Adoptie-gerelateerde onderwerpen

Regelmatig word ik, jurist van OJAU, benaderd door (jong)volwassenen die zijn geadopteerd en hun adoptie-verhaal aan mij kwijt willen. Ze lopen rond met vragen over hun afkomst, identiteit en over de gang van zaken rondom de adoptieprocedure. Sommigen hebben het vermoeden dat het rondom hun adoptie niet “correct” is gegaan. Vooral na het rapport van de Commissie Joustra over interlandelijke adoptie hebben veel geadopteerden (nog meer) vraagtekens bij de juistheid van de gegevens in hun adoptiedocumentatie. De geadopteerden die mij hebben benaderd ervaren het als zeer prettig om advies en ondersteuning te krijgen bij het beantwoorden van hun afstammingsvragen, want het kan een behoorlijk heftig proces zijn.

Loop jij ook rond met vragen over jouw adoptie? Ben jij bezig met waarheidsvinding maar weet je niet waar je moet beginnen?

Je hoeft niet in je eentje op onderzoek uit. Ook al is je hulpvraag misschien nog niet helemaal duidelijk, samen kunnen we wel in kaart brengen wat je wensen en behoeften zijn.

Zo bied ik ondersteuning bij de beantwoording van vragen die betrekking hebben op de procedure in Nederland, zoals het aanvraagproces van je adoptieouders, het onderzoek door de Raad van de Kinderbescherming, alle handelingen en documenten die nodig/verplicht waren voor adoptie uit het buitenland en de bemiddeling via een adoptiestichting of andere organisatie. Ook zijn er specifieke belangenorganisaties waar je heel goed terecht kunt voor vragen over roots-zoektochten en familiehereniging (incl. DNA projecten). Zo is stichting Mijn Roots er voor geadopteerden die vragen hebben over adoptie uit Indonesië, stichting Plan Angel uit Colombia en stichting Shapla Community uit Bangladesh. Maar er zijn meer land specifieke organisaties die belangen van interlandelijke geadopteerden behartigen.

CONTACT

Ook zijn er maatschappelijke instellingen die mij benaderen voor advies en ondersteuning bij cliëntondersteuning als het gaat om adoptie-gerelateerde vragen. Krijg jij begeleiding via een instelling en wil je een gesprek met mij samen met je begeleider erbij? Ook dat kan.

Meer informatie over adoptie-gerelateerde zaken kun je hier vinden:

» Informatie: Inzage adoptiedossier
» Blogartikel: Identiteitsherstel en adoptie
» Onderzoek: Dossier Adoptiezaken

Niet adoptie-gerelateerde onderwerpen

Daarnaast krijg ik vragen van geadopteerden over juridisch gerelateerde onderwerpen, met name op het gebied van uitkeringen (zoals bijstand WIA, Ziektewet), re-integratie naar werk en gemeentelijke voorzieningen (WMO). Geadopteerden die mij benaderen hebben bijvoorbeeld problemen met de gemeente of het UWV. Ze vinden het prettig om met iemand te spreken hierover die ook bekend is met adoptie-gerelateerde zaken. Het komt regelmatig voor dat ze te maken hebben met psychosociale problemen vanwege de adoptieachtergrond, met als gevolg ziekte, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, of problemen op het werk.

Heb jij ook vragen of problemen rondom je uitkering? Dan kan je mij contacteren. Mijn advies is kosteloos en vrijblijvend. Voor daadwerkelijke hulp, zoals procesvertegenwoordiging in een juridische zaak, vraag ik wel een kostendekkend bedrag. Dit is in overleg en afhankelijk van je inkomen.

CONTACT

Ook kan je je vraag over je uitkering, specifiek gerelateerd tot ziekte en arbeidsongeschiktheid, ook stellen in de besloten facebookgroep die is gekoppeld aan de pagina OJAU's Juri-schrijfsels. Dit is een facebookgroep voor mensen die vanwege hun fysieke en/of psychische beperking(en) problemen ondervinden rondom een uitkering of op het werk, en/of bij re-integreren. Overigens is deze groep niet specifiek voor geadopteerden.

» Facebookgroep: Arbeidsongeschiktheid & Ziekte
» Andere Juridische weetjes: Verzamelpagina 

Ook kun je bij mij terecht voor advies en/of ondersteuning met betrekking tot andere onderwerpen. Denk bijvoorbeeld aan problemen op het werk (arbeidsrecht) of als je te maken hebt met justitie (strafrecht) of als het gaat om zaken die bepaalde grondrechten/mensenrechten raken. Als het gaat om Personen- en familierechtelijke onderwerpen, zoals scheiding, omgangsrecht en alimentatie, dan kan je helaas niet bij mij terecht.

» Lees hier over OJAU

» Terug naar hoofdpagina