Juridisch hulp bij problemen met de overheid

Professionele juridische hulp bij een bezwaarschriftprocedure tegen een besluit van de overheid, een beroepsprocedure bij de rechter of klachtenprocedure bij diverse instanties.

Zijn naar uw mening uw rechten geschonden en wilt u dit proberen recht te zetten? Afhankelijk van waar het om gaat, kunt u kiezen uit enkele mogelijkheden. U kunt bijvoorbeeld een bezwaarschrift- en beroepsprocedure starten als u het niet eens bent met een besluit bijvoorbeeld over een uitkering of voorziening, een klachtenprocedure starten als het Openbaar Ministerie niets doet met uw aangifte of een klacht indienen bij de overheidsinstantie of de Nationale Ombudsman over eventuele onheuse behandeling door een overheidsinstelling.

Voor juridisch advies en hulp bij problemen met de overheid (o.a. gemeente, uitvoeringsinstanties en de politie) bent u bij "OJAU - Juridisch advies en meer" aan het juiste adres. De jurist kan een bezwaarschrift, beroepschrift of klacht voor u opstellen en daarin uw ongenoegen vertalen in feitelijke en "juridische" gronden. Zowel inhoudelijke als procedurele fouten worden voor u aan de kaak gesteld. U hoeft daar zelf geen tijd en energie in te steken. De situatie kan al zwaar genoeg zijn voor u.

Een bezwaar- of beroepschrift of klacht inhoudelijk goed beargumenteren is zeer essentieel. Het zal uw zaak versterken als u uw ongenoegen heeft onderbouwd met juridische argumenten, vooral als het gaat om een complexe zaak. Denk aan een (her)keuring bij het UWV in het kader van een arbeidsongeschiktheidsuitkering die naar uw mening gebrekkig is geweest, of u wordt verdacht van fraude met uw uitkering en u moet deze terugbetalen, of de politie heeft uw aangifte niet goed onderzocht. De overheid maakt nu eenmaal fouten. Maar als u niet laat onderzoeken of er fouten zijn gemaakt, dan komt u er nooit achter of een besluit terecht en zorgvuldig is genomen.

Het verwoorden en of beschrijven van argumenten kan soms lastig en behoorlijk tijdrovend zijn. Juridische ondersteuning wordt dan ook door veel mensen als prettig ervaren, omdat ze dan weer wat lucht krijgen. De situatie waarin zij verkeren kan al lastig genoeg zijn.

U bent bij OJAU verzekerd van transparant rechtskundig advies en professionele juridische ondersteuning. Alles in het belang van uw zaak.

Kosten juridisch advies

Wilt u meer informatie of een vraag stellen? Neem dan contact op met mij.

CONTACT

Het eerste advies van OJAU is kosteloos en vrijblijvend. Ook kunt u kiezen voor een uitgebreidere haalbaarheidscheck. Voor uitgebreid advies en/of hulp bij een juridische procedure, hangt het per situatie af wat de kosten zijn. U betaalt, afhankelijk van uw inkomen, een eigen bijdrage. Het kan ook betekenen dat u helemaal niets hoeft te betalen. Hoe dan ook, de mogelijkheden worden altijd eerst met u besproken. U zult in ieder geval niet worden verrast met verborgen kosten.

Ook als u een rechtsbijstandverzekering heeft, kunt u OJAU inschakelen. De rechtsbijstandsverzekeraar vergoedt dan, afhankelijk van het verzekeringspakket dat u heeft gesloten, de kosten voor juridische bijstand.

Polisvoorwaarden van enkele rechtsbijstandverzekeraars

Waar OJAU-rechtskundig advies u mee van dienst kan zijn

Juridische hulp bij uitkeringen en voorzieningen: 
WIA-, WAJONG-, ZW- en WW-uitkering.
WMO, Wlz en PGB.
AOW-pensioen, Anw-uitkering, Kinderbijslag.
Algemene bijstand en bijzondere bijstand, Toeslagen.

Juridische hulp bij slachtofferzaken:

Aangifte, strafprocedure, artikel 12-SV procedure.

Juridische hulp bij andere situaties:

Ook bij problemen op uw werk in verband met ziekte en een aankomende ontslagprocedure via het UWV, kunt u juridische hulp krijgen.