Adoptieperikelen en terugkeren naar jezelf

Langdurige stress is niet bevorderlijk voor je mentale en fysieke welzijn. Het heeft een negatief effect op je dagelijkse leven en je gelukgsgevoel. Het acceptatieproces met betrekking tot je adoptie en bijvoorbeeld gebeurtenissen rondom je rootszoektocht, wordt hierdoor belemmerd.

Wil jij minder stress ervaren en/of meer ontspanning en energie krijgen? Volg bij mij dan één of meer online sessies ademhalingsoefeningen met geleide meditatie, gericht op innerlijke stilte.

De ademhalingsoefeningen en meditatie kunnen jouw ondersteunen op momenten dat jij het nodig hebt. Gun jezelf mentale rust!

Hulpvragen

Regelmatig word ik benaderd door (jong)volwassenen die uit het buitenland zijn geadopteerd en hun adoptieverhaal aan mij kwijt willen. Ze lopen rond met vragen over hun afkomst, identiteit en over de gang van zaken rondom de adoptieprocedure. Sommigen hebben het vermoeden dat het rondom hun adoptie niet “correct” is gegaan. Vooral na het rapport van de Commissie Joustra over interlandelijke adoptie hebben veel geadopteerden (nog meer) vraagtekens bij de juistheid van de gegevens in hun adoptiedocumentatie.

Geadopteerden ervaren het als prettig om advies en ondersteuning te krijgen bij de beantwoording van afstammingsvragen waar zij mee rondlopen, want het kan een behoorlijk heftig proces zijn. Zo bied ik ondersteuning bij vragen die betrekking hebben op de procedure in Nederland, zoals het aanvraagproces van de adoptieouders, het onderzoek door de Raad van de Kinderbescherming, alle handelingen en documenten die nodig/verplicht waren voor adoptie uit het buitenland en de beginseltoestemming, de bemiddeling via een adoptiestichting of andere organisatie en het proces na binnenkomst van het kind.

Zoeken naar de waarheid

Voor sommige geadopteerden kan de ontdekking van onwaarheden in de adoptiedocumenten een behoorlijke impact hebben op hun leven. Er is geknoeid met hun identiteit, er zijn allerlei rechten geschonden. Ze willen dan (logischerwijs) hun ware (identiteits)gegevens achterhalen en gaan op zoek naar puzzelstukjes. Er zijn interlandelijke geadopteerden die in een heus proces van waarheidsvinding zijn beland, want ze zijn letterlijk op zoek naar bewijsstukken omtrent de waarheid rondom hun adoptie waarbij zij een beroep willen doen op hun afstammingsrecht. Helaas zijn er geadopteerden die tegen een bureaucratische muur aanlopen, problemen ondervinden bij allerlei instanties en vanuit diverse hoeken onbegrip ervaren. Frustrerend natuurlijk. Maar ook als zij juist wel alle medewerking en steun krijgen, zo ook vanuit hun omgeving, bepaalde emoties kunnen lang niet altijd worden weggenomen. Hoe het zoekproces ook verloopt, geadopteerden gaan een onzekere tijd tegemoet met allerlei onopgeloste vraagstukken rondom hun afstamming en identiteit. Al met al kunnen zij (onbewust) langdurig aan stress lijden. En dat is niet gezond.

Niet alleen is praktische ondersteuning in het hele proces dan fijn, ook is het belangrijk dat de geadopteerde de focus kan (blijven) houden op het dagelijks leven en weer kan terugkeren naar zichzelf.

Verwerking voor, tijdens en na

Loop jij rond met vragen over jouw adoptie, ben jij bezig met je rootszoektocht of heb je deze achter de rug?

Het kan zijn dat je jouw behoeften en (hulp)vragen nog niet concreet in kaart hebt gebracht maar dat je wel van plan bent om (op termijn) meer over je afkomst uit te zoeken, alleen weet je nu niet zo goed hoe je het moet aanpakken. En, durf je het wel aan?

Als je al bezig bent met je zoektocht naar je afstamming en identiteit, dan voel je je wellicht machteloos omtrent de hele situatie. Zo ervaar je misschien boosheid, verdriet, angst en onrust, vooral als alle zoekopties uitgeput lijken te zijn en je niet verder komt. Deze emoties kunnen overigens ook worden ervaren als je antwoorden op je vragen hebt gekregen en zelfs je biologische ouders en/of andere familieleden hebt teruggevonden. Na zo'n zoektocht hoeft het niet meteen klaar te zijn. Zo kan je bijvoorbeeld na het terugvinden van je biologische familie bezig zijn met het verwerken van allerlei gebeurtenissen rondom je rootszoektocht en bevindt je je nog steeds in een spannende periode. Zo kan je te maken krijgen met cultuurverschillen en begeef je je misschien wel in twee werelden: het herkomstland en Nederland. Al deze omstandigheden doen een beroep op jouw inlevings- en aanpassingsvermogen. Het is dan een zoektocht naar hoe je hier het beste mee om kunt gaan. Het is belangrijk dat je naar jezelf blijft luisteren, en doet wat goed is voor jou. In welke fase van het zoekproces je ook zit, er zullen ongetwijfeld emoties bij komen kijken.

Wil jij meer rust en ontspanning ervaren tijdens jouw proces?

Via de ademhaling

De meesten van ons zijn gewend snel en oppervlakkig en kort te ademen, met name wanneer stress wordt ervaren. Een snelle, oppervlakkige ademhaling kan juist een heviger stresservaring geven doordat je onderbewustzijn een seintje geeft dat er gevaar is en je moet vluchten. In de sessie(s) die ik geef, ga je oefenen om bewust je aandacht te leren richten. Hierbij gebruiken we de adem als voorwerp van aandacht waarnaar je kan terugkeren, iedere keer als je merkt dat je geest is afgedwaald naar allerlei zorgen. Je traint in feite ook je bewustzijn. Hierbij wordt je ademhaling gebruikt als brug om je bewuster te worden van wat er op dat moment op gevoelsniveau aan de orde is. Als we angstig zijn, boos, verdrietig of juist blij zijn, ademen we anders. De ademhaling is dus ook sterk verbonden met ons gevoel. Door het voelen ga je bepaalde signalen sneller herkennen en je leert gezonder om te gaan met je emoties. Door een betere ademhaling wordt een hele reeks positieve lichamelijke en mentale reacties in werking gezet. Als je meer zuurstof binnenkrijgt, voel je je ook vitaler. Door je adem beheerst te sparen, creëer je meer energie.

Je zal:

» meer ontspanning ervaren
» emotioneel en mentaal beter in balans raken
» meer zelfvertrouwen krijgen
» een betere concentratie en alertheid ontwikkelen

Bovendien hebben de ademhalingsoefeningen een reinigend effect, het verbetert de vetverbranding (wat weer energie oplevert) en je ontwikkelt juist minder glucose/suikerverbranding tijdens de slaap (zodat je beter kunt rusten). Je algehele immuunsysteem zal verbeteren.

Bewustwording van lichaam en geest

Ik ga je leren bewust te worden van jouw lichaam en geest waarbij de focus ligt op ademhalingsoefeningen en beïnvloeding op het doorstromen van je energie in je lichaam. Ook ga ik je begeleiden in een meditatie, gericht op innerlijke stilte.

Ik ben geen coach die jou gaat helpen om tot oplossingen te komen of gaat leren hoe je je nieuwe doelen (blijvend) kunt bereiken. Je begint op het punt waar je op dát moment in je leven staat. Wat is geweest, kan je niet oplossen. Wat nog gaat komen, is iets voor als het er eenmaal is. Je gaat leren het verleden en de toekomst in het 'hier en nu' los te laten zodat je in het hier en nu verder kan. Je zal steeds meer voelen of datgene wat je doet, goed voelt. Uiteindelijk kan dit doorwerken in allerlei andere dagelijkse activiteiten, dus niet alleen aangaande de adoptie en afstammingsvragen die je hebt. Het zal zorgen voor minder stress en meer en energie.

Nu denk je misschien, maar jij verleent toch juridische diensten? Klopt, maar ook ben ik gecertificeerd Yoga docente en Mindful Walk instructrice. En daar wil ik graag iets mee doen. Lees hier mijn motivatie.

Kosten

Tarief voor individuele sessies (online) van 60 minuten
» Workshop van drie sessies (aanbeveling i.v.m. het effect): totaalprijs € 150,- p.p. incl. 21% BTW (zie vergoedingsmogelijkheden)
» Losse sessies: € 50,- p.p. incl. 21% Btw

In de sessies wordt gericht aandacht geschonken aan jouw situatie en verhaal, zodat de oefeningen en meditatie hierop worden afgestemd. Als je na de eerste sessie denkt dat het toch niet iets is voor jou, dan hoef je voor die sessie € 25,- te betalen, wat dan gezien wordt als een proefsessie, en ontvang je het restant terug.

 Tarief voor groepssessies  
» Workshop drie online sessies van per keer 60 minuten: kosten op aanvraag
» Workshop ter kennismaking: één online sessie van 90 minuten: kosten op aanvraag

 Als je mee wilt doen, kan je een e-mail sturen naar info@ojau.nl. Vermeld je naam en kort je motivatie.

Let op; als je last hebt van paniek aanvallen, een hoge bloedruk, astma, buikpijn of krampen, of als er andere bijzonderheden zijn, laat het me dan even weten.

Workshops ademhalingsoefeningen en meditatie

» Burn-out en conflicten op het werk (individuele sessies)
» Arbeidsongeschikt en stressverlaging
» Stressverlaging bij juridische conflicten
» Stressverlaging voor slachtoffers (individuele sessies)
» Word Mindful met OJAU

Informatie over adoptie op deze website

» Juridische hulp voor geadopteerden
» Dossier Adoptiezaken en rechtsherstel 
» Adoptiezaken in de media