De Algemene wet bestuursrecht en het socialezekerheidsrecht

Heb je als (omscholings)student vakken in het bestuursrecht en / of bestuursprocesrecht gehad of ben je hier mee bezig? Loop je ergens vast en/of wil je weten hoe de theorie toepasbaar is in de praktijk? Dan is deze workshop misschien iets voor jou, en misschien ook voor jouw medestudenten. Deze workshop kan ook als Incompany training worden gegeven.

De Awb-workshops die ik geef worden op maat ontwikkeld en zijn bedoeld voor personen die nog weinig tot geen praktijkervaring hebben in het bestuursrecht, maar deze wel nodig hebben in verband met studie of werk en te maken krijgen met het socialezekerheidsrecht (Participatiewet, WIA, ZW, WW, Wmo, Wlz).

De workshops zijn onder andere gericht op bezwaar- en beroepsprocedures in relatie tot de socialezekerheidswetten, waarbij de Algemene wet bestuursrecht (Awb) mede een grote rol speelt. Vanuit mijn jarenlange ervaring als bezwaarmedewerker en jurist in mijn eigen juridische praktijk, als ook als docent voor de opleiding HBO rechten en SJD voor diverse onderwijsinstellingen, zal ik de cursist wegwijs maken in het heuse "Awb-doolhof". In deze workshop staat vooral het oplossen van een juridisch probleem centraal (casuïstiek). Zo verkrijgt de cursist inzicht in de toepasselijkheid van de Awb. De casuïstiek wordt belicht vanuit het perspectief van het bestuursorgaan (denk aan gemeente, UWV, SVB, e.d.), de cliënt, de jurist als belangenbehartiger, en de rechter. In de workshop kunnen ook diverse onderwerpen aan de orde komen met als doel de bestuursrechtelijke aspecten in context te plaatsen en vanuit een bepaald perspectief te kunnen benaderen. Deze workshop kan een mooie aanvulling bieden op de theorie.

Een bezwaar-of beroepsprocedure kan nog behoorlijk complex in elkaar kan zitten. Deze workshop kan meer overzicht bieden. Er worden enkele (complexe) casussen behandeld die jou als student of medewerker effectief aan het denken zullen zetten, waarbij de belangrijkste aspecten binnen de Awb tot hun recht zullen komen.

Welke Awb-aspecten aan de orde komen

• Begrippen, definities en rechtsfiguren binnen het bestuursrecht.
• Hoe stel je een bezwaar- en (hoger)beroepschrift op en waar moet je op letten.
• Alles over de bezwaar- en (hoger)beroepschriftprocedure (denk aan termijnen, ontvankelijkheid, procedureregels, algemene beginselen van behoorlijk bestuur).
• Relevante (internationale) wetsartikelen en jurisprudentie.
• Handhavingsaspecten.
• Klachtenprocedure naast of na bezwaar en beroep.
• En meer...

De workshop kan kort maar ook in uitgebreide vorm worden gegeven, afhankelijk van het doel, wensen en behoeften. Ook kan die gericht worden afgestemd op een bepaald rechtsgebied of onderwerp waar de Awb relevant is. De workshops worden 'op maat' ontwikkeld.

Voor studenten, maar ook voor bedrijven/overheidsinstellingen voor Incompany trainingen. De workshops kunnen online en op locatie worden gegeven.
Voor het bespreken van uw wensen en behoeften kunt u contact met mij opnemen.

CONTACT