Signalering

Er wordt in een kleine praatgroep van lotgenoten onder en met elkaar gebrainstormd over welke dingen belangrijk zijn na een vervelende gebeurtenis of als u zich van binnenuit eenzaam voelt, en wat nodig is om bepaalde doelen te bereiken.

Er zijn zoveel (verborgen) wetten en regels die het dagelijks leven kunnen raken en andersom. Het is niet voor iedereen altijd even inzichtelijk wat de rechten en plichten zijn in bepaalde zaken. Nog vervelender is als u dan ook nog van het kastje naar de muur wordt gestuurd door allerlei instanties of dat u simpelweg niet weet bij wie u het beste terecht kunt en via internet ook niet altijd wijzer wordt. Daarom deze meeting-workshop. U staat er niet alleen voor!

Het effect

Wat doet een meeting-workshop voor u:

Praatgroep functie: op een informele manier bekijken wij samen wat van belang is voor u, zodat wij kunnen proberen om uw leven iets makkelijker te maken
Geen intake, wachtlijsten, of vastzitten aan lidmaatschap van een (maatschappelijke) organisatie
Tijdens de workshop krijgt u juridisch advies op uw vragen
Door de interactie van iedere deelnemer kan het u helpen om over bepaalde zaken na te denken of meer informatie te verkrijgen over een onderwerp. Dus ervaringen delen met anderen: hoe heeft de ene deelnemer dit of dat aangepakt
Oplossingsgericht: inzicht krijgen in wat u nodig heeft om verder te kunnen
Andere mensen leren kennen die in een vergelijkbare situatie zitten als u (eventueel vervolg contact leggen met andere deelnemers die in een vergelijkbare situatie zitten - contact met lotgenoten)
Mentale weerbaarheid vergroten
Bewustwording van de dingen die doorgaan in het dagelijks leven
Focus op wat u graag zou willen ondernemen op korte of langere termijn, om uw leven te herpakken

Prettige manier van aanpak

Als eerste is van belang om te achterhalen wat U precies nodig heeft om verder te kunnen. Dit gaan we in groepsverband doen. Tevens kan ik als juriste uw (juridische) vragen beantwoorden of u verder op weg helpen. Elke deelnemer van de workshop kan hier wellicht ook weer iets aan hebben. Zelfs als die deelnemer nog niet eerder over die vraag heeft nagedacht. Door bepaalde vraagtechnieken kan ik bij u achterhalen wat u werkelijk nodig heeft en hoe ik u daar mogelijk nog verder in kan ondersteunen. Dit kan natuurlijk ook betekenen dat ik u eventueel doorverwijs maar dat u zelf niet hoeft verder te zoeken.

Wie weet kunnen andere deelnemers, door de interactie en uitwisseling van ervaringen, u op nieuwe (inspirerende) ideeën brengen en andersom.

OJAU werkt ook samen met andere experts die worden uitgenodigd om een steentje bij te dragen aan de meeting-workshop.

Het is de bedoeling dat iedere deelnemer zich op z'n gemak voelt. Als u alleen wilt luisteren, dan mag dat ook. Niets moet!

U staat niet alleen!