Rechtskundig adviesbureau Online Juridisch Advies voor U (OJAU) geeft geen garanties voor schade die voortkomt uit het gebruik van haar diensten en is niet verantwoordelijk voor enige schade die een cliënt(e) kan lijden. Voor een volledige uitwerking van de betekenis hiervan, verwijzen wij u naar Algemene voorwaarden van OJAU. De inhoud van deze website, alsmede de inhoud van de blogartikelen, is voor algemeen gebruik en van informatieve aard waaraan een gebruiker geen rechten kan ontlenen. De informatie is niet toegespitst op de individuele situatie van de gebruiker. Hoewel bij de samenstelling van de website de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd is verouderd of niet meer juist of volledig is. OJAU erkent echter geen aansprakelijkheid voor hetgeen op deze website is vermeld noch voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de informatie op deze website.