Scriptiehulp HBO rechten of SJD

Studeer jij HBO of WO Rechten of SJD, en loop je vast bij het schrijven van jouw afstudeerscriptie?

Al vele studenten zijn jou voorgegaan. Niet alleen rechtstreeks via mij, maar ook werk ik voor diverse HBO onderwijsinstellingen als afstudeercoach om studenten te begeleiden bij hun laatste belangrijke stap in hun opleiding: het schrijven van een scriptie. Niet heel erg eenvoudig, vooral het schrijven van een plan van aanpak kan nog weleens moeilijkheden opleveren, met als vertraging in het afstuderen als gevolg.

Ik kan jou ondersteunen:

» Nakijkservice scriptie, praktijkonderzoek of stageverslag: opbouw en structuur, taal en grammatica. Soms raak je blind voor je eigen teksten omdat je er zo mee volop bovenop zit. Een extra paar ogen en feedback erbij voor een nog beter resultaat.

» Mentorschap en scriptiebegeleiding: ter extra ondersteuning zoals hulp bij maken van bijvoorbeeld een plan van aanpak, voor het opzetten van een praktijkonderzoek, of als je bent vastgelopen bij het schrijven van je scriptie en je een steun in de rug nodig hebt. Voor doel- en resultaatgericht afstuderen.

Ik kan je ook ondersteunen bij het maken van beroepsproducten voor de sociaal juridische praktijk, waarbij je bepaalde competenties en vaardigheden moet laten zien. Denk aan het opstellen én afhandelen bezwaar- en beroepschrift, schrijven van een klachtbrief of afhandeling daarvan, schrijven van een rapportage. Uiteraard behoeven al deze stukken een bepaalde opbouw, structuur en onderbouwing met relevante wet- en regelgeving en jurisprudentie. Ik kan je adviseren.

Hoe het werkt?

Heel makkelijk. Je kunt contact met mij opnemen voor een kennismaking.

CONTACT

Belangrijk voor mij om te weten:
• Wie jij bent
• Jouw (leer)doel
• Wat jij nodig hebt
• Tijdspanne

Ook gaan we achterhalen of je een doener, denker, beslisser of dromer bent (leerstijl van Kolb). Verder kunnen wij samen kijken naar bepaalde vaardigheden en competenties die mogelijk in jouw traject effectief kunnen zijn en wat jij nodig hebt voor een goede afronding van jouw studie.

Heb je het als student financieel niet breed maar kun je alle hulp gebruiken? Dan bekijken wij qua kosten samen naar wat mogelijk en haalbaar is voor jou.

Als je eenmaal hebt besloten om mij als afstudeercoach in te zetten, dan stuur je per e-mail volgens planning een onderdeel van je werk in bij mij. Dat kijk voor je na, ik geef feedback en eventueel een nadere toelichting. Verder kunnen we contact hebben via Whatsapp en (video)bellen.

Bijles in het bestuursrecht en het socialezekerheidsrecht

Het uitgebreide sociale zekerheidsstelsel is altijd wel aan verandering onderhevig. Berekeningen over de hoogte en de duur van een uitkering zijn niet eenvoudig. Het bestuursrecht als waarborg voor de burger en als richtsnoer voor het handelen van een uitvoeringsorgaan, de normerende en instrumentele functies in onze sociale rechtsstaat, uitvoeringsprotocollen, beleidsregels en ga zo maar door. Al deze aspecten kunnen behoorlijk wat hoofdbrekens opleveren. Als je eenmaal de structuur doorhebt, dan wordt het al een stuk gemakkelijker. Maar dat is soms makkelijker gezegd dan voor elkaar te krijgen. Als je de studiestof beter wilt begrijpen, meer inzicht wil krijgen in de wet- en regelgeving en jurisprudentie voor het behalen van een examen/tentamen of juist binnenkort een herkansing hebt, of juist omdat je voor je werk deze kennis nodig hebt, dan help ik jou graag:

» Studenten: die een HBO of WO studie rechten volgen met vakken in het sociale zekerheidsrecht en/of bestuursrecht, die ondersteuning willen hebben bij het maken van een scriptie of voor het behalen van examens/tentamens.

» Omscholers: die een rol gaan vervullen binnen een (bestuursrechtelijke) functie of die vanuit een bepaalde professie met sociale zekerheid en/of bestuursrecht te maken krijgen en extra ondersteuning willen krijgen.

Eventuele extra's:
• Bespreking belangrijke en actuele uitspraken: in het sociale zekerheidsrecht, alsmede bestuursrechtelijke aspecten die hieruit voortvloeien
• Casus behandeling en praktische oefeningen: voor inzicht in de Algemene wet bestuursrecht
• Aspecten gericht op de uitvoering: van de Sociale Zekerheid (de wet SUWI, WW, WIA, AOW, Anw, AKW en Participatiewet) en achterliggende beleidskeuzes te belichten

De bijlessen kunnen naar gelang jouw wensen en behoeften worden afgestemd en/of op maat worden gemaakt. Ze worden wel online gegeven.

CONTACT

volg hier een workshop bestuursrecht in de praktijk voor studenten of als Incompany training.