Werken of stage bij OJAU

Momenteel staan er bij OJAU geen vacatures open voor een stagiair(e) of medewerker. Binnenkort komt er wel een vacature voor één juridisch medewerker, met interesse in sociale zekerheid, openbaar bestuur, arbeidsrecht en grond- en mensenrechten. Houd het hier dus in de gaten. Uiteraard mag je verder lezen om je alvast te oriënteren. 

Ben jij

Een persoon die de mens ziet achter elk juridisch geschil? Ben jij vastbesloten om een zaak tot op de bodem uit te zoeken? Wil je er aan bijdragen om mensen écht verder te helpen, zodat niet alleen het geschil wordt opgelost maar iemand ook het dagelijks leven kan oppakken? En heb je in ieder geval vakken met goed gevolg afgerond in sociale zekerheid, openbaar bestuur en arbeidsrecht?

Lees dan vooral verder, want misschien is dit wel wat je zoekt!

OJAU staat voor

Online Juridisch Advies voor U.
Juridisch advies moet voor iedereen begrijpelijk en toegankelijk zijn. Wat je achtergrond, situatie of budget ook is. Vaak geven mensen aan dat ze het gevoel hebben als een nummertje te worden behandeld. Bij OJAU zal dat nooit het geval zijn. We nemen de tijd om naar onze cliënten te luisteren, breng ieders vragen duidelijk in kaart en maken ingewikkelde teksten begrijpelijk, zodat cliënten met vertrouwen hun eigen keuzes kunnen maken. Willen cliënten graag langskomen? Uiteraard welkom. In ieder geval is de service- en dienstverlening "op maat" middels moderne communicatiemiddelen tot nu toe erg effectief geweest en als prettig ervaren door de cliënten.

OJAU is geen advocatenkantoor maar een juridisch advieskantoor, en procedeert alleen in:
⇒ Bestuursrechtelijke zaken: met name sociale zekerheid en ambtenaren
⇒ Kantonrechtszaken: In civiele zaken tot een bedrag van € 25.000, arbeidszaken, huurzaken, consumentenkoopzaken en consumentenkredietzaken met een krediet tot € 40.000. Lichte strafrechtzaken een overtreding, bijvoorbeeld een snelheidsovertreding, het misdrijf stroperij, het in beroep gaan tegen een verkeersboete voor bijvoorbeeld door rood licht rijden (beroepsprocedures Mulderzaken).

In al deze zaken kunnen allerlei grondrechtelijke en mensenrechtelijke aspecten de revue passeren.

Ook begeleidt OJAU bijvoorbeeld in bezwaarschriftprocedures, klachtenprocedures en bij het doen van aangiftes bij de politie. Daarnaast onderneemt OJAU vele andere activiteiten. Kortom, het is zeker nooit saai bij OJAU.

Juridisch medewerker

Wil jij als parttime juridisch medewerker aan de slag bij OJAU, en zit je in het laatste jaar van je WO of HBO rechtenstudie?

Nog niet maar binnenkort wel, gaat OJAU op zoek naar iemand die:
• Kernachtige samenvattingen en statusrapporten kan opmaken aan de hand van ingezonden stukken
• Relevantie informatie en jurisprudentie verzamelt voor de beantwoording van juridische vraagstukken en ten behoeve van nieuwe of lopende zaken en onderzoeken
• Ondersteuning biedt bij het opstellen van bezwaar- en beroepschriften, klachten en advies
• Contact met cliënten heeft, met een laagdrempelige en toegankelijke opstelling
• Informatieve blogartikelen gaat schrijven en ontwikkelen van juri-vlogs
• Ondersteuning biedt ten behoeve van de politieke lobby
• Een bijdrage levert aan netwerkuitbreiding binnen de sociale kaart
• Er naartoe wil werken om uiteindelijk zelfstandig cliënten te adviseren en zaken van A tot Z te behandelen

Het is van belang dat je:
• In ieder geval aantoonbare interesse hebt in sociale zekerheid, arbeidsrecht en mensenrechten
• Kennis hebt van de algemene wet bestuursrecht (je hebt het vak behaald)
• Een radar bent voor belangrijke onderwerpen die leven binnen de maatschappij en (politieke) ontwikkelingen binnen sociale zekerheid, arbeidsrecht, mensenrechten.
• Kan werken met tekstverwerkingsprogramma’s
• Je over goede (juridische) mondelingen en schriftelijke vaardigheden beschikt
• Bij- en hoofdzaken goed kunt onderscheiden
• Je kennis hebt van hoe sociale media apps werken

Stagiair(e)

Als OJAU stagiair(e) doe je juridische en maatschappelijke werkervaring op in een informele, ambitieuze setting. Je maakt kennis met de politieke lobby en ontwikkelt je ondernemersvaardigheden.

Wat je zoal gaat doen tijdens een stage:
• Relevantie juridische informatie en jurisprudentie verzamelen
• Statusrapporten maken in bezwaar- en beroepsdossiers
• Ondersteuning bieden bij het opstellen van juridisch onderbouwde bezwaarschriften, klachten en advies
• Bijwonen van (hoor)zittingen

Je stage kan ook inhouden dat je meedenkt en bijdraagt voor allerlei randactiviteiten. Denk aan:
• In het nieuws en op sociale media actuele en belangrijke nieuwtjes bijhouden over onderwerpen waar OJAU zich mee bezighoudt.
• Schrijven van juridische blogartikelen voor op de website of andere interessante berichten
• Organisatorische taken zoals voor workshop-meetings met bepaalde focusgroepen en voor de politieke lobby
• Ontwikkelen van vlogs

Het kan dus zomaar zijn dat je tijdens je stage bij OJAU marketing- en communicatieactiviteiten gaat ontplooien. Tegenwoordig kan geen onderneming meer zonder website en social media. Dat geldt ook voor juridische dienstverleners. Online kennis en informatie overdracht is niet meer uit deze samenleving weg te denken. Ook in de juridische wereld wordt steeds meer gedigitaliseerd.

Afhankelijk van of je een WO of HBO studie doet en in welke richting, zal worden bepaald waar jij je op gaat richten. Ook zijn er mogelijkheden om een afstudeeronderzoek of ander juridisch onderzoek te verrichten.
Samen zullen wij bekijken wat jij nodig hebt om je stage zo succesvol mogelijk te laten verlopen, en zullen wij er naartoe werken dat jij aan het einde van je stage je leerdoelen hebt behaald. Er wordt gekeken naar welke coaching stijl het beste bij jou past.

Voor MBO studenten is in het najaar van 2020 een stageplaats beschikbaar, maar daarvoor zal het stageprogramma er iets anders uit komen te zien.

Je bent welkom als je

⇒ In een jong en groeiend bedrijf de handen uit de mouwen wil steken
⇒ Interesse hebt in wetten, regels en politiek op het gebied van openbaar bestuur, sociale zekerheid, arbeidsrecht en mensenrechten.
⇒ Blij wordt van het tot op de bodem uitzoeken van zaken.
⇒ Analytisch sterk bent.
⇒ Energie krijgt van het begrijpelijk maken van ingewikkelde (wet)teksten.
⇒ Denkt in mogelijkheden en oplossingen.
⇒ Graag wil groeien! In werkervaring en op persoonlijk vlak.
Geen carrière bij een advocatenkantoor ambieert.

Wat OJAU nog meer biedt

• Gezellige en informele sfeer in het Nomadz kantoor in Den Haag, omgeven met co-workers die in een andere branche werken, en meedoen met de borrels en uitjes
• Op z’n tijd met mij in een andere werkomgeving te werken, zoals een fijn café met werkgelegenheid
• De mogelijkheid om een dag vanuit huis te werken (na een inwerkperiode en als de taken zich hiervoor lenen)
• Bijwonen van andere overleggen met externen waar OJAU mee samenwerkt, zoals het Nederlands Juridisch Comité voor Mensenrechten (NJCM) en de Community tegen Eenzaamheid in Den Haag, of meekomen naar een algemeen overleg in de Tweede Kamer over onderwerpen waar OJAU zich mee bezighoudt.

Ik ben

Dewi Deijle. Juriste en eigenaresse van OJAU.
Van mij zal je kwalitatief goede begeleiding krijgen. Ik begeleid en coach ook voor drie onderwijsinstituten HBO rechten en SJD studenten bij hun scripties. Ik heb zelf de HBO opleiding Media en Informatiemanagement, richting marketingmanager afgerond, een basisopleiding Mediation en enkele cursussen in coaching gevolgd, en WO Rechten, richting Staats- en bestuursrecht gestudeerd.

Voorts is het mijn missie om te strijden voor gerechtigheid en erkenning. Rechtvaardigheid, daar ga ik voor. Jij ook?

Enthousiast?

Stuur dan een motivatiebrief en CV naar info@ojau.nl
Vermeld in je brief waarom jij bij OJAU wil werken of stage wil lopen, wat je kan betekenen en over welke vaardigheden jij al beschikt. Je wordt daarna geïnformeerd over een eventuele uitnodiging voor een oriënterend gesprek.
Als het om een stage gaat, zet in je brief in welke periode je stage wil/moet lopen en voor hoeveel uur per week.

Wil je eerst nog meer weten over OJAU? Bekijk dan vooral de website en de facebookpagina. Wie weet tot ziens!

https://www.s-bb.nl/studenten/stageplek-vinden