Juridisch advies en meer

OJAU is er voor:

» juridisch advies
» procesvertegenwoordiging in bezwaar- en (hoger)beroepszaken
» onderwijsvorming in het HBO onderwijs
» lobby activiteiten
» ondersteuning ter vergroting van uw (juridische) weerbaarheid, persoonlijke ontwikkeling en mentale rust

Waar OJAU voor staat

De O staat voor Online, Onderzoek en Onderwijs, maar óók Ontstressen.

Online

Ook in de juridische wereld wordt steeds meer gedigitaliseerd. Veel kan ook heel goed via online contact verlopen. Het gebruik van moderne communicatiemiddelen kan erg efficiënt en effectief zijn, en wordt door vragenstellers en cliënten van OJAU vooral als laagdrempelig ervaren. Een fysiek consult, kan uiteraard ook altijd. Via de facebookpagina OJAU's Juri-schrijfsels informeer ik mijn volgers over mijn werkzaamheden vanuit mijn juridische praktijk en andere interessante (juridische) weetjes.

Onderzoek

Zo monitort OJAU wat er in de samenleving speelt (met name onder kwetsbare groepen in de samenleving), onderzoekt de problematiek en geeft belangrijke signalen door richting Tweede Kameleden, instanties en andere stakeholders die mogelijk invloed kunnen uitoefenen op uitvoerbare, transparante en toegankelijke wet- en regelgeving. Zo is  OJAU voor bepaalde doelgroepen actief in de politieke lobby en zoekt regelmatig de media op om  meer bewustwording te genereren rondom het betreffende probleem en voor het creëren van draagvlak voor een effectieve oplossing.

Onderwijs

OJAU is ook actief in het HBO onderwijs (Rechten en SJD): lesgeven, begeleiden/coachen van studenten bij hun afstuderen (stage en scriptie) en ontwikkelen van onderwijsmateriaal. Ook stelt OJAU zelf regelmatig een stage- en afstudeerplek beschikbaar voor WO en HBO studenten.

Maar de O staat ook nog voor iets anders.

Ontstressen

Problemen op het werk, met overheidsinstanties of andere personen en misschien zelfs daarbij in een juridische procedure te zijn beland, is natuurlijk behoorlijk vervelend en kan een enorme impact op iemands (dagelijks) leven hebben. Zo ondersteun ik cliënten die voor een lange periode worden blootgesteld aan allerlei stressverhogende factoren. OJAU biedt al enige tijd de diensten 'Coaching voor U' en 'Meeting-Workshops voor lotgenoten' aan waarbij het doel is om personen die te maken hebben (gehad) met een bepaalde (vervelende) gebeurtenis in hun leven, en waarbij allerlei juridische aspecten betrokken (kunnen) zijn, in praktische zin en op mentaal niveau te ontlasten.

Maar OJAU gaat vanaf medio juni 2023 verder dan dat. Binnenkort meer over een mooie nieuwe waardevolle aanvulling van de diensten die al worden geboden.

De rest van de letters staan voor: Juridisch Advies voor U.

Juridisch Advies voor U

Betaalbaar

Juridisch advies en ondersteuning is niet altijd toegankelijk voor, met name kwetsbare, personen in de samenleving. Dit kan mede komen door de juridische kosten die hoog kunnen oplopen. OJAU is er ook voor personen voor wie een advocaat te duur is, of die niet in aanmerking komen voor door de overheid gesubsidieerde juridische hulp.

Toegankelijk

Vragenstellers en cliënten kunnen bellen, e-mailen, video bellen en chatten via WhatsApp of Messenger. Er zijn geen vaste kantooruren en er is geen gebondenheid aan locatie. Vooral in de tijd toen alle Corona-maatregelen nog golden, kon de juridische dienstverlening van OJAU gewoon zonder enige vertraging doorgaan. Wel was het erg spijtig dat er door die maatregelen bij instanties en rechtbanken veel vertraging ontstond in de werkprocessen, zodat cliënten alsnog langer moesten wachten op bijvoorbeeld de behandeling van een bezwaarschrift door de betreffende instantie. Juridische hulp wordt vanuit OJAU ook geboden buiten de reguliere werktijden, zoals in de avonduren of in weekend, wanneer dat noodzakelijk is. In bepaalde gevallen is direct actie nodig. Altijd fijn als de persoon dan zo snel mogelijk wordt geholpen. Zelfs als iemand in het buitenland verblijft maar in Nederland te maken heeft met een juridisch kwestie, kan hij of zij worden ondersteund. OJAU staat overal in het land cliënten bij. Voor een eventueel live adviesgesprek kan op de werkplek in Den Haag worden afgesproken, maar ook ergens anders, zoals bij de persoon thuis (afhankelijk van de op dat moment geldende Coronamaatregelen).

Overzichtelijk

Online kennis en informatie overdracht is niet meer uit deze samenleving weg te denken. Op internet is werkelijk alles te vinden, ook op juridisch gebied. Het risico van zoveel informatie is dat de burger kan worden overspoeld, en daardoor niet goed kan inschatten welke informatie specifiek van toepassing is op zijn of haar situatie of het juridische probleem waar ze mee rondlopen. OJUA biedt de vragensteller in één oogopslag, en niet verspreid over allerlei informatiebronnen, alle (juridische) informatie toegespitst op diens specifieke situatie, en waar hij of zij dan weer verder mee kan. Het kan namelijk goed zijn dat er (ook) andere passende mogelijkheden zijn om te overwegen, dan dat alleen de juridische weg wordt gevolgd. Samen met de vragensteller brengt OJAU de kwestie in kaart. Daarna kan eventueel een haalbaarheidscheck worden uitgevoerd.

Eerlijk en betrouwbaar

Soms is het al snel duidelijk wat de kansen zijn in een zaak. Soms is het zonde van de tijd en het geld om een gerechtelijke procedure te starten. Het is altijd beter om nog meer (pijnlijke) situaties te voorkomen. Ook daar is OJAU dan eerlijk in, en ook dat gegeven wordt door de vragensteller als prettig ervaren. De vragensteller wordt dan geïnformeerd over eventuele andere mogelijkheden die er zijn om iets aan de ongewenste situatie te doen.

Ongecompliceerd

De juridische service- en dienstverlening wordt op een zo ongecompliceerde wijze aangeboden. Niet alleen probeert OJAU zo laagdrempelig mogelijk te zijn voor vragenstellers en cliënten als het gaat om tijden en locaties, ook juridisch advies wordt op een zo toegankelijk mogelijke wijze overgebracht. Juridisch advies moet voor iedere burger laagdrempelig en toegankelijk zijn, wat iemands achtergrond, situatie of budget ook is. In een juridische zaak verwikkeld zijn, kan namelijk al complex behoorlijk zijn. Het is belangrijk om naar de burger te luisteren en diens (rechts)vragen duidelijk in kaart te brengen, zodat zij met vertrouwen hun eigen keuzes kunnen maken. Burgers hebben geen behoefte aan moeilijke juridische termen. Waar het voor hen om gaat, is dat zij duidelijk krijgen wat hun rechten zijn. En dat kan ook in begrijpbare taal.

OJAU is geen advocatenkantoor. Dus niet een advocaat, maar een jurist zal u helpen. Het verschil tussen een advocaat en jurist zit hem niet in de kwaliteit die afgeleverd wordt of in de opleiding, beide zijn namelijk universitair geschoold en mogen zich meester in de rechten (mr.) noemen. Echter, een jurist (die geen advocaat is) kan niet in alle situaties juridische bijstand verlenen.

De jurist van OJAU kan niet juridisch bijstaan als het gaat om zware strafrechtelijke zaken (denk aan moord en doodslag), slachtofferzaken met ernstig letsel, in civiele procedures met een schadebedrag boven de € 25.000, in consumentenzaken die gaan over bedragen boven de € 40.000, en bij personen- en familierechtszaken (denk aan echtscheiding).

De jurist van OJAU kan wél juridisch bijstaan in zaken in het sociale zekerheidsrecht, arbeidsrecht, huurrecht, het consumentrecht, het omgevingsrecht en het vreemdelingenrecht. Ook als het om complexe zaken gaat. Een voorbeeld: in sociale zekerheidszaken kan de jurist u altijd bijstaan, dus ongeacht de hoogte van een eventuele terugvordering en bestuurlijke boete die u opgelegd heeft gekregen. Ook kan de jurist rechtsbijstand verlenen in lichte strafzaken en slachtofferzaken, en procederen in hoger beroepsprocedures bij de Centrale Raad van Beroep en de de Af­de­ling be­stuurs­recht­spraak van de Raad van State. Genoeg mogelijkheden dus.

Lees meer over de jurist van OJAU en waarbij zij burgers juridisch ondersteunt.