Workshops (online) ademhalingsoefeningen en meditatie

» Arbeidsongeschiktheid en stressverlaging
» Stressverlaging bij juridische conflicten
» Burn-out en conflicten op het werk 
» Stressverlaging voor slachtoffers 
» Adoptieperikelen en stressklachten
» Reviews Word Mindful met OJAU

De brug naar stressverlaging

In januari 2017 begon ik met mijn eigen juridische praktijk OJAU - Rechtskundig advies. Door de jaren heeft mijn praktijk zich tot veel meer ontwikkeld, vandaar dat “Rechtskundig advies” heeft plaatsgemaakt voor “Juridisch advies en meer”. Ik behartig de belangen van burgers in juridische procedures tegen de overheid en in de politieke lobby. In mijn werk heb ik dagelijks te maken met kwetsbare personen in de samenleving. Zo bied ik bijvoorbeeld juridische ondersteuning aan personen die ziek zijn en problemen hebben met overheids-/uitvoeringsinstanties en de werkgever. Zij lopen het risico - door zowel interne als externe factoren - op sociaal, financieel en psychisch vlak vast te lopen. Doordat deze personen in een langdurige onzekere periode verkeren over bijvoorbeeld bepaalde proceshandelingen en een juridische procedure, ervaren zij vaak langdurig veel stress. Dat is wat ik steeds weer constateer bij alle personen die ik heb geadviseerd en juridisch rechtsbijstand aan heb verleend.

De impact van de gebeurtenis

Het (plotseling) moeten leven met medische en/of psychische klachten met als gevolg een arbeidsbeperking, of zelfs hulpbehoevendheid, kan een behoorlijk impact hebben op iemands leven. Daarnaast nog verzeild raken in problemen op het werk of zich door een bureaucratische barricade moeten worstelen in verband met het aanvragen van een uitkering of maatwerkvoorziening, of zelfs een in een langslepende juridische procedure terechtkomen, helpt niet bij de verwerking en het herstel.

Langdurig veel stress kan ook worden ervaren door personen die slachtoffer zijn geworden van vervelende gebeurtenissen, zoals een strafbaar feit. Dat ik slachtoffers kan helpen bepaalde processen te doorlopen, zoals bij het doen van aangifte, een klachtenprocedure bij het Gerechtshof of het aanvragen van een schadevergoeding, is natuurlijk prettig. Maar deze personen moeten uiteindelijk verder kunnen leven met datgene wat zij hebben meegemaakt. Zij willen graag weer de regie over hun leven terugkrijgen. Als er dan ook nog eens allerlei dingen niet lekker lopen in het proces, zoals dat het soms vrij lang duurt voordat slachtoffers bepaalde informatie over het strafproces verkrijgen of dat het Openbaar Ministerie besluit niet over te gaan tot vervolging van de mogelijke dader, kan de verwerking van die nare gebeurtenis stagneren.

Ook zie ik vaak genoeg hoe werknemers in verband met ziekteverzuim kunnen vastlopen op het werk. Zo kunnen er conflicten ontstaan met collega's en de werkgever, waardoor re-integreren stagneert, met eventueel een (dreigend) ontslag als gevolg. De situatie is niet bevorderlijk voor het herstel, er zal eerder meer stress worden ervaren.

Verder ondersteun ik interlandelijke geadopteerden bij vragen die zij hebben over hun afkomst en identiteit en in een heus proces van waarheidsvinding zijn beland. Ze zijn letterlijk op zoek naar bewijsstukken omtrent de waarheid rondom hun adoptie waarbij zij een beroep willen doen op hun afstammingsrecht. Helaas zijn er geadopteerden die tegen een bureaucratische muur aanlopen en problemen ondervinden bij allerlei instanties.

Stress door stagnerende werkprocessen

Ik vind het dankbaar werk om op te komen voor de rechten van de personen die mij om hulp vragen en dat ik in allerlei fases van een proces kan ondersteunen, bijvoorbeeld processtukken opstellen, bewijsmateriaal verzamelen en bijstaan tijdens hoorzittingen en rechtbankprocedures. Echter, steeds vaker voel ik mij machteloos jegens de personen die ik ondersteun. Zij willen iets afsluiten terwijl ze nog midden in die vervelende situatie zitten, maar helaas kan ik bepaalde processen niet of nauwelijks veranderen. Ook ik heb te maken met complexe en rigide wet- en regelgeving, een kille overheid en lange wachttijden. Ik merk dat het hele systeem vastloopt, zowel bij de overheid als de rechtspraak. Een jurist in de arm nemen betekent dus niet dat het hele proces ineens vlot verloopt. Ik kan de wederpartij sommeren tot het betalen van een dwangsom of schadevergoeding wegens overschrijding van de redelijke termijn in een (hoger)beroepsprocedure, maar tegelijkertijd heb ik het gevoel dat ik alleen maar pleisters aan het plakken ben. Het is natuurlijk bitter als uiteindelijk na een jarenlange strijd geen positief resultaat is bereikt. Maar ook als dat wel het geval is, kan van ‘winst’ soms nauwelijks worden gesproken, bijvoorbeeld als er bij mijn cliënt ondertussen allerlei schulden zijn opgebouwd of andere problemen zijn ontstaan als gevolg van vertragingen en/of fouten van de overheid. Mijn cliënten hebben lang in onzekerheid en met veel stress geleefd, wat hun mentale (en fysieke) welzijn niet ten goede is gekomen.

Het kunnen accepteren en loslaten van de negatieve emoties die bij het (juridische) probleem komen kijken, kan voor iemand vaak een grotere winst zijn dan bijvoorbeeld het winnen van een rechtszaak.

Welzijn staat boven alles

Ik sta voor gerechtigheid, maar een langslepend juridisch proces is niet altijd datgene waar iemand baat bij heeft. Soms komt het gewoon niet meer goed, is er teveel gebeurd. Loslaten en accepteren is voor die persoon dan een belangrijke vervolgstap. Belangrijk voor mij is dus ook om het psychische welzijn van mijn cliënt goed in het vizier te houden. Zo geef ik zo nu en dan meeting-workshops voor personen die sterker in hun schoenen willen staan en er behoefte aan hebben om hun (juridische) weerbaarheid te vergroten. De aandacht is dan gericht op het omgaan met het eigenlijke probleem en soepeler te kunnen bewegen tussen de eigen leefwereld en die van bijvoorbeeld de starre overheidsinstelling of werkgever. De focus ligt dan vooral op het praktische en het herpakken van hun dagelijkse activiteiten zonder steeds bezig te zijn met hun zaak en verwikkeld te raken in een negatieve gedachtestroom. Het heeft namelijk geen bevorderlijk effect op hun mentale welzijn.

Hoe prettig de personen mijn juridische dienstverlening ook ervaren en hoe fijn het is dat ik een beetje verlichting kan bieden, toch kan ik de langdurige stress die zij ervaren niet tot nauwelijks wegnemen. Zij staan in hun dagelijks leven in een overlevingsstand en ervaren veel onzekerheid over de toekomst.

Ik ben mij dus steeds meer gaan richten op het mentale welzijn van de persoon achter het juridische probleem en kijk verder dan de (eventuele) zaak. Ik merk dat dit ontzettend waardevol is en wil me hier graag meer op gaan toeleggen. Vandaar deze aanvulling van mijn diensten met workshops in ademhalingsoefeningen en meditatie en binnenkort ook Mindful Walk, mede ten behoeve van conflictoplossing.

Nu denk je misschien, maar jij verleent toch juridische diensten? Klopt, maar ook ben ik gecertificeerd Yoga en Mindful Walk instructrice. En daar wil ik graag iets mee doen.

Ik zie deze dienst als een mooie aanvulling op mijn juridische dienstverlening. Ik kan juridisch advies geven en rechtsbijstand verlenen in een juridische procedure of bij onderhandelingen, maar de stress die personen langdurig ervaren omdat zij hun gelijk moeten bewijzen en/of tegen een bureaucratische muur oplopen, of lang moeten wachten op een oordeel van bijvoorbeeld de rechter, kan ik daarmee helaas niet makkelijk wegnemen. Daarvoor is meer nodig. Via deze weg wil ik op een meer effectieve manier bijdragen aan meer rust en minder (fysieke en mentale) klachten. Een prettige bijkomstigheid kan zijn dat ik kennis heb van de situatie waarin zij verkeren. Verder vind ik het belangrijk dat een ieder die te maken heeft of heeft gehad met een (juridische) strijd, zijn of haar leven kan herpakken en weer naar zichzelf kan terugkeren.

Mijn juridische diensten zal ik nog blijven aanbieden. Met name voor personen die volledig vastzitten in het web van de overheid zal ik blijven klaarstaan, en ondersteunen waar ik kan.

Workshops (online) ademhalingsoefeningen en meditatie

» Arbeidsongeschiktheid en stressverlaging 
» Stressverlaging bij juridische conflicten 
» Burn-out en conflicten op het werk 
» Stressverlaging voor slachtoffers 
» Adoptieperikelen en stressklachten
» Reviews Word Mindful met OJAU

» Naar homepagina