Stage bij OJAU

Wil jij voor ongeveer twee tot drie dagen in de week als stagiair(e) aan de slag bij OJAU, en zit je in het laatste jaar van je HBO of WO rechtenstudie? Lees dan vooral verder, want misschien is dit wel wat je zoekt. Per 1 februari 2022 is er weer een stageplaats beschikbaar. 

[Let op: de stage activiteiten worden (gedeeltelijk) vanuit huis verricht]

Je bent welkom als stagiair(e) als je

⇒ niet tegen onrecht kan.
⇒ interesse hebt in openbaar bestuur, sociale zekerheid, arbeidsrecht, strafrecht en mensenrechten.
⇒ in een jong en groeiend bedrijf ervaring wil opdoen.
⇒ graag wil groeien! In werkervaring en op persoonlijk vlak.

OJAU staat voor

Online Juridisch Advies voor U. Maar, de O staat voor meer, namelijk Onderzoek en Onderwijs, want ook daar houdt OJAU zich mee bezig.

Juridisch advies moet voor iedereen begrijpelijk en toegankelijk zijn, wat iemands achtergrond, situatie of budget ook is. Vaak geven mensen aan dat ze het gevoel hebben als een nummertje te worden behandeld. Bij OJAU zal dat nooit het geval zijn. Het is belangrijk om naar cliënten te luisteren, de vragen duidelijk in kaart te brengen en ingewikkelde procedures en regels, rechten en plichten begrijpelijk te maken, zodat cliënten met vertrouwen hun eigen keuzes kunnen maken. OJAU ziet de mens achter elk juridisch geschil.

De service- en dienstverlening is altijd "op maat" en verloopt grotendeels middels moderne communicatiemiddelen, wat tot nu toe erg effectief is geweest en als prettig wordt ervaren door de cliënten. Vooral in deze tijd, want de dienstverlening gaat gewoon door.

Het is belangrijk dat je:
• In ieder geval aantoonbare interesse hebt in sociale zekerheid, arbeidsrecht, strafrecht en grond- en mensenrechten.
• Kennis hebt van de algemene wet bestuursrecht (Awb), het socialezekerheidsrecht, arbeidsrecht, strafrecht en grondrechten (gewenst is dat je deze vakken hebt behaald).
• Een radar bent voor belangrijke onderwerpen die leven binnen de maatschappij en (politieke) ontwikkelingen binnen deze onderwerpen.
• Kan werken met tekstverwerkingsprogramma’s.
• Beschikt over goede (juridische) mondelingen en schriftelijke vaardigheden.
• Bij- en hoofdzaken goed kunt onderscheiden.
• Kennis hebt van hoe sociale media apps werken.

Als OJAU stagiair(e) doe je juridische en maatschappelijke werkervaring op in een informele, ambitieuze setting. Je maakt kennis met de politieke lobby en ontwikkelt je ondernemersvaardigheden.

Wat je zoal gaat doen tijdens een stage:
• Relevantie juridische informatie en jurisprudentie verzamelen.
• Statusrapporten maken in bezwaar- en beroepsdossiers.
• Ondersteuning bieden bij het opstellen van juridisch onderbouwde bezwaarschriften, klachten en advies.

Als er gelegenheid voor is, bijwonen van:
• Hoorzittingen bij een instantie of zitting bij de rechtbank.
• Overleggen met externe partijen waar ik mee samenwerk, zoals het Nederlands Juridisch Comité voor Mensenrechten (NJCM), de Community tegen Eenzaamheid in Den Haag.
• Overleggen in de Tweede Kamer over onderwerpen waar ik me mee bezighoud.

Je stage kan ook inhouden dat je meedenkt en bijdraagt voor allerlei interessante activiteiten.  Denk aan:
• In het nieuws en op sociale media actuele en belangrijke nieuwtjes bijhouden over onderwerpen waar OJAU zich mee bezighoudt.
• Schrijven van juridische blogartikelen voor op de website of andere interessante berichten.
• Organisatorische taken zoals voor workshop-meetings met bepaalde focusgroepen en voor de politieke lobby.
• Ontwikkelen van vlogs.

Het kan dus zomaar zijn dat je tijdens je stage bij OJAU marketing- en communicatieactiviteiten gaat ontplooien. Tegenwoordig kan geen onderneming meer zonder website en social media. Dat geldt ook voor juridische dienstverleners. Online kennis en informatie overdracht is niet meer uit deze samenleving weg te denken. Ook in de juridische wereld wordt steeds meer gedigitaliseerd.

Afhankelijk van of je een WO of HBO studie doet en in welke richting, zal worden bepaald waar jij je op gaat richten. Ook zijn er mogelijkheden om een afstudeeronderzoek of ander juridisch onderzoek te verrichten. Samen zullen wij bekijken wat jij nodig hebt om je stage zo succesvol mogelijk te laten verlopen, en zullen wij er naartoe werken dat jij aan het einde van je stage je leerdoelen hebt behaald.

Je bent welkom als je:

Let op: OJAU is géén advocatenkantoor maar een juridisch advieskantoor en procedeert voornamelijk in bestuursrechtelijke zaken. In al deze zaken kunnen allerlei grondrechtelijke, mensenrechtelijke en strafrechtelijke aspecten de revue passeren. Niet alleen procederen, maar OJAU begeleidt bijvoorbeeld ook in klachtenprocedures en bij het doen van aangiftes bij de politie. Daarnaast onderneemt OJAU vele andere activiteiten zoals het organiseren van (online) meeting-workshops. Kortom, het is zeker nooit saai bij OJAU.

Enkele studenten van de universiteit zijn je al voorgegaan. Ze hebben een leerzame stageperiode achter de rug in een informele werksfeer.

Enthousiast?

⇒ Stuur dan een motivatiebrief en CV naar info@ojau.nl.
⇒ Vermeld in je brief waarom jij bij OJAU wil werken of stage wil lopen, wat je kan betekenen en over welke vaardigheden jij al beschikt. Je wordt daarna geïnformeerd over een eventuele uitnodiging voor een oriënterend gesprek.
⇒ Als het om een stage gaat, zet in je brief in welke periode je stage wil/moet lopen en voor hoeveel uur per week.

Wil je eerst nog meer weten over OJAU? Bekijk dan vooral de website en de facebookpagina OJAU's Juri-schrijfsels. Wie weet tot ziens!