Wethouder gemeente Bunschoten laat op een eigenaardige manier iets van zich horen

Geschreven door: D. Deijle
Geplaatst op www.ojau.nl, 5 mei 2019

Deze berichtgeving gaat over de juridische kwestie die onlangs in de media is geweest. Het gaat om mijn cliënt Jaap Koelewijn die in 2016 een rechtmatigheidsgesprek met een sociaal rechercheur en inkomensconsulente heeft gehad waarin, onder andere, aan hem werd meegedeeld dat het nog steeds een issue is dat hij homo, is en hem op dringende wijze werd geadviseerd om te verhuizen naar een andere gemeente. Naar de mening van mijn cliënt was zijn bijstandsuitkering ingetrokken en teruggevorderd op grond van vooringenomenheid. De gemeente Bunschoten (het bestuursorgaan) heeft vooralsnog geen excuses aangeboden voor de hele gang van zaken.

Op 7 mei 2019 doet de Centrale Raad van Beroep uitspraak over deze zaak

Kort briefje

Mijn cliënt heeft van de wethouder A. Kok en een beleidsmedewerker op 2 mei 2019 via de post een kort briefje ontvangen, gedateerd op 30 april 2019, waarin staat dat zij mijn cliënt uitnodigen voor een “informeel” gesprek. Ja ja, eindelijk laat de wethouder iets van zich horen, en wel één week voordat de rechter uitspraak doet. Iets van zich laten horen had natuurlijk al veel eerder gedaan moeten worden, en wel op die momenten waarbij het veel logischer zou zijn geweest om in gesprek te gaan met mijn cliënt.

In het briefje stond dat mijn cliënt zelf contact kan opnemen met de wethouder, omdat zij en de beleidsmedewerker hem telefonisch niet konden bereiken en hem ook niet thuis hebben kunnen aantreffen. Mijn cliënt heeft echter geen gemiste oproepen aangetroffen op zijn mobiele telefoonnummer. Verder is het een eigenaardige keuze van de wethouder om zomaar onaangekondigd bij mijn cliënt voor de deur te staan. Niet echt een gepaste manier natuurlijk om hem op deze manier te overvallen na alles wat er is gebeurd. Mijn cliënt heeft overigens niemand gezien aan zijn deur. Als dit al zo was, dan nog had hij zeker niet in die informele setting in zijn eigen woning een gesprek gevoerd met de wethouder en een beleidsmedewerker. In ieder geval wil hij zich kunnen voorbereiden en niet alleen het gesprek hoeven ingaan. Mijn cliënt twijfelt overigens nog steeds of de wethouder echt zo graag in gesprek wil met hem, want ze had ook mij als zijn jurist kunnen benaderen om in ieder geval mee te delen dat ze hem probeert te bereiken.

Hopelijk kan dit boek worden gesloten

Mijn cliënt gaat sowieso de uitspraak van de rechter afwachten. Daarna zal hij zich verder gaan beraden op de uitnodiging (of wat het ook moge zijn) voor een gesprek. Wat hij al in eerdere berichtgevingen heeft aangegeven is, dat enige excuses eigenlijk mosterd na de maaltijd is. Een oordeel over het handelen van het College van B&W van de gemeente Bunschoten en hoe een en ander is gelopen tijdens het onderzoek naar zijn bijstandsuitkering, dat wil mijn cliënt nu aan de rechter overlaten. Dus hopelijk weten we 7 mei a.s. meer. Dan kan dát gedeelte van het boek in ieder geval eindelijk gesloten worden.

We wachten het met spanning af...

Over de zaak in de media