» Publicaties adoptiezaken

Over de aanklacht tegen de Nederlandse overheid inzake illegale adopties van kinderen uit onder andere Indonesië en internationale adoptie.

» Problemen in de uitvoering van de WIA

RTL Nieuws heeft op 24 juni 2021 aandacht geschonken aan dit thema: "Financieel drama voor arbeidsongeschikten door strikte regel", door Roel Schreinemachers:

» Homo moest verdwijnen

Over de onheuse bejegening, schijn van willekeur en vooringenomenheid van sociaal rechercheurs in een onderzoek naar bijstandsfraude.

» Eerste hulp bij eenzaamheid

Uitzending op Omroep West, d.d. woensdag 27 januari 2021 om 17:20.

Artikel de Standaard, België

Artikel over Dewi Deijle in het Nederlandstalig Belgisch dagblad "de Standaard".