Momenteel heeft OJAU geen openstaande vacatures voor nieuwe medewerkers. Houd het dus in de gaten!

Bekijk hier de stage vacatures

Juridisch advies moet voor iedereen begrijpelijk en toegankelijk zijn. Wat je achtergrond, situatie of budget ook is. Vaak geven mensen aan dat ze het gevoel hebben als een nummertje te worden behandeld. Bij OJAU zal dat nooit het geval zijn. We nemen de tijd om naar onze cliënten te luisteren, breng ieders vragen duidelijk in kaart en maken ingewikkelde teksten begrijpelijk, zodat cliënten met vertrouwen hun eigen keuzes kunnen maken.
Willen cliënten graag langskomen? Uiteraard welkom. In ieder geval is de service- en dienstverlening "op maat" via moderne communicatiemiddelen tot nu toe erg effectief geweest en als prettig ervaren door de cliënten.

OJAU is geen advocatenkantoor maar een juridisch advieskantoor, en procedeert alleen in:
⇒ Bestuursrechtelijke zaken: met name sociale zekerheid en ambtenaren
⇒ kantonrechtszaken: In civiele zaken tot een bedrag van € 25.000, arbeidszaken, huurzaken, consumentenkoopzaken en consumentenkredietzaken met een krediet tot € 40.000. Lichte strafrechtzaken een overtreding, bijvoorbeeld een snelheidsovertreding, het misdrijf stroperij, het in beroep gaan tegen een verkeersboete voor bijvoorbeeld door rood licht rijden (beroepsprocedures Mulderzaken).

In al deze zaken kunnen allerlei grondrechtelijke en mensenrechtelijke aspecten de revue passeren.

Ook biedt OJAU begeleiding bijvoorbeeld in bezwaarschriftprocedures, klachtenprocedures en bij het doen van aangiftes bij de politie. Daarnaast onderneemt OJAU vele andere activiteiten. Kortom, het is zeker nooit saai bij OJAU.

OJAU wil een stem zijn voor personen die niet voor zichzelf kunnen of durven op te komen.