke adoptie, de strijd naar erkenning en rechtsherstel. Bekijk ook eens de pagina met mediapublicaties waar ik een bijdrage aan heb mogen leveren.

2024

LinkedIn bericht over mijn bijdrage in de nieuwe publicatie Facing the Past: Policies and Good Practices for Responses to Illegal Intercountry Adoptions
LinkedIn bericht over de aangenomen moties op 16 april 2024

2023

Adoptie en stressklachten: workshop ademhalingsoefeningen en meditatie
Vijf jaar na Zembla Adoptiebedrog deel III

2022

Actualiteiten adoptiezaken
Adoptiedebat en rootsfonds
Mijn reactie op de aflevering Argos Medialogica 'Al red je er maar één'
Veertien belangenorganisaties van interlandelijk geadopteerden steunen oproep tot adoptiestop
Reactie op de uitspraak Dilani Butink: Een langslepend proces naar juridische erkenning
Reactie op adoptiedebat 16 juni 2022: bezwaar subsidieplan generieke ondersteuning geadopteerden

2017-2021

Stand van de adoptiezaken 2021, inzake de inrichting van het expertisecentrum interlandelijke adoptie, e.v.
Juridische hulp voor geadopteerden
Reactie op aansprakelijkstelling en gezamenlijk statement: ministerie van J&V niet aansprakelijk, geen fonds voor int. geadopteerden
E-mails gericht aan Michiel van Nispen (SP) voor het commissiedebat Adoptie, d.d. 9 juni 2021
Herhaalde aansprakelijkstelling en gezamenlijk statement na rapport COIA
Antwoorden Minister Dekker over expertisecentrum en toekomst adoptie
Eindrapport commissie onderzoek interlandelijke adoptie
Publicaties in de media in Indonesië
Oproep en ontvangst verhalen deelname gezamenlijk statement
Petitie over afstammingsrecht en verjaring in adoptie-gerelateerde zaken
Column Verderdenken: Het recht van een kind om te weten wie zijn of haar ouders zijn, mag niet verjaren
Stand van zaken en activiteiten (laatste update 5 sept. 2020)
Presentatie - De strijd naar erkenning en rechtvaardigheid - Rechten voor geadopteerden (NL)
Presentation - The struggle for recognition and justice - Adoptees rights (ENG)
Nieuw blogartikel: Stop maar met interlandelijke adoptie
Bezwaarprocedure Wob-verzoek illegale baby's Indonesië
Toelichting massaclaim - OJAU - 05062020
Massaclaim in voorbereiding
CBS onderzoek in opdracht van de Commissie Joustra II
CBS onderzoek in opdracht van de Commissie Joustra I
Inreisvisum adoptiekind Indonesië - Vreemdelingenbeleid 
Ontvoerd voor adoptie
Identiteitsherstel en adoptie
De claim naar rechtsherstel
Een reactie aan minister Dekker
Dark side of adoption, paneldiscussie, Europees Parlement te Brussel
Steun aan Roelie Post-Klokkenluider
Naar aanleiding van uitzending Zembla, de harde waarheid
Adoptiebedrog Indonesië
Bijeenkomst 22 april 2018: toelichting op de claim
Achtergrond informatie stichting Mijn Roots
Eerbiediging van de identiteit

Politieke Lobby

Sinds begin 2018 voer ik regelmatig gesprekken met Tweede Kamerleden van de vaste commissie van het ministerie van Justitie en Veiligheid, en houd ik ze op de hoogte van de belangrijkste stappen die zijn gezet en de ontwikkelingen hieromtrent. Steeds meer Tweede Kamerleden die ons steunen. Op 26 november 2020 heeft een meerderheid van de Tweede Kamer een motie gesteund over de verjaringsproblematiek in adopties. Met name Tweede Kamerlid Michiel van Nispen (SP) steunt ons actief met betrekking tot ons doel om waarheidsvinding voor geadopteerden uit het buitenland te bevorderen. Zo heeft hij herhaaldelijk schriftelijke Kamervragen gesteld en moties ingediend rondom dit onderwerp.

Lees hier over de algemeen overleggen waar ik aanwezig was samen met andere belangenbehartigers:
Algemeen overleg Ministerie van JenV

Samenwerking met belangenorganisaties

Met belangenorganisaties Mijn Roots, Plan Angel en Shapla community, die ieder afzonderlijk maar ook gezamenlijk actief zijn in de politieke lobby, werk ik enige tijd samen om onze gezamenlijke visie kracht bij te zetten, en communiceren we met regelmaat gezamenlijk richting de Tweede Kamer en het ministerie van Justitie en Veiligheid.
Belangenorganisaties SCC-PA-MR na excuses: financiële tegemoetkoming noodzakelijk
Brief cie JenV 191020 - Belangenorganisaties SCC-PA-MR zeggen vertrouwen op
Over de subsidieregeling ter versterking van belangenorganisaties
Voortgang subsidie belangenorganisaties en overleg PPAC
Update Roots traject ministerie
Subsidiezaken
Ontwikkelingen in de strijd
De visie nader toegelicht
Gezamenlijke visie Mijn Roots, Plan Angel, Shapla Community
Concrete hulp NU nodig
Samensterk - demonstratie

Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten


Al enige tijd ben ik aangesloten bij het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM) en actief in de werkgroep Jeugdrecht, waar ook het sub onderwerp adoptie onder valt. Met deze werkgroep zijn we actief met aanschrijven van de minister en Tweede Kamerleden.

Adoptiedebat en rootsfonds

Petitie

Petitie over afstammingsrecht en verjaring in adoptie-gerelateerde zaken. Looptijd 10 november 2020 - 17 maart 2021
http://www.petitie24.nl/petitie/1610/financiële-tegemoetkoming-voor-geadopteerden. Deze petitie is op 23 januari 2019 beëindigd en op 24 januari 2019 aangeboden aan de Tweede Kamer.

Vlogs en achtergrondfilms

De kwestie is in beeld gebracht in vlogs en achtergrondfilms:

Vlogs en achtergrondfilms omtrent adoptie perikelen - Indonesië.

Bekijk ze allemaal om een indruk te krijgen van waar het om gaat.

Openbare (Kamer) stukken

11-04-2024: Diverse moties onderwerpen interlandelijke adoptie
16-03-2023: Voortgang Internationale adoptie
05-12-2022: TK verslag schriftelijk overleg over het cassatieberoep procedure adoptie Sri Lanka
02-11-2022: Voortgang verandering interlandelijke adoptie en onderzoek
22-10-2022: Subsidieregeling ter ondersteuning van zoektochten interlandelijke geadopteerden 2022
17-10-2022: TK Beslisnota bij Kamerbrief over actuele ontwikkelingen interlandelijke adoptie en binnenlandse afstand en adoptie
12-09-2022: Antwoorden Kamervragen over het bericht over onaanvaardbaar handelen Nederlandse Staat bij verjaringstermijn zaak
16-06-2022: Adoptiedebat, vaste commissie Veiligheid en Justitie
10-06-2022: Voortgang interlandelijke adoptie en binnenlandse afstand en adoptie
11-04-2022: Standpunt Tweede Kamer toekomst interlandelijke adoptie en beslisnota
10-12-2021: Inhoudelijke inrichting expertisecentrum interlandelijke adoptie en vervolgtraject
09-06-2021: Commissiedebat Adoptie Ministerie van Justitie en Veiligheid, met de bijbehorende documenten en het verslag
03-06-2021: TK Adoptie en andere familierechtelijke onderwerpen
02-05-2021: Beantwoording vragen over de beleidsreactie op het rapport Commissie Joustra
11-02-2021: Motie van het lid Van den Berge c.s. over bezien hoe ervaringsdeskundigen die zelf zoektochten in landen van herkomst uitvoeren bij hun werk geholpen worden
11-02-2021: Motie van het lid Van Nispen c.s. over inventariseren van de behoefte aan hulp in de zoektocht naar afkomst van geadopteerden
11-02-2021: Technische briefing rapport commissie onderzoek interlandelijke adoptie
11-02-2021: Reactie VKC-verzoek meldpunt adoptie 2021D06300
08-02-2021: TK Beleidsreactie rapport COIA08022021
21-02-2021: Subsidieregeling ter versterking van belangenorganisaties 2021
27-01-2021: Uitnodiging belangengroepen COIA 27012021
27-01-2021: Antwoord op vragen van het lid Van Nispen over misstanden bij adoptie en verjaringsproblematiek
28-12-2020: Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Nispen over misstanden bij adoptie en verjaringsproblematiek
20-11-2020: Motie van de leden Van Nispen en Van der Staaij over de verjaringstermijn in adoptiezaken afschaffen
18-11-2020: Antwoorden op vragen van de leden Van Nispen en het lid Van den Berge over het gebrek aan hulp bij zoektochten van geadopteerden naar hun verleden
18-11-2020: Verslag schriftelijk overleg inzake voortgang familierechtelijke onderwerpen ouderschap en adoptie
11-11-2020: Antwoorden op Kamervragen over de verjaringstermijn bij adoptie en het bewaren van adoptiedossiers
15-10-2020: Antwoorden op Kamervragen SP en GroenLinks: Het gebrek aan hulp bij zoektochten van geadopteerden naar hun verleden
13-10-2020: Voortgang versterking rootszoektochten en Commissie Onderzoek interlandelijke adoptie
12-10-2020: Brief aan de minister voor Rechtsbescherming inzake Commissie Onderzoek Interlandelijke Adoptie
05-10-2020: Antwoorden op Kamervragen over de verjaringstermijn bij adoptie en het bewaren van adoptiedossiers
11-09-2020: Kamervragen over de verjaringstermijn bij adoptie en het bewaren van adoptiedossiers
30-06-2020: Brief ouderschap en adoptie
05-12-2019: TK Voortgang adoptie en ouderschap
27-11-2019: Uitkomsten inventarisatie belangengroepen ministerie van Justitie
25-05-2019: Instellingsbesluit commissie onderzoek interlandelijke adoptie in het verleden
22-01-2019: Antwoorden op Kamervragen misstanden bij interlandelijke adoptie
18-01-2019: Brief van de minister familierechtelijke onderwerpen incl. adoptie
14-01-2019: Uitstelbericht op Kamervragen Van Nispen SP
20-12-2018: Brief van de minister Dekker over onderzoek Adoptie
07-12-2018: Kamervragen Van Nispen
06-12-2018: Brief Minister Dekker- 6-12-2018 Onderzoek naar interlandelijke adoptie in het verleden
05-07-2018: Motie van het lid Buitenweg c.s. over financiële ondersteuning voor initiatieven van adoptiebelangenorganisaties
26-04-2018: Brief Minister n.a.v. Zembla
10-01-2018: Brief van de minister Dekker Adoptie

Social media berichten

Vandaag was de uitspraak van Dilani geadopteerd uit Sri Lanka in het nieuws. Het was een teleurstellende uitspraak voor veel geadopteerden. Dewi was erbij.

Geplaatst door Stichting Mijn Roots op Woensdag 9 september 2020

Gisteren stond ik als gastspreker op het Internationaal symposium over het belang van nazorg bij adoptie, georganiseerd...

Geplaatst door Dewi Deijle op Zaterdag 22 juni 2019