Voor (toekomstige) huurders van een woning of kamer

Blogartikel door: Dewi Deijle
Gepubliceerd op www.ojau.nl, 12 januari 2017

OJAU maakt u nog even bewust. Let goed op of u wel of geen bemiddelingskosten moet betalen en zo ja, of dat ook terecht is.

Als u een huurwoning via een bemiddelingsbureau heeft weten te bemachtigen kan het zijn dat u met bemiddelingskosten te maken krijgt. Huurbemiddelaars brengen vaak een percentage van de huurprijs als bemiddelingskosten (courtage) in rekening. Als de huurbemiddelaar actief op zoek is gegaan naar een huurwoning voor u, is dit ook wel terecht. Als u echter de huurwoning heeft gevonden op de website van een huurbemiddelaar en er worden alsnog kosten in rekening gebracht bij u, handelt die mogelijk in strijd met het "verbod op dubbele bemiddeling".

Uitspraak Hoge Raad

In een uitspraak van 16 oktober 2015 oordeelde de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2015:3099) over de rechtmatigheid van de bemiddelingskosten die een bemiddelaar bij de huurder in rekening bracht, maar die tevens optrad als bemiddelaar voor de verhuurder.

De Hoge Raad oordeelde dat het vragen van bemiddelingskosten aan de huurder voor het tot stand brengen van een huurovereenkomst verboden was, aangezien er een huurovereenkomst tot stand was gekomen tussen de huurbemiddelaar en de verhuurder. De huurbemiddelaar had namelijk afgesproken met de verhuurder dat de huurwoning ‘kosteloos’ op de website van de huurbemiddelaar geplaatst mocht worden om deze aan te bieden. Op dat moment was er sprake van bemiddeling omdat de verhuurder ermee akkoord ging. Er was een overeenkomst tot stand gekomen (artikel 7:425 Burgerlijk Wetboek, op grond van art. 7:427 BW is art 7:417 lid 4 BW daarop dus van toepassing). In deze overeenkomst ligt volgens de Hoge Raad de opdracht besloten om een huurovereenkomst tot stand te brengen tussen de verhuurder en een potentiële huurder. De huurbemiddelaar mag echter maar voor één partij optreden, zelfs als er voor de verhuurder geen bemiddelingskosten aan zijn verbonden.

Als de huurder echter rechtstreeks contact kan opnemen met de verhuurder maar alsnog een huurbemiddelaar inschakelt, mag de huurbemiddelaar wel kosten in rekening brengen bij de huurder. In die situatie functioneert de website enkel als elektronisch prikbord waarbij het voor de potentiële huurder mogelijk wordt gemaakt zelf contact op te nemen met de verhuurder. De beheerder van de website moet dan wel bewijzen dat hiervan sprake is.

Terugvorderen binnen vijf jaar

Dus, als u onterecht bemiddelingskosten heeft betaald, kunt u deze alsnog binnen vijf jaar na het betalen van de bemiddelingskosten terugvorderen bij de huurbemiddelaar. Als de bemiddelaar hier niet aan meewerkt, kunnen de bemiddelingskosten worden teruggevorderd in een gerechtelijke procedure.

Wilt u weten of het haalbaar is om jouw bemiddelingskosten terug te vorderen of hulp nodig? OJAU staat voor u klaar.

Terug naar Blog