Het afstammingsrecht mag niet verjaren

⇒ Teken hier de petitie: https://afstammingsrecht.petities.nl/.

Of lees eerst verder voor een toelichting op de petitie met meer context:

Als er sprake is geweest van fouten in iemands adoptie (interlandelijk of binnenlandse), kan het voorkomen dat de benadeelde financiële ondersteuning wil claimen voor het (nader) achterhalen van de waarheid (want dat kost vaak geld). Dit zal in veel gevallen afgedwongen moeten worden via de rechter. Die claim kan vastlopen op verjaring. Fundamentele rechten komen hierdoor in het gedrang.

Een mogelijke schadeveroorzakende gebeurtenis vindt logischerwijze altijd plaats als een kind minderjarig is. Maar een kind weet niet beter dan wat hij weet over zijn adoptie, namelijk dat hij of zij is geadopteerd (ervan uitgaande dat de adoptieouders dat aan het kind hebben verteld). Tegen de tijd dat het kind volwassen is en gaat zoeken naar zijn afstamming en identiteit maar onverhoopt constateert dat er sprake is van onrechtmatigheden in de adoptieprocedure, is de verjaringstermijn voor schadeverhaal al verlopen. Ook als er sprake is van strafbare feiten in de adoptie, dan dient het slachtoffer dus binnen een bepaalde termijn aangifte te doen. Dat kan voor een minderjarige natuurlijk niet eenvoudig zijn. En ook, een geadopteerde moet ten alle tijden toegang hebben tot informatie over haar adoptie en aan waarheidsvinding kunnen doen.

Daarom pleit ik voor versoepeling of afschaffing van de verjaringstermijn voor rechtsvorderingen (i.v.m. schadeverhaal) en strafvorderingen als het gaat om delicten gerelateerd aan adopties. Het is onrechtvaardig dat de toegang tot waarheidsvinding kan worden afgesloten door verjaring.

Deze petitie is ook belangrijk voor de toekomst van de kinderen van nu. Het afstammingsrecht is vastgelegd in artikel 7 IVRK.

Aangenomen motie

Goed nieuws. De motie over verjaring in adoptiezaken is op 1 december 2020 aangenomen in de Tweede Kamer. Een mooie stap vooruit voor beleidsmatige aandacht voor dit onderwerp. De petitie blijft voorlopig nog wel openstaan tot vlak voor de verkiezingen, omdat we er wel voor willen zorgdragen dat er uitvoering wordt gegeven aan de motie. Laten zien dat er maatschappelijk draagvlak voor is, blijft dus belangrijk.

Achtergrond informatie

De zaak van ‘afstandsmoeder’ Trudy Scheele-Gertsen is verjaard, luidt het verweer van de staat (Trouw, 6 december 2020)
Het recht van een kind om te weten wie zijn of haar ouders zijn, mag niet verjaren (Column op Verderdenken.nl door Dewi Deijle, 22 oktober 2020)
In adoptiezaken is verjaring ongewenst (Opiniestuk in het Parool, door Patrick Noordoven, 9 oktober 2020)
Minister moet verjaringstermijn illegale adopties verruimen (Zembla, 11 september 2020)

Sociale media

Petitie tekst en link delen op Facebook.
NOS bericht, 9 september 2020.
Te koop: T-shirts "Ik ben niet verjaard". 

Tweede Kamerstukken

Kamervragen over Misstanden bij adoptie en verjaringsproblematiek, 7-11-2020 (het lid Van Nispen)
Motie over de verjaringstermijn in adoptiezaken afschaffen, 26-11-2020 (de leden Van Nispen en Van der Staaij): AANGENOMEN OP 1 DECEMBER 2020!
Kamervragen en antwoorden over het gebrek aan hulp bij zoektochten van geadopteerden naar hun verleden, 18-11-2020 (de leden Van Nispen en Van den Berge)
Kamervragen en antwoorden over het artikel 'In adoptiezaken is verjaring ongewenst, 11-11-2020 (het lid Bergkamp)
Kamervragen en antwoorden over de verjaringstermijn bij adoptie en het bewaren van adoptiedossiers, 5-10-2020 (de leden Van Nispen en Van der Staaij)

Wet en recht

Wetswijziging verjaring in adoptiegerelateerde zaken noodzakelijk (Juridisch kader)
Uitspraak Butink vs de Staat en stichting Kind en Toekomst (de Rechtspraak, 9 september 2020)

Onderschrijf jij de noodzaak voor een wijziging in de wet rondom verjaring in adoptie-gerelateerde zaken?

⇒ Teken hier dan de petitie: https://afstammingsrecht.petities.nl/

Enkele Tweede Kamerleden staan achter dit idee en willen de problematiek nader aan de orde stellen. Belangrijk is dan wel dat meer stemmen zich laten horen. Wil jij helpen om een groter draagvlak te creëren voor een wetswijziging? Dan kan door deze petitie te delen binnen jouw (sociale) netwerk. Alvast hartelijk bedankt!

Terug naar adoptiezaken Indonesië