Juridisch hulp bij problemen met de overheid

Juridische hulp bij een bezwaarschriftprocedure tegen een besluit van de overheid, een beroepsprocedure bij de rechter, een klachtenprocedure bij diverse instanties of als u slachtoffer bent met o.a. de aangifte en tijdens het strafproces.

Juridisch hulp bij problemen met de overheidBent u in een nadelige juridische positie terecht gekomen, bijvoorbeeld in verband met een uitkering of voorziening, en u wilt dit aanvechten? Zijn uw rechten geschonden door een overheidsinstelling en wilt u dit recht zetten? Bent u slachtoffer geworden van een strafbaar feit maar gaat het Openbaar Ministerie niet over tot vervolging van de verdachte, en bent u het hier niet mee eens? U heeft diverse mogelijkheden om uw ongenoegen kenbaar te maken. Een klacht, of bezwaar- of beroepschrift goed beargumenteren is zeer essentieel. Het zal uw zaak versterken als u uw ongenoegen heeft onderbouwd met juridische argumenten, vooral als het gaat om een complexe zaak. Denk aan een (her)keuring bij het UWV in het kader van een arbeidsongeschiktheidsuitkering die naar uw mening gebrekkig is geweest, of dat u wordt verdacht van fraude met uw uitkering en u moet deze terugbetalen, of de politie heeft uw aangifte niet goed onderzocht. De overheid maakt nu eenmaal fouten. Maar als u niet laat onderzoeken of er fouten zijn gemaakt, dan komt u er nooit achter of een besluit terecht en zorgvuldig is genomen.

Het verwoorden en of beschrijven van argumenten voor een geslaagd beroep op uw rechten kan soms lastig en behoorlijk tijdrovend zijn. Juridische ondersteuning wordt dan ook door veel mensen als prettig ervaren, omdat ze dan weer lucht wat krijgen.

Voor juridisch advies en hulp bij problemen met de overheid (o.a. gemeente, uitvoeringsinstanties en de politie) bent u bij OJAU-rechtskundig advies aan het juiste adres. De jurist van OJAU kan een bezwaarschrift, beroepschrift of klacht voor u opstellen en daarin uw ongenoegen vertalen in "juridische" gronden. Zowel inhoudelijke als procedurele fouten worden voor u aan de kaak gesteld. U hoeft daar zelf geen tijd en energie in te steken. De situatie kan al lastig genoeg zijn voor u.

U bent bij OJAU-rechtskundig advies verzekerd van professionele juridische ondersteuning. Alles in het belang van uw zaak. De jurist die u helpt heeft al meerdere complexe bezwaar- en beroepsprocedures succesvol kunnen afronden. Uiteraard kunnen garanties nooit worden geboden. Het hangt van alle feiten en omstandigheden af.

Kosten juridisch advies

Wilt u meer informatie of een vraag stellen? Neem dan contact op met mij.

CONTACT

Het eerste advies van OJAU-rechtskundig advies is kosteloos en vrijblijvend. Ook kunt u kiezen voor een uitgebreidere haalbaarheidscheck. Voor uitgebreid advies en/of hulp bij een juridische procedure, hangt het per situatie af wat de kosten zijn. U betaalt, afhankelijk van uw inkomen, een eigen bijdrage. Het kan ook betekenen dat u helemaal niets hoeft te betalen. Hoe dan ook, de mogelijkheden worden altijd eerst met u besproken. U zult in ieder geval niet worden verrast met verborgen kosten.

Ook als u een rechtsbijstandverzekering heeft, kunt u OJAU-rechtskundig advies inschakelen. De rechtsbijstandsverzekeraar vergoedt dan, afhankelijk van het verzekeringspakket dat u heeft gesloten, de kosten voor juridische bijstand.

Polisvoorwaarden van enkele rechtsbijstandverzekeraars

Waar OJAU-rechtskundig advies u mee van dienst kan zijn

Juridische hulp bij uitkeringen en voorzieningen: 
WIA-, WAJONG-, ZW- en WW-uitkering.
WMO, Wlz en PGB.
AOW-pensioen, Anw-uitkering, Kinderbijslag.
Algemene bijstand en bijzondere bijstand, Toeslagen.

Juridische hulp bij slachtofferzaken:

Aangifte, strafprocedure, artikel 12-SV procedure.

Juridische hulp bij andere situaties:

Ook bij problemen op uw werk in verband met ziekte en een aankomende ontslagprocedure via het UWV, kunt u juridische hulp krijgen.