Adoptieperikelen in de Gordel van Smaragd

In samenwerking met stichting Mijn Roots ben ik, Dewi van OJAU, al enige tijd bezig met een (juridisch) onderzoek naar de mogelijkheid van een financiële compensatie voor personen die in de jaren '70-'80 zijn geadopteerd uit Indonesië, voor de kosten die verband houden met hun afstammingsvragen. Op deze pagina kunt u de ontwikkelingen in de strijd naar erkenning en rechtsherstel volgen.

Uitgelicht

⇒ Lancering boek Postpakketjes van overzee - over gelegaliseerde kinderhandel in adoptieprocedures van kinderen uit Indonesië

Presentation - The struggle for recognition and justice - Adoptees rights (ENG)

Presentatie - De strijd naar erkenning en rechtvaardigheid - Rechten voor geadopteerden (NL)

Ontwikkelingen

Stand van zaken activiteiten
Stop maar met interlandelijke adoptie
Bezwaarprocedure Wob-verzoek
Update Roots traject ministerie
Toelichting massaclaim
Massaclaim in voorbereiding
CBS onderzoek in opdracht van de Commissie Joustra II
CBS onderzoek in opdracht van de Commissie Joustra I
Ontwikkelingen in de strijd
Subsidiezaken
Ontvoerd voor adoptie
Identiteitsherstel en adoptie
De visie nader toegelicht
Gezamenlijke visie Mijn Roots, Plan Angel, Shapla Community
Concrete hulp NU nodig
De claim naar rechtsherstel
Een reactie aan minister Dekker
Dark side of adoption, paneldiscussie, Europees Parlement te Brussel
Steun aan Roelie Post-Klokkenluider
Samensterk - demonstratie
De harde waarheid
Adoptiebedrog Indonesië
Publicaties in de media
Bijeenkomst 22 april 2018: toelichting op de claim
Naar aanleiding van uitzending Zembla
Oproep aan geadopteerden uit Indonesië
Preview Zembla op Facebook
Uitzending Adoptiebedrog deel 3
Achtergrond informatie stichting Mijn Roots

Gisteren stond ik als gastspreker op het Internationaal symposium over het belang van nazorg bij adoptie, georganiseerd...

Geplaatst door Dewi Deijle op Zaterdag 22 juni 2019

Vlogs en achtergrondfilms

De kwestie is in beeld gebracht in vlogs en achtergrondfilms: Vlogs en achtergrondfilms omtrent adoptie perikelen - Indonesië. Bekijk ze allemaal om een indruk te krijgen van waar het om gaat.

Politieke Lobby

Op 4 april 2018 heb ik een goed gesprek gehad met Tweede Kamerlid dhr. M. van Nispen van de SP die het standpunt van stichting Mijn Roots onderschrijft. Hij overwoog om een motie in te dienen. Hij steunt ons vanaf het begin van deze strijd in ons doel om waarheidsvinding voor geadopteerden uit Indonesië te bevorderen. Hij was de enige die aan Minister Dekker tijdens het algemeen overleg op 18 januari 2018 een vraag stelde naar de mogelijkheid van een financiële tegemoetkoming.

Op 2 mei 2018 heb ik een goed gesprek gehad met Tweede Kamerlid mw. K. Buitenweg van GroenLinks. Zij was onder de indruk over de activiteiten van stichting Mijn Roots en het onderzoek dat ik heb verricht naar de rol van de Nederlandse Regering in de jaren '70 en '80.

Helaas is de ingediende motie op 5 juli 2018 verworpen, maar wij geven niet zomaar op.

In de periode daarna volgden meer gesprekken en e-mail conversaties met Tweede Kamerleden, en houd ik ze op de hoogte van de belangrijkste stappen die zijn gezet en de ontwikkelingen hieromtrent.

Lees hier over verdere ontwikkelingen: algemeen overleg Ministerie van JenV

Openbare stukken van het ministerie en vanuit de politiek:

30-06-2020: Brief ouderschap en adoptie
05-12-2019: TK Voortgang adoptie en ouderschap
27-11-2019: Uitkomsten inventarisatie belangengroepen ministerie van Justitie
25-05-2019: Instellingsbesluit commissie onderzoek interlandelijke adoptie in het verleden
22-01-2019: Antwoorden op Kamervragen misstanden bij interlandelijke adoptie
18-01-2019: Brief van de minister familierechtelijke onderwerpen incl adoptie
14-01-2019: Uitstelbericht op Kamervragen Van Nispen SP
20-12-2018: Brief van de minister Dekker over onderzoek Adoptie
07-12-2018: Kamervragen Van Nispen
06-12-2018: Brief minister Dekker-Onderzoek naar interlandelijke adoptie in het verleden
26-04-2018: Brief Minister n.a.v. Zembla
10-01-2018: Brief van de minister Dekker Adoptie

Petitie

http://www.petitie24.nl/petitie/1610/financiële-tegemoetkoming-voor-geadopteerden. Deze petitie is op 23 januari 2019 beëindigd en op 24 januari 2019 aangeboden aan Michiel van Nispen van de SP.

Gisteren was ik bij het algemeen overleg personen- en familierecht van de vaste commissie van het Ministerie van...

Geplaatst door OJAU's Juri-schrijfsels op Vrijdag 25 januari 2019