Adoptieperikelen in de Gordel van Smaragd

In samenwerking met stichting Mijn Roots ben ik, Dewi van OJAU, al enige tijd bezig met een (juridisch) onderzoek naar de mogelijkheid van een financiële compensatie voor personen die in de jaren '70-'80 zijn geadopteerd uit Indonesië, voor de kosten die verband houden met hun afstammingsvragen. Op deze pagina kunt u de ontwikkelingen in de zaak volgen.

Omtrent de claim

Het was in de jaren '70 al bekend bij de Nederlandse regering dat er sprake was van baby- en kinderhandel. Er waren allerlei partijen (zowel in Nederland als in Indonesië) betrokken bij illegale adopties. Indonesië heeft dit probleem in de jaren ‘70 al erkend en verzocht Nederland om maatregelen te treffen. Nederland gaf hier geen gehoor aan. Ook is gebleken dat adoptieouders niet officieel zijn ingelicht over de geconstateerde wanpraktijken.

Naar aanleiding van mijn betoog, d.d. 12 september 2017 gericht tot het Ministerie van Justitie en Veiligheid, met daarin een eerste aanzet tot het indienen van de claim, is er een overleg geweest op het Ministerie. Op 18 januari 2018 heb ik een algemeen overleg van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid bijgewoond. Omdat beiden tot niets hadden geleid, heb ik het Ministerie van Justitie en Veiligheid verzocht alsnog schriftelijk te reageren op mijn betoog. Ik ontving daarna een verzoek om een nadere juridische onderbouwing te geven op grond waarvan ik de Nederlandse overheid (mede) aansprakelijk stel voor het in stand laten van de handel in baby's in Indonesië. Het eerder verstuurde betoog bevat het volledige feitencomplex en een juridische onderbouwing dat meer in lijn ligt met de verdragsrechtelijke zorgplicht die de Nederlandse Staat m.i. nu heeft, ten opzichte van geadopteerden uit Indonesië ten behoeve van afstammingsvragen en waarheidsvinding. Dat was blijkbaar niet voldoende. Zodoende heb ik die juridische onderbouwing opgesteld en in de vorm van een claim, gericht op het verkrijgen van erkenning en een financiële tegemoetkoming voor geadopteerden uit Indonesië die hebben gezocht of willen zoeken naar hun biologische familie, verstuurd. In april 2018 heb ik aanvullende gronden ingezonden, ondersteund met onder andere verhalen van geadopteerden over hun (illegale) adoptie en hun zoektocht, en brieven van adoptieouders. Het is wachten op een reactie die ik in mei 2018 mag verwachten.

PERSBERICHT - Indonesische geadopteerden klagen de Staat aan voor ernstige nalatigheid - OJAU050618

Lees meer op

Bijeenkomst 22 april 2018: toelichting op de claim
Naar aanleiding van uitzending Zembla
Oproep aan geadopteerden uit Indonesië
 Preview Zembla op Facebook
Uitzending Adoptiebedrog deel 3
Achtergrond informatie stichting Mijn Roots
OJAU in de media

Vlogs

Stel, u wil weten waar u vandaan komt. Bekijk hier dan de OJAU's Juri-vlogs, over een financiële tegemoetkoming voor volwassen geadopteerden uit Indonesië en de reden waarom dat gerechtvaardigd zou zijn:
#1: https://youtu.be/GyTGO6NucSg, waarom een financiële vergoeding gerechtvaardigd is.
#2: https://youtu.be/blQF4uDLIW0, kostenaspect toegelicht vanuit Indonesië.
#3: https://youtu.be/sXL9OlX8DVM, ook voor geadopteerden uit Colombia.
#4: https://youtu.be/IHPDUwOdTJw, adoptiemoeders aan het woord over het feit dat de Nederlandse regering wist van wat er zich afspeelde in Indonesië, maar adoptieouders niet "officieel" inlichtte hierover.
#5: https://youtu.be/dido9i6tKnk, Enkele misstanden (acting mother) in Indonesië rondom adopties
#6: https://youtu.be/kEAnlCXR6Ho, Bijeenkomst op de Indonesische Ambassade, 22 april 2018 voor geadopteerden uit Indonesië en adoptieouders. N.a.v. Zembla uitzending.

Achtergrond films

Bekijk hier een update en de film van een zoektocht in Jakarta, "een kijkje achter de schermen bij stichting Mijn Roots in Indonesië", gemaakt door D. Deijle (OJAU):
Impressie van een zoektocht Jakarta 2017: https://youtu.be/frUIZG_TVX0
Impressie van een zoektocht in Surabaya 2018: https://youtu.be/cxjPV107fQ4

Lobby

Op 4 april j.l. heb ik een goed gesprek gehad met Tweede Kamerlid dhr. M. van Nispen van de SP die mijn standpunt onderschrijft. Hij overweegt om een motie in te dienen en steunt ons in ons doel om waarheidsvinding voor geadopteerden uit Indonesië te bevorderen. Hij was de enige die aan Minister Dekker tijdens het algemeen overleg op 18 januari 2018 een vraag stelde naar de mogelijkheid van een financiële tegemoetkoming.

Op 2 mei 2018 heb ik een goed gesprek gehad met Tweede Kamerlid mw. K. Buitenweg van GroenLinks. Zij was onder de indruk over de activiteiten van stichting Mijn Roots en het onderzoek dat ik heb verricht omtrent het mede aansprakelijk stellen van de Nederlandse Regering. Ook zij wil nader bekijken wat GroenLinks kan betekenen, zodat wij ons doel kunnen bereiken.

Hopelijk zullen er meer politieke partijen volgen die het belang hiervan inzien.

Overig

Reactie Ministerie van Justitie en Veiligheid na Zembla
[Klik op bovenstaande link] Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft direct na de Zembla uitzending gereageerd. Dit is dus geen reactie op de claim die ik heb ingediend.

Overleg Ministerie van JenV-OJAU-180118
[Klik op bovenstaande link] Het overleg waarin niet de gewenste reacties werden gegeven door Minister Dekker van Rechtsbescherming. Derhalve zal OJAU doorgaan met het aantonen van staatsaansprakelijkheid.

Teken hier de petitie

http://www.petitie24.nl/petitie/1610/financiële-tegemoetkoming-voor-geadopteerden-

Wij strijden door voor rechtvaardigheid. Houd het dus in de gaten!

Lees ook ons blogartikel van 8 maart 2017: "Het recht op eerbiediging van de identiteit"