Adoptiezaken in de media

» Adoptiezaken

Over de aanklacht tegen de Nederlandse overheid inzake illegale adopties van kinderen uit Indonesië.

 

» Homo moest verdwijnen

Over de onheuse bejegening, schijn van willekeur en vooringenomenheid van sociaal rechercheurs in een onderzoek naar bijstandsfraude.

Andere media publicaties

» Eerste hulp bij eenzaamheid

Uitzending op Omroep West, d.d. woensdag 27 januari 2021 om 17:20.

» Artikel de Standaard, België

Artikel over Dewi Deijle in het Nederlandstalig Belgisch dagblad "de Standaard".