Adoptieperikelen in de Gordel van Smaragd

In samenwerking met stichting Mijn Roots ben ik, Dewi van OJAU, al enige tijd bezig met een (juridisch) onderzoek naar de mogelijkheid van een financiële compensatie voor personen die in de jaren '70-'80 zijn geadopteerd uit Indonesië, voor de kosten die verband houden met hun afstammingsvragen. Op deze pagina kunt u de ontwikkelingen in de zaak volgen.

Ontwikkelingen omtrent de claim

Het was in de jaren '70 al bekend bij de Nederlandse regering dat er sprake was van baby- en kinderhandel. Er waren allerlei partijen (zowel in Nederland als in Indonesië) betrokken bij illegale adopties. Indonesië heeft dit probleem in de jaren ‘70 al erkend en verzocht Nederland om maatregelen te treffen. Nederland gaf hier geen gehoor aan. Ook is gebleken dat adoptieouders niet officieel zijn ingelicht over de geconstateerde wanpraktijken.

Naar aanleiding van mijn betoog, d.d. 12 september 2017 gericht tot het Ministerie van Justitie en Veiligheid, met daarin een eerste aanzet tot het indienen van de claim, is er een overleg geweest op het Ministerie. Op 18 januari 2018 heb ik een algemeen overleg van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid bijgewoond. Omdat beiden tot niets hadden geleid, heb ik het Ministerie van Justitie en Veiligheid verzocht alsnog schriftelijk te reageren op mijn betoog. Ik ontving daarna een verzoek om een nadere juridische onderbouwing te geven op grond waarvan ik de Nederlandse overheid (mede) aansprakelijk stel. Het eerder verstuurde betoog bevat het volledige feitencomplex en een juridische onderbouwing dat meer in lijn ligt met de verdragsrechtelijke zorgplicht die de Nederlandse Staat m.i. nu heeft, ten opzichte van geadopteerden uit Indonesië ten behoeve van afstammingsvragen en waarheidsvinding. Dat was blijkbaar niet voldoende. Zodoende heb ik die juridische onderbouwing opgesteld en in de vorm van een claim, gericht op het verkrijgen van erkenning en een financiële tegemoetkoming voor geadopteerden uit Indonesië die hebben gezocht of willen zoeken naar hun biologische familie, verstuurd. In april 2018 heb ik aanvullende gronden ingezonden, ondersteund met onder andere verhalen van geadopteerden over hun (illegale) adoptie en hun zoektocht, en brieven van adoptieouders. Het is wachten op een reactie die ik in mei 2018 mag verwachten.

Op 22 april 2018 vond in samenwerking met stichting Mijn Roots een bijeenkomst plaats op de Indonesische Ambassade. Deze dag hadden wij op vrij korte termijn georganiseerd voor geadopteerden uit Indonesië en adoptieouders, omdat daar naar aanleiding van de Zembla aflevering behoefte aan was. Heftige en indrukwekkende dag wel met veel belangstelling. Heel fijn dat men in alle openheid vragen kon stellen, en in deze setting deze ontzettende moeilijke en gevoelige kwestie kon bespreken met elkaar. Adoptieouders voelen zich misleid en willen in actie komen. Ook voelen zij zich verantwoordelijk voor wat er in het verleden is gebeurd. De adoptieouders willen de onderste steen boven water krijgen. Dus, wordt vervolgd.

Alle documenten m.b.t. de claim worden later gepubliceerd op deze website, samen met de reactie van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Lees er meer over op

Bijeenkomst 22 april 2018: toelichting op de claim
Naar aanleiding van uitzending Zembla
Oproep aan geadopteerden uit Indonesië
 Preview Zembla op Facebook
Uitzending Adoptiebedrog deel 3
Achtergrond informatie stichting Mijn Roots

In de Media

TROSAVRO EenVandaag, 7 april 2018: 'De Nederlandse overheid moet DNA onderzoek naar de herkomst van adoptiekinderen betalen'
De Volksrant, 7 april 2018: "Nederland zou dna-onderzoek moeten faciliteren in adoptielanden: 'Nu verantwoordelijkheid nemen"
Aan tafel bij Pauw, 28 maart 2018: om 23:00 napraten n.a.v. de uitzending van Zembla
NOS nieuwsbericht 28 maart 2018: "Overheid aansprakelijk gesteld voor misstanden rond adoptie"
RTL Nieuws: "Adoptiekinderen Sri Lanka willen compensatie van Nederlandse overheid"
Reformatorisch Dagblad: „Rijksoverheid schuldig aan foute adoptie”
NLTimes:"Adopted kids sue Dutch gov't over abuses in the '80s"
La Vanguardia: "Adoptados en Indonesia y Sri Lanka exigen cuentas al Gobierno holandés"
El Confidencial: "Adoptados en Indonesia y Sri Lanka exigen cuentas al Gobierno holandés"

Zembla-Adoptiebedrog deel III
Woensdag 28 maart 2018, 21:15 is Dewi van OJAU te zien in Adoptiebedrog deel III op NPO2. In deze Zembla uitzending is vooral ingegaan op de misstanden in Indonesië als het gaat om kinderhandel, en dat de Nederlandse Staat hier al vanaf wist, maar niets ondernam hiertegen. Overigens zijn de eerste twee delen van Adoptiebedrog genomineerd voor de journalistieke prijs De Tegel.

Vlogs

Stel, u wil weten waar u vandaan komt. Bekijk hier dan de OJAU's Juri-vlogs, over een financiële tegemoetkoming voor volwassen geadopteerden uit Indonesië en de reden waarom dat gerechtvaardigd zou zijn:
#1: https://youtu.be/GyTGO6NucSg, waarom een financiële vergoeding gerechtvaardigd is.
#2: https://youtu.be/blQF4uDLIW0, kostenaspect toegelicht vanuit Indonesië.
#3: https://youtu.be/sXL9OlX8DVM, ook voor geadopteerden uit Colombia.
#4: https://youtu.be/IHPDUwOdTJw, adoptiemoeders aan het woord over het feit dat de Nederlandse regering wist van wat er zich afspeelde in Indonesië, maar adoptieouders niet "officieel" inlichtte hierover.
#5: https://youtu.be/dido9i6tKnk, Enkele misstanden (acting mother) in Indonesië rondom adopties
#6: https://youtu.be/kEAnlCXR6Ho, Bijeenkomst op de Indonesische Ambassade, 22 april 2018 voor geadopteerden uit Indonesië en adoptieouders. N.a.v. Zembla uitzending.

Achtergrond films

Bekijk hier een update en de film van een zoektocht in Jakarta, "een kijkje achter de schermen bij stichting Mijn Roots in Indonesië", gemaakt door D. Deijle (OJAU):
Impressie van een zoektocht Jakarta 2017: https://youtu.be/frUIZG_TVX0
Impressie van een zoektocht in Surabaya 2018: https://youtu.be/cxjPV107fQ4

Lobby

Op 4 april j.l. heb ik een goed gesprek gehad met Tweede Kamerlid dhr. M. van Nispen van de SP die mijn standpunt onderschrijft. Hij overweegt om een motie in te dienen en steunt ons in ons doel om waarheidsvinding voor geadopteerden uit Indonesië te bevorderen. Hij was de enige die aan Minister Dekker tijdens het algemeen overleg op 18 januari 2018 een vraag stelde naar de mogelijkheid van een financiële tegemoetkoming.

Op 2 mei 2018 heb ik een goed gesprek gehad met Tweede Kamerlid mw. K. Buitenweg van GroenLinks. Zij was onder de indruk over de activiteiten van stichting Mijn Roots en het onderzoek dat ik heb verricht omtrent het mede aansprakelijk stellen van de Nederlandse Regering. Ook zij wil nader bekijken wat GroenLinks kan betekenen, zodat wij ons doel kunnen bereiken.

Hopelijk zullen er meer politieke partijen volgen die het belang hiervan inzien.

Overig

Reactie Ministerie van Justitie en Veiligheid na Zembla
[Klik op bovenstaande link] Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft direct na de Zembla uitzending gereageerd. Dit is dus geen reactie op de claim die ik heb ingediend.

Overleg Ministerie van JenV-OJAU-180118
[Klik op bovenstaande link] Het overleg waarin niet de gewenste reacties werden gegeven door Minister Dekker van Rechtsbescherming. Derhalve zal OJAU doorgaan met het aantonen van staatsaansprakelijkheid.

Betoog

Hieronder treft u aan mijn betoog met daarin een rechtvaardiging voor een financiële tegemoetkoming, gebaseerd op het onderzoek naar de parlementaire geschiedenis bij de totstandkoming van de Wet inzake adoptie voor kinderen uit het buitenland  (Wobka). De claim die ik op 27 maart 2018 heb ingediend is hierop gebaseerd en beargumenteerd vanuit juridisch perspectief, op grond waarvan de Nederlandse regering zou moeten overgaan tot erkenning en het toekennen van een financiële tegemoetkoming voor geadopteerden. Het gaat om waarheidsvinding en rechtsherstel.

Publicatie adoptieperikelen in de Gordel van Smaragd-D.Deijle 060817

Clausule: als u deze publicatie wilt gebruiken voor andere doeleinden dan primair delen via o.a. Social media, dan dient u eerst toestemming te vragen aan de auteur. Deze publicatie mag uitdrukkelijk niet zonder toestemming worden gebruikt ter onderbouwing van pro of anti adoptie statements (om de discussie zuiver te houden)

Op 4 november 2017 heb ik tijdens de bijeenkomst van stichting Mijn Roots op de Indonesische Ambassade in Den Haag, het onderzoek toegelicht.

Teken hier de petitie

http://www.petitie24.nl/petitie/1610/financiële-tegemoetkoming-voor-geadopteerden-

Wij strijden door voor rechtvaardigheid. Houd het dus in de gaten!

Lees ook ons blogartikel van 8 maart 2017: "Het recht op eerbiediging van de identiteit"