Inzicht in bezwaar- en beroepsprocedures

Heb je als student vakken in het bestuursrecht en / of bestuursprocesrecht gehad of ben je hier mee bezig? En wil je weten hoe de theorie toepasbaar is in de praktijk? Dan is deze workshop misschien iets voor jou en mede studenten (max. 6 studenten per groep).

Deze workshop is bedoeld om inzicht te krijgen in bezwaar- en beroepsprocedures waarin de Algemene wet bestuursrecht centraal staat. Aan de hand van enkele casussen krijg je inzicht in belangrijke aspecten in de Algemene wet bestuursrecht die in een bezwaar- en beroepsprocedure van belang kunnen zijn. In deze workshop staat dus vooral het oplossen van een juridisch probleem centraal. Het theoretische gedeelte komt weliswaar ter sprake, maar kort. Het is niet de bedoeling dat tijdens de workshop de studiestof die je tijdens hoorcolleges krijgt, wordt herhaald. Deze workshop is een aanvulling op de theorie.

De behandeling van de bezwaar- en beroepsprocedures worden belicht vanuit het perspectief van de jurist, een bestuursorgaan en de rechter. In de workshop zullen de volksverzekeringen en werknemersverzekeringen kort worden doorgenomen, met als doel de bestuursrechtelijke aspecten in perspectief te kunnen benaderen. Wij zullen enkele (complexe) casussen behandelen die de student effectief aan het denken zet en waarbij belangrijke aspecten binnen de Algemene wet bestuursrecht tot hun recht zullen komen.

Welke aspecten komen aan de orde

- Hoe stel je een bezwaarschrift op en waar moet je op letten (vereisten van een bezwaarschrift)
- Een bezwaarschrift komt binnen bij een bestuursorgaan en dan volgt de intake. Van belang is dat wordt gekeken naar de ontvankelijkheid van het bezwaar. Er zullen allerlei scenario’s besproken worden. Dus een te laat ingediend bezwaarschrift, eventuele verschoonbaarheid van de te late indiening, gevolgen van niet-ontvankelijkheid en een zijstap naar een verzoek om herziening (artikel 4:6 van de Awb). De volgende aspecten komen ook praktisch aan de orde: besluit, belanghebbende, vormvereisten van het bezwaar, behandeltermijnen, e.d.
- Inhoudelijke behandeling van het bezwaar: knelpunten komen aan de orde aan de hand van bepaalde onderwerpen waartegen bezwaar kan worden gemaakt. Uiteraard passeren relevante wetsartikelen de revue (nationaal en internationaal, alsmede EVRM en andere verdragen waar nodig).
- Enkele rechtsfiguren die in de volksverzekeringen voorkomen worden behandeld, waaruit zal blijken dat een bezwaarprocedure nog flink complex in elkaar kan zitten. Ook toepassing van bepaalde beleidsregels, zoals begunstigend beleid en hoe hiermee wordt omgegaan in de rechtspraak
- Hoorzitting en de regels hieromtrent
- Handhavingsaspecten en de bestuurlijke boete
- Dictum: gegrond, ongegrond
- Proceskostenvergoeding, vervolgstappen
- Beroepsprocedure bij de rechtbank naar aanleiding van een ongegrond bezwaar, verweerschrift, inhoudelijke behandeling en uitspraak rechtbank

Wil je deelnemen aan een workshop? Neem dan contact met ons op.