Brieven en opinie

Reactie op de brieven aan de minister

» Reactie ministerie J&V op brief Deijle - Rootsfonds 041122
» Reactie ministerie J&V op brief Deijle - Rootsfonds 260722

Brieven aan de minister en Tweede Kamerleden

1. Oproep herziening afwijzing aansprakelijkstellingen n.a.v. uitspraak Butink tegen de Staat d.d. 12 juli 2022
2. Bezwaar subsidieplan generieke ondersteuning voor o.a. groepsrootsreizen
3. Reactie na adoptiedebat 16 juni jl - Rootsfonds voor interlandelijke geadopteerden - 260622
4. Aanbieding brief stop met interlandelijke adoptie - 230522
5. Aanbieding brief over rootsfonds voor interlandelijke geadopteerden - 090522

Zie algemene Kamerstukken inzake adoptie via de webpagina Adoptiezaken onder "Openbare (Kamer)stukken".

Brieven vanuit het Nederlands Juristen Comité voor de mensenrechten

» Reactie op de oproep van het NJCM Rootsfonds- MinJenV-170522
» NJCM roept de nieuwe minister voor rechtsbescherming op een rootsfonds op te zetten, open brief 22 maart 2022.
» Bijlage bij open brief - Compensatieregelingen voor Slachtoffers
» NJCM roept nieuw kabinet op rootsfonds op te zetten voor geadopteerden uit buitenland, open brief 6 september 2021.
» Reactie NJCM op het rapport ‘Commissie onderzoek interlandelijke adoptie’, 7 juni 2021.
» NJCM onderschrijft RSJ-advies over interlandelijke adoptie, 16 januari 2017.

De brieven zijn verstuurd naar de leden van de vaste Kamercommissie Justitie en Veiligheid, Directoraat-Generaal Straffen Beschermen, Directie Control Bedrijfsvoering en Juridische Zaken en de Centrale autoriteit Internationale Kinderaangelegenheden.

Opinie

» Volkskrant, 7 juni 2024: Richt een rootsfonds op zodat geadopteerden hun biologische ouders kunnen vinden
» Trouw, 3 juni 2022: opinieartikel Dewi Deijle, over kinderhandel. "Waarom niet stoppen met interlandelijke adoptie? We weten dat fraude blijft bestaan"
» Opinieartikel interlandelijke adoptie in pdf
» NRC, 7 april 2022, opinieartikel NJCM: "Zoeken naar je roots. Waarom er een fonds moet komen voor geadopteerden"
» CPO, 22 oktober 2020, "Het recht van een kind om te weten wie zijn of haar ouders zijn, mag niet verjaren".

Op 7 april 2022 heeft het NRC een opinieartikel geplaatst, geschreven door Geeske Ruitenberg, Aysel Sabahoglu en mij (werkgroepleden van de werkgroep Jeugdrecht van het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM)). Lees ook de open brieven die het NJCM heeft gestuurd naar de minister van rechtsbescherming en de vaste commissie van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Helaas ontving het NJCM op 17 mei 2022 een weinig verrassende reactie.

Opheffing adoptiestop

Naar aanleiding van het nieuws op 8 april 2022 over het opheffen van de (tijdelijke) adoptiestop, heb ik even een kort geschiedenislesje in elkaar gezet (zie video hieronder), om te laten zien hoe bizar ik de keuze van de minister voor Rechtsbescherming, Franc Weerwind, vind. Hoewel mijn focus meer ligt op rechts- en identiteitsherstel, wil ik hier toch wel iets over kwijt. Ik ben er verbaasd over dat het kabinet ervoor ‘kiest’ dat interlandelijke adoptie ‘uitsluitend’ nog een mogelijkheid blijft voor kinderen voor wie nog geen passende opvang voorhanden is in landen van herkomst. Dit impliceert dat het zogeheten subsidiariteitsbeginsel, dat is opgenomen in artikel 21 van het VN-Kinderrechtenverdrag (IVRK), nooit goed is nageleefd.

Verder ben ik verbijsterd over het plan om de bemiddeling van adoptie neer te leggen bij één organisatie die onder overheidstoezicht komt te vallen. Zo worden we eigenlijk teruggeworpen in de tijd. In 1975 is al een poging gedaan tot centraliseren van het adoptiebemiddelingssysteem. Dat is toen mislukt, over de rest maar niet te spreken.

Ook met versterkt overheidsgezag is fraude in adoptieprocedures niet te voorkomen. Onder andere door artikel 4 van het Haags adoptieverdrag is adequate controle en toezicht door het ontvangende land, dus ook Nederland, niet mogelijk. Waarom dan toch weer het verkeerde wiel opnieuw proberen uit te vinden? Na 66 jaar interlandelijke adoptie en misstanden, heeft Nederland kennelijk niets geleerd.

Terwijl het kabinet expliciet bevestigt dat misstanden niet zijn uit te sluiten en een waterdicht systeem niet is te garanderen, wordt evengoed besloten tot continuering van interlandelijke adoptie. Voor mij is dit werkelijk onnavolgbaar. Kinderhandel blijft op deze manier gefaciliteerd door de Nederlandse overheid.