Coaching voor

U dreigt in een conflict te komen met uw werkgever. Een vervelende situatie die ook weer kan doorwerken in uw privéleven. Voorkomen is beter dan genezen. Het is zonde als de situatie escaleert. Misschien wilt u zelf ook een andere baan maar weet u niet hoe u dit moet aanpakken en wat de eventuele (juridische) consequenties daarvan zijn.

Coaching tijdens

U zit al midden in een conflict met uw werkgever. Het kan dan goed zijn om te bekijken wat er precies fout is gegaan en waarom. Wellicht komt u tot de conclusie dat het conflict is geëscaleerd door allerlei omstandigheden en factoren waar u eerder niet zo snel aan heeft gedacht. Conflicten kunnen namelijk heel makkelijk ontstaan maar op enig moment volledig escaleren. Stel, u heeft in het kader van een re-integratie gesprekken gehad op uw werk, bijvoorbeeld met uw teamleider en met een bedrijfsarts die er naar uw mening alles aan doen  om u zo snel mogelijk weer effectief (en vooral productief) aan het werk te krijgen. Soms kan hierdoor een een vervelend langdurig conflict ontstaan waardoor u eigenlijk niet meer bij deze werkgever wilt blijven werken. U staat voor een keuze: bijvoorbeeld een mediationtraject, een second opinion aanvragen bij het UWV, een procedure bij de rechtbank, aansturen op ontslag met wederzijds goedvinden of eenzijdig ontslag nemen. Allerlei mogelijkheden dus. Het is dan goed om eerst uit te zoeken wat voor u juridisch gezien het beste kán zijn. Echter, niet alleen moet rekening worden gehouden met een ‘puur’ juridische benadering. U wilt natuurlijk in uw dagelijkse leven blijven functioneren. Welke keuze u ook maakt, het kan mentaal behoorlijk heftig zijn voor u. Het is prettig als u sterk in uw schoenen komt te staan voor alles wat u in deze situatie meemaakt of nog gaat meemaken. Ik kan u hierin begeleiden.

Coaching na

Het kan zijn dat u na een langslepend juridisch proces bent vastgelopen met allerlei zaken in uw privéleven, op uw werk of met uw studie. Zelfs als u heeft gewonnen kan de hele situatie uw dagelijks leven zodanig negatief hebben beïnvloed, dat u nu te maken heeft met mentale vermoeidheid en u bepaalde zaken niet meer op orde heeft. Het gaat er om dat u weer kunt terugkomt bij uzelf. Als u het juridisch geschil niet heeft gewonnen, is dat natuurlijk nog vervelender. Vooral als u zich, naar uw mening, niet voldoende voelt gehoord. U wilt dit aanpakken maar u weet niet hoe. U blijft er maar mee in uw hoofd malen. Het doel is dat u weer het overzicht krijgt van alle praktische zaken in uw dagelijks leven en voor uzelf weer beter inzicht krijgt in hoe u (verder) wilt gaan. Ik kan samen met u kijken naar wat uw kernkwaliteiten zijn, zodat u vanuit daar weer een stap kunt maken naar herstel van die hele, wellicht langslepende en zware, juridische procedure. Het coaching traject kunt u zien als eerste stap. Misschien is het voldoende, maar als u tijdens of na het traject constateert dat een jobcoach of andere hulpverlener alsnog (beter) past op de weg die u wilt vervolgen, dan is dát dus wat u bereikt heeft; u heeft uiteindelijk zelf een keuze kunnen maken in wat u nodig heeft om weer verder te kunnen.

Coaching bij nieuwe plannen

Niet alleen een juridisch geschil kan uw leven een hele andere draai geven maar ook een andere situatie kan hiervoor zorgen. U wilt bijvoorbeeld een eigen onderneming starten maar u heeft geen flauw idee hoe dit werkt en wat u in uw situatie nodig heeft (denk aan welke rechtsvorm, vergunningen, privacybeleid (AVG), algemene voorwaarden, contracten, en dergelijke). U wilt zich natuurlijk eerst goed oriënteren. Wellicht hebben uw plannen (juridische) gevolgen voor u en/of voor anderen waar u nog niet aan heeft gedacht of waar u meer (specifieke) informatie over nodig heeft. Coaching bij het schrijven van uw nieuwe (ondernemings)plan kan een effectief middel zijn om inzicht te krijgen in wat u wilt, in uw ondernemingskwaliteiten, en om uw focus niet te verliezen. Lees ook hier over ondernemen vanuit een uitkering.

Laat u inspireren

De situaties die hierboven zijn geschreven, zijn slechts voorbeelden. Het gaat er om, met coaching kunt u het beste uit uzelf halen. Wellicht zit uw kracht ergens diep verscholen door allerlei kwesties waar u in verwikkeld bent geraakt. Met coaching gaan wij die kracht weer naar boven halen.

De impact van een conflictsituatie of juridische procedure op uw dagelijks leven, kan soms groter zijn dan u zou denken. Voorafgaand, tijdens of na gebeurt er mogelijk van alles op mentaal vlak en kunt u daarbij tegen allerlei praktische dingen aanlopen. Ik kan u ondersteunen als u een juridische procedure wilt starten, in de situatie tijdens en na, maar ook als u juist een dergelijke situatie wilt voorkomen. Het gaat niet alleen om het juridische aspect maar ook wat daaromheen en binnenin met u gebeurt. Het doel is dat u zich mentaal sterker in uw schoenen voelt staan en om het overzicht in uw dagelijks leven te kunnen bewaren of weer terug te krijgen.