Geschreven door: Dewi Deijle
Geplaatst op www.ojau.nl, 22 juli 2020


Laatste update 5 september 2020
Toegevoegd:
⇒ Online event stichting Mijn Roots over getuigen en instanties in adoptieprocedures
⇒ Update roots-project ministerie van Justitie en Veiligheid
⇒ Livestream uitspraak in de zaak Dilani vs. de Staat en stichting Kind en Toekomst
⇒ Kort verslag van het gesprek met commissie Joustra op 16 juli (alleen gedeelte stichting Mijn Roots)


Power to the Models

Tussen 9 september 2020 t/m 29 november 2020 hang ik met nog enkele pleitbezorgers van het ‘afstammingsrecht’ in het stedelijk museum Breda. Speciaal voor BredaPhoto2020 cureert de Nederlandse fotograaf en gastcurator Jan Hoek deze expositie Power to the Models. Niet de fotograaf, maar diegene op de foto bepaalt het beeld. De landen India, Bangladesh, Colombia, Indonesië en Sri Lanka worden op een bijzondere manier bij elkaar gebracht. Een prachtige verbinding die symbool staat voor de strijd naar erkenning en het recht op waarheidsvinding. Bekijk hier een item over in de uitzending Mondo op NPO2.

Roots-project ministerie

Op 4 augustus 2020 heb ik een vervolggesprek gehad met een van de projectleiders van het Project-, Programma- en AdviesCentrum (PPAC) van het ministerie van Justitie. Dit naar aanleiding van het gesprek op 29 juni 2020 in het kader van het roots-project, en waar we verder geen nadere berichtgeving meer van hadden gehad. In dat gesprek gaven de projectmedewerkers aan dat er op zeer korte termijn concrete hulp aangeboden zou worden. We zijn alweer een paar maanden verder. Ik heb wederom gesproken met mevr. J. Leeman. Ze gaf aan dat ze nog niet klaar zijn met het in kaart brengen van de wensen en behoeften van andere belangenorganisaties.

Wat ik er verder van begreep is dat het allemaal nog niet concreet is en dat pas medio oktober 2020 een voorstel aan minister Dekker wordt gecommuniceerd. Op 4 september 2020 heeft het ministerie ons bericht dat de belangenorganisaties worden uitgenodigd voor een online meeting en de stand van zaken besproken zullen worden. Ook zal de voortgang van de Commissie Onderzoek Interlandelijke Adoptie in het verleden (commissie Joustra) worden besproken. De online bijeenkomst zal op 13 oktober a.s. plaatsvinden. Ik zal die namens stichting Mijn Roots bijwonen.

Online meeting stichting Mijn Roots

Op 20 september 2020 houdt stichting Mijn Roots een online event "Getuigen in de papieren'. Voor geadopteerden uit Indonesië die meer willen weten over instanties en namen in adoptiepapieren. Stichting Mijn Roots en ik zullen onze kennis en bevindingen delen in deze online bijeenkomst. Natuurlijk hopen wij ook op input van de geadopteerden zelf. Opgeven voor deze online meeting kan door te klikken op deze link. Geen Facebook maar wil je wel deelnemen? Stuur dan een email naar info@mijn-roots.com.

Podcast

Mijn uitgever Maurice Ambaum en Sanne van Rossen, auteurs van het boek ‘Het verdriet van Sri Lanka’, zijn bezig met een Podcast serie, waarin vrouwen aan het woord komen die kracht halen uit hun adoptie. Eind augustus 2020 is de lancering. Een mooi initiatief om kennis en informatie te delen, en verbinding te creëren. Zaterdag 17 juli waren ik en Dilani Butink aan de beurt. Dilani heeft de Nederlandse Staat gedagvaard en natuurlijk houd ik deze zaak nauw in de gaten. Met haar advocaat heb ik regelmatig contact. De zaak diende op maandag 18 mei 2020 bij de rechtbank in Den Haag, iedereen kon die via een livestream volgen. Op 9 september volgt een (deel) uitspraak die ook (nog steeds vanwege Corona maatregelen) via deze link te volgen: Livestream Butink vs. de Staat

Overigens heb ik toestemming gekregen van de rechtbank Den Haag om wel aanwezig te zijn. Dat is fijn, want de uitkomst van deze zaak is van groot belang voor de belangengroep die ik behartig, namelijk de geadopteerden uit Indonesië met zoekbehoefte en die het afstammingsrecht onderschrijven.

PP-presentatie

Twee weken geleden heb ik een Zoom meeting gehad met geadopteerden uit Indonesië, wonende in Zweden. In het Engels heb ik op hun verzoek de strijd naar erkenning en rechtvaardigheid toegelicht. De presentatie die ik heb gegeven op 21 juni 2019 op het symposium over het belang van nazorg bij adoptie, georganiseerd door Vereniging Nazorg Adoptie te Venray, is nu ook in het Engels vertaald.

Presentation - The struggle for recognition and justice - Adoptees rights

Commissie Joustra

Op 16 juli heb ik op uitnodiging - met nog enkele vertegenwoordigers van belangenorganisaties of landen van herkomst (Bangladesh, Sri Lanka en Colombia) - een gesprek gehad met de leden van de Commissie Joustra. Eerder dit jaar heb ik mijn boek overhandigd aan de onderzoekers van de commissie, waar ik ook enkele keren mee gesproken heb.

Op de auto-pilot heb ik de commissie nogmaals duidelijk proberen te maken wat al lang duidelijk is. Jammer om te constateren dat de commissie bepaalde zaken blijkbaar niet kan loskoppelen en teveel kijkt naar hoe adoptie zelf heeft uitgepakt bij een geadopteerde. De vraag ‘of adoptie ook iets goeds heeft gebracht’ is zo casuïstisch, en kan dan ook niet in verband worden gebracht met deze kwestie waar het om gaat. Er moet echt eens een kentering komen in dit ouderwetse narratief van dat kinderen zijn gered door adoptie en dankbaar moeten zijn. Hier kan de overheid zich niet achter blijven verschuilen. Het gaat om de rol van de Nederlandse overheid en het (nalatig) handelen ten opzichte van illegale praktijken in adoptieprocedures. Het maakt in deze context niet uit of adoptie per individu iets goeds heeft gebracht. Een kind dat onrechtmatig is weggenomen van de ouders is niet goed te praten, ook al gaat het nu goed met de geadopteerde zelf. Overigens gaat het niet alleen om de geadopteerden, maar ook om de biologische ouders die hun kind zijn verloren, en tot de dag van vandaag niet weten waar het is.

Ook is het niet relevant of heel veel geadopteerden op dit moment nog niet bezig zijn met afstammingsvragen en/of een zoektocht naar biologische familieleden. Dit kan om diverse (persoonlijke) redenen zijn of de behoefte is er simpelweg nog niet. Wij strijden ook voor die geadopteerden die niet nu maar op een later moment wel die behoefte krijgen. Want zoals is gebleken, is het een proces en kan de bewustwording bij iedereen op een ander moment aanvangen. Dit kan ook samenhangen met bepaalde levensgebeurtenissen. Ook die geadopteerden die niet nu maar later wel de waarheid willen achterhalen, hebben naar mijn mening recht op (financiële)ondersteuning en (na)zorg. Overigens hoeft niet iedere geadopteerde aanspraak te maken op een eventuele financiële tegemoetkoming. Het is aan eenieder om te bepalen of hij gebruik maakt van overheidssteun, net zoals dat geldt bij overheidsuitkeringen. Het gaat erom dat eenieder die het aangaat, zijn afstammingsrecht en het recht op waarheidsvinding tot gelding moet kunnen maken.

De punten die ik namens stichting Mijn Roots heb gezegd tijdens de bijeenkomst op 16 juli: Verslag MR - Commissie Joustra 16 juli 2020

Hetgeen door de andere personen die ook op die bijeenkomst aanwezig waren is gezegd, heb ik verder uit mijn verslag gelaten (mede omwille privacy redenen). Alle aanwezigen hebben van de commissie Joustra het volledige verslag ontvangen, maar als geheel breng ik die niet naar buiten. De andere stichtingen / personen kunnen zelf zorgdragen voor hun eigen verslaglegging.

Lees hier meer over de commissie Joustra.

WOB-verzoeken

Ik heb nog enkele procedures uitstaan met betrekking tot WOB-verzoeken. Lees hier meer over de actuele stand van zaken. Op 11 september 2020 verwacht ik weer een besluit op een verzoek.

Vertaling boek

Niet alleen in Zweden, ook in Duitsland en enkele andere landen zijn er geadopteerden uit Indonesië die geïnteresseerd zijn in waar stichting Mijn Roots en ik mee bezig zijn met betrekking tot financiële ondersteuning vanuit de Nederlandse overheid, en in mijn boek Postpakketjes van overzee. In samenwerking met enkele vertalers zijn we bezig met het boek te vertalen in het Engels, en zal dit jaar nog in E-book vorm uitkomen. Mijn uitgever en ik willen dan graag een (online) tourtje doen.

Houd het in de gaten!

Terug naar dossier adoptiezaken