Uw nieuwe leven

Er wordt in een kleine praatgroep van lotgenoten onder en met elkaar gebrainstormd over welke dingen belangrijk zijn na die vervelende gebeurtenis en wat nodig is om bepaalde doelen te bereiken.

Er zijn zoveel (verborgen) wetten en regels die het dagelijks leven kunnen raken en andersom. Het is niet voor iedereen altijd even inzichtelijk wat de rechten en plichten zijn in bepaalde zaken. Nog vervelender is als u dan ook nog van het kastje naar de muur wordt gestuurd door allerlei instanties of dat u simpelweg niet weet bij wie u het beste terecht kunt en via internet ook niet altijd wijzer wordt. Daarom deze meeting-workshop. U staat er niet alleen voor!

Lotgenoten met elkaar

Wat doet een meeting-workshop voor u:

Praatgroep functie: op een informele manier bekijken wij samen wat van belang is voor u om uw zelfstandigheid een boost te geven
Geen intake, wachtlijsten, of vastzitten aan lidmaatschap van een (maatschappelijke) organisatie
Tijdens de workshop krijgt u juridisch advies op uw vragen
Door de interactie van iedere deelnemer kan het u helpen om over bepaalde zaken na te denken of meer informatie te verkrijgen over een onderwerp. Dus ervaringen delen met anderen: hoe heeft de ene deelnemer dit of dat aangepakt
Oplossingsgericht: inzicht krijgen in wat u nodig heeft om verder te kunnen 
Andere mensen leren kennen die in een vergelijkbare situatie zitten als u (eventueel vervolg contact leggen met andere deelnemers die in een vergelijkbare situatie zitten - contact met lotgenoten)
Mentale weerbaarheid vergroten
Bewustwording van de dingen die doorgaan in het dagelijks leven
Focus op wat u graag zou willen ondernemen en wilt bereiken op korte of langere termijn

Prettige manier van aanpak

Als eerste is van belang om te achterhalen wat U precies nodig heeft om verder te kunnen. Dit gaan we in groepsverband doen. Tevens kan ik als juriste uw (juridische) vragen beantwoorden of u verder op weg helpen. Elke deelnemer van de workshop kan hier wellicht ook weer iets aan hebben. Zelfs als die deelnemer nog niet eerder over die vraag heeft nagedacht. Door bepaalde vraagtechnieken kan ik bij u achterhalen wat u werkelijk nodig heeft en hoe ik u daar mogelijk nog verder in kan ondersteunen. Dit kan natuurlijk ook betekenen dat ik u eventueel doorverwijs maar dat u zelf niet hoeft verder te zoeken.

Wie weet kunnen andere deelnemers, door de interactie en uitwisseling van ervaringen, u op nieuwe (inspirerende) ideeën brengen en andersom.

In grote lijnen

- Wat is er zoal veranderd na die vervelende gebeurtenis en waar loopt u tegenaan in het dagelijks leven (los van de emoties).
- Er komt aan bod welke zaken belangrijk kunnen zijn (administratief, financieel, juridisch). Dit doen we aan de hand van een activiteit.

Het is de bedoeling dat iedere deelnemer zich op z'n gemak voelt. Als u alleen wilt luisteren, dan mag dat ook. Niets moet!

U staat niet alleen!