Over arbeidsongeschiktheid, ziekte en procedures

WIA, Wajong, Ziektewet, Wmo en re-integratie op het werk

Lees hier verhalen van personen die hun ervaringen willen delen met anderen. Omdat OJAU toch wel redelijk wat heftige verhalen tegenkomt, en ondervindt dat mensen zich vaak opgelucht voelen na het vertellen/schrijven van hun verhaal, wordt hier een platform aangeboden voor iedereen die in een vervelende situatie zit of heeft gezeten:
- met betrekking tot een aanvraag-, bezwaar- of beroepsprocedure voor een WIA-, Wajong- of ZW-uitkering
- in een re-integratietraject op het werk en tijdens gesprekken met de werkgever vanwege verzuim
- in het kader van een indicatie Wmo
- of met betrekking tot andere organisaties, instellingen en personen vanwege uw lichamelijke of psychische beperking

Bent u ook chronische ziek, heeft u psychische klachten, een lichamelijke beperking, niet te duiden klachten, of wat dan ook? Wilt u ook uw verhaal (anoniem) kwijt? Dat kan.

Het kan overal over gaan: lange behandelingsduur, de manier waarop u bent behandeld, onvrede over een beslissing of ander onrecht tijdens procedures. Misschien voelt u zich gediscrimineerd door uw werkgever, instelling of andere personen, is uw werkgever regels aan het ontlopen, is een medewerker van een uitkeringsinstantie naar uw mening ondeskundig, voelt u zich alleen en zoekt u contact, noem het maar op. Het kan en mag van alles zijn als het betrekking heeft op de onderwerpen "arbeidsongeschiktheid en ziekte".

Steun en toeverlaat

Laat dit platform een steun voor u zijn. Hier kan en mag u uw verhaal delen met anderen, en wellicht voelen anderen zich hierdoor ook gesteund. Ook als u een derde bent en met lede ogen moet aanzien dat een hulpbehoevende geen ondersteuning krijgt van bijvoorbeeld een gemeente, ook dan mag u uw verhaal kwijt.

Spelregels voor uw verhaal

- Stuur een e-mail naar info@ojau.nl met uw verhaal (max. 2 A-4tjes) met ervaringen die verband houden met arbeidsongeschiktheid en ziekte. Uw verhaal wordt op de website van OJAU geplaatst en ook gedeeld via social media, zoals op de Facebookgroepspagina van OJAU's Juri-schrijfsels en "Arbeidsongeschiktheid en Ziekte". De verhalen zijn dus openbaar. Daarom dient u aan te geven of u als “Anoniem” of met uw eigen "voornaam", of met een gefingeerde naam het verhaal wil laten delen door ons. Geef in uw verhaal de volgende informatie
- Wanneer de betreffende situatie zich heeft afgespeeld, of nog steeds gaande is.
- Wij zullen uw verhaal zo veel mogelijk controleren op spelling en grammatica en waar nodig redigeren. In drukke periodes werken wij samen met derden die zorgdagen voor de redactie. Uw verhaal wordt in vertrouwen naar deze samenwerkingspartner toegestuurd en met in achtneming van alle integriteit, redactioneel bewerkt.
- U mag namen van gemeenten, werkgevers en namen van andere personen noemen, maar die worden altijd door ons geanonimiseerd of gefingeerd. Verder schrijven wij over "Gemeente", "Werkgever", "Collega", etc. Dan kan de persoon of organisatie ook niet worden herleid en blijft het volgens de wettelijke regels anoniem. Uitvoeringinstanties zoals het UWV noemen wij wel bij naam, aangezien het algemeen bekend is dat het UWV de regelingen ingevolge de WIA, ZW en Wajong uitvoert.
- Heeft u hulp nodig bij het schrijven? Ook daar kan voor gezorgd worden.
- Eventuele schuttingtaal wordt verwijderd en vervangen in geoorloofde taal, met zoveel mogelijk behoud van de emotie die u probeerde te uiten.
- Als uw verhaal misstanden bevat, kan het wellicht raadzaam zijn om ook daadwerkelijk een klacht in te dienen bij de betreffende instantie, gemeente of bij een Ombudsman (als u dit nog niet heeft gedaan), zodat de instantie eventueel kan worden aangesproken op het feitelijke handelen. Dit wordt dan eerst met u overlegd.

Ga naar Home