Vragen over de oprichting van het landelijk expertisecentrum

In onderstaande brief een weergave van de vragen die ik heb gesteld aan Michiel van Nispen van de SP. Als er ruimte is zal hij hier tijdens het debat aandacht aan besteden. Een deel van deze vragen heb ik ook neergelegd bij het projectteam met betrekking tot de oprichting van het expertisecentrum. Een verder is het nog wachten op een reactie op de vervolg aansprakelijkstelling die ik op 25 maart 2021 heb verstuurd naar het ministerie van J&V, t.a.v. de minister voor rechtsbescherming. Deze reactie komt binnenkort.

Er is 36,4 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het opzetten van het landelijk expertisecentrum, blijkt uit de antwoorden van minister Dekker op vragen van de vaste commissie voor J&V, over de beleidsreactie op het rapport Commissie Joustra [Link].

Het is echter te zot dat er 36,4 miljoen wordt uitgetrokken voor een expertisecentrum maar niets daarvan is bedoeld voor roots-zoektochten, waarheidsvinding en identiteitsherstel. Ik vind dat dat ook eens onder de loep genomen moet worden. Want zijn het de ambtenaren die hier weer aan verdienen? Er wordt bijvoorbeeld ook een onafhankelijk consultatiebureau ingeschakeld dat zich ermee gaat bemoeien. Die zal dat vast niet gratis doen. Maar ondertussen staan geadopteerden met lege handen.

Bedenk maar eens hoeveel zoektochten uitgevoerd zouden kunnen worden voor dat geld dat nu zal worden besteed aan het expertisecentrum. Nota bene kost de oprichting daarvan heel veel tijd, en velen hebben die tijd niet. Ook is niet duidelijk wat het expertisecentrum zal en daadwerkelijk kan en zal gaan betekenen voor roots-zoektochten. Voor mij zijn het onnavolgbare beleidskeuzes die worden gemaakt.

» E-mails gericht aan Michiel van Nispen (SP) voor het commissiedebat Adoptie, d.d. 9 juni 2021

De link naar de livestream van het debat en alle brieven die worden behandeld: Commissiedebat "Adoptie" van de vaste commissie van het ministerie van J&V, op 9 juni 2021.