Het is belangrijk dat de kwesties waar het om gaat, de publieke aandacht krijgen, om verandering teweeg te brengen. Hieronder de media publicaties over twee belangrijke zaken.

Adoptiezaken

Over de aanklacht tegen de Nederlandse overheid inzake illegale adopties

Homo moest verdwijnen

Over de onheuse bejegening, schijn van willekeur en vooringenomenheid van sociaal rechercheurs in een onderzoek naar bijstandsfraude.