Via de werkgever

Voor bedrijven en organisaties is het belangrijk dat zowel jonge als oudere medewerkers gedurende hun loopbaan zowel gezond als productief en met plezier blijven werken. Op grond van de Wet Verbetering Poortwachter zijn werkgevers verplicht hun werknemers te beschermen tegen werkstress, een burn-out preventie en (langdurig) ziekteverzuim. Veel organisaties en bedrijven geven daarom (deels) een vergoeding voor het volgen van bijvoorbeeld een Mindfulness training. Ook kan je als werknemer mogelijk een beroep doen op een scholingsbudget of een (Individueel keuze)budget voor persoonlijke ontwikkeling en/of “duurzame inzetbaarheid.’ Je kan aan jouw leidinggevende vragen of er mogelijkheden zijn om deze workshop (gedeeltelijk) vergoed te krijgen vanuit een budget.

Je kunt motvieren waarom het belangrijk kan zijn voor jou om deze workshop te doen, bijvoorbeeld vanuit preventief aspect; het voorkomen van (ergere) klachten en (langdurig) ziekteverzuim in de (nabije) toekomst. Het kan ook in positieve zin bijdragen bij een hersteltraject/re-integratietraject, waarbij je werkt aan herstel.

De werkgever kan mij ook altijd bereiken om de mogelijkheden door te spreken. Wat inhoudelijk is besproken tijdens de workshop, blijft verder tussen ons.

De declaratie wordt dan ter betaling naar de werkgever gestuurd. De tarieven zijn dan excl. 21% Btw.

Via PGB of het UWV

Mocht je op dit moment leven met een PersoonsGebondenBudget, dan kunnen de kosten voor deze sessies, mogelijk onder bepaalde voorwaarden, worden vergoed.
Wanneer je op dit moment werkeloos bent en een uitkering ontvangt, informeer dan bij het UWV of er budget is voor herstel en re-integratie waar je gebruik van kan maken.