Publicaties adoptiezaken

Over de aanklacht tegen de Nederlandse overheid inzake illegale adopties van kinderen uit onder andere Indonesië en internationale adoptie.

Problemen in de uitvoering van de WIA

RTL Nieuws heeft op 24 juni 2021 aandacht geschonken aan dit thema: "Financieel drama voor arbeidsongeschikten door strikte regel", door Roel Schreinemachers:

Homo moest verdwijnen

Over de onheuse bejegening, schijn van willekeur en vooringenomenheid van sociaal rechercheurs in een onderzoek naar bijstandsfraude.

Eerste hulp bij eenzaamheid

Uitzending op Omroep West, d.d. woensdag 27 januari 2021 om 17:20.

Artikel de Standaard, België

Artikel over Dewi Deijle in het Nederlandstalig Belgisch dagblad "de Standaard".