Adoptiezaken

Over de aanklacht tegen de Nederlandse overheid inzake illegale adopties

Homo moest verdwijnen

Over de onheuse bejegening, schijn van willekeur en vooringenomenheid van sociaal rechercheurs in een onderzoek naar bijstandsfraude.