Roelie Post ontslagen door de Europese Commissie

Berichtgeving 23 juli 2018

Klokkenluider Roelie Post wordt na 35 jaar trouwe dienstverband per 31 juli 2018 dan toch ontslagen door de Europese Commissie. Als ambtenaar in Brussel bracht zij corruptieschandalen rondom adopties uit Roemenië aan het licht maar dat werd haar niet in dank afgenomen. Het is onmenselijk wat haar nu wordt aangedaan. Omtzigt (CDA) heeft al scherpe Kamervragen gesteld aan Rutte.

Kamervragen: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2018Z14426.html

Strafmaatregel voor klokkenluider Roelie Post

Berichtgeving 25 juni 2018
Straf voor een ambtenaar van de Europese Commissie / Corruptieschandalen rondom adopties. Onverdiend en ongerechtvaardigd.

Graag wil ik een belangrijke kwestie aankaarten en die via de media naar buiten zou moeten worden gebracht. Het gaan om een klokkenluider wiens leven momenteel kapot wordt gemaakt. Een ambtenaar van de Europese Commissie die inmiddels is ondergedoken vanwege bedreigingen maar geen bescherming krijgt van haar werkgever. Het gaat om mevrouw Roelie Post. Op 5 mei j.l. was zij nog te horen in de uitzending van VPRO-Argos, “Het leven van een Klokkenluider’. Roelie was als adviseur van de Nederlandse dramaserie Exportbaby verbonden en ook is zij te zien in de Netflix serie The Traffickers (aflevering 6: Dark side of adoption), wereldwijd te bekijken.

Als ambtenaar bij de Europese Commissie bracht Roelie als een van de eerste corruptieschandalen rondom adopties uit Roemenië aan het licht maar kreeg forse tegenwerkingen en bedreigingen aan haar adres. Inmiddels is zij ondergedoken en is verwikkeld in een slepend conflict met haar werkgever, de Europese Commissie die haar niet beschermt en tevens niet erkent als klokkenluider. De Europese Commissie had eerder gedreigd met forse strafmaatregelen en is thans in een vergevorderd stadium hiermee.

Vorige zondag 17 juni kreeg Roelie de mededeling waarin aan haar een terugvordering van zo’n 100.000 Euro werd aangekondigd. De tijd die zij niet aanwezig was wordt nu gezien als ongeoorloofde afwezigheid. Mogelijk volgt zelfs ongerechtvaardigd ontslag.

Volgens rapporten van de Ombudsman en de Disciplinaire Raad heeft de Commissie Roelie Post buitengewoon goed behandeld. Echter, beide rapporten zijn op vele punten factueel onjuist, incompleet en volgen dezelfde lijn.
Roelie heeft bewijs dat er sprake was van contact tussen deze “onafhankelijke” partijen, en dat is onacceptabel.

Er is sprake van totale ontkenning van de feiten. In plaats van dat Roelie als klokkenluider de gerechtvaardigde bescherming zou moeten krijgen, wordt zij doodgezwegen en zonder werk in een hokje gezet.

De Commissie erkent Roelie niet als klokkenluider, ook al heeft zij de Guidelines voor Klokkenluiders 2012 gevolgd. Zij heeft in 2015 eerst intern (middels een brief naar Secretaris Generaal) de klok geluid. Toen extern op Europees niveau in februari 2016: een klokkenluidersbrief aan de voorzitter van het Europees Parlement, een kopie aan de Nederlandse EU voorzitter (MP Rutte), de Europees Ombudsman, en de voorzitter van het Europees Netwerk voor Kinderombudsmannen (toen Marc Dullaert).

Roelie heeft nimmer reactie gehad.

Vervolgens heeft zij de klok geluid gedurende een klokkenluiders conferentie in Servië (Oktober 2016) en in de documentaires The Traffickers en Manufactured Orphans. En als laatste in Argos.

Dit alles wordt door de Europese Commissie niet meegenomen in hun overwegingen. De VPRO website is zelfs niet toegankelijk op hun server. Het ziet er dus niet naar uit dat een voor beide partijen bevredigende oplossing wordt gevonden.

Na 35 jaar in dienst, eindigt Roelie met een periode van zes jaar zonder inkomen, en een schuld van een ton!

En dat terwijl de Directeur-General van DG NEAR - waar zij "werkte" - haar in November 2016 betaald verlof tot aan haar pensioen aanbood. Dat gebeurde vervolgens niet, maar het geeft wel aan dat de Commissie best weet dat er een groot probleem is.

De achterliggend issue is de echte reden waarom Roelie in 2005 van haar baan werd verwijderd: de positie die de Commissie had genomen m.b.t. kinderrechten – interlandelijke adoptie is geen kinderbescherming – moest ongedaan worden gemaakt. Binnen en buiten de Commissie is daar vervolgens op ingezet, met als resultaat dat er nu verschillende EU lidstaten zijn die kinderen exporteren.

De RSJ heeft aangegeven dat dat in strijd is met het subsidiariteit principe en dat Nederland meteen zou moeten stoppen met adoptie procedures uit deze EU Lidstaten.

Nederland was destijds (2006) niet bereid mee te gaan met de Amerikaanse lobby (zie de Wikileaks onder het kopje ‘meer informatie’) in hun pogingen de Roemeense adoptie wet terug te veranderen in de Haagse interpretatie van kinderrechten.

Roelie zou het zeer op prijs stellen als Nederland voor haar opkomt als Europees ambtenaar en Nederlands burger. De feiten die er werkelijk liggen zouden boven tafel moeten komen en Roelie moet hoe dan ook beschermd worden. Nederland zou deze zorgplicht op zich moeten nemen. Als ambtenaren op zij worden geschoven en kapot gemaakt, omdat ze het internationale recht volgen, dan is het einde zoek.

Steun Roelie Post door dit artikel te delen, zodat door een breed publiek kan worden gezien dat zij op ongeoorloofde wijze wordt behandeld. Wij mogen er niet voor wegkijken dat er personen die corruptieschandalen naar buiten brengen, zoals Roelie, worden gestraft!

Publicaties

Geen Stijl TV: https://www.geenstijl.nl/5143304/gstv-ondergedoken-klokkenluider-europese-commissie-spreekt-over-pestpraktijken/
Argos: https://www.vpro.nl/argos/media/afleveringen/2018/Roelie-Post.html
ACT: http://www.againstchildtrafficking.org/2018/06/roelie-post-the-life-of-a-whistle-blower-2/
NOS: https://nos.nl/artikel/2228643-eu-wil-klokkenluiders-beschermen-in-plaatsvan-bestraffen.html: ‘Klokkenluiders moeten niet meer worden bestraft maar verdienen bescherming’, ‘Mensen die misstanden melden moeten zich veilig voelen’, ‘We moeten mensen bedanken in plaats van bestraffen’
ACT: http://www.againstchildtrafficking.org/2018/06/rockie-awards-manufactured-orphans/
Wikileaks: http://www.scoop.co.nz/stories/WL0603/S01426.htm
The Traffickers: https://www.netflix.com/title/80175290
Tweede Kamer: Antwoord op vragen van de leden Van Nispen en Leijten over de behandeling van klokkenluider Roelie Post door de Europese Commissie

Terug naar dossier adoptiezaken Indonesië