Vakantiegeld-Alert!

Blogartikel door: Dewi Deijle
Gepubliceerd op www.ojau.nl, 16 mei 2017

Ontvangt u een uitkering maar heeft de deurwaarder onder de gemeente of uitkeringsinstantie beslag gelegd hierop? Dan ligt er ook beslag op het vakantiegeld van uw uitkering. Dit betekent dat de gemeente of uitkeringsinstantie het vakantiegeld aan de deurwaarder moet overmaken. Echter, de Hoge Raad heeft geoordeeld dat er bij beslag op uw vakantiegeld rekening moet worden gehouden met de wettelijke beslagvrije voet. Dus als het maandelijks bedrag dat voor u beschikbaar blijft, is gelegen beneden 90% van de bijstandsnorm, dan mag de deurwaarder uw vakantiegeld niet in beslag nemen en mag de uitkeringsinstantie het niet inhouden op uw uitkering. De Hoge Raad heeft hierover op 31 oktober 2014 een uitspraak gedaan. U bouwt maandelijks uw vakantiegeld op en dit wordt meestal één keer per jaar uitbetaald in mei of in juni. Deze eenmalige uitbetaling van het vakantiegeld moet worden gelijk gesteld aan twaalf nabetalingen die elk dienen te worden toegerekend aan uw inkomen per maand. Dit betekent dat beslaglegging op uw vakantie-uitkering onrechtmatig is als uw uitkering per maand, inclusief één twaalfde deel van het vakantiegeld, onder de beslagvrije voet blijf.

Als het vakantiegeld naar uw mening ten onrechte naar de deurwaarder is gegaan, kunt u bezwaar maken bij uw uitkeringsinstantie. Wel even een opmerking hierover.

Bezwaar of klacht

Als u van de uitkeringsinstantie nimmer een beslissing heeft ontvangen waarin staat vermeld dat uw vakantiegeld (voor een gedeelte) zal worden ingehouden en dat vatbaar was voor bezwaar, maar feitelijk gaat de uitkeringsinstantie wel over tot een dergelijke feitelijke handeling in de maand mei of juni, dan kunt u alsnog bezwaar maken. De (gedeeltelijke) inhouding van uw vakantiegeld is dan namelijk op een rechtsgevolg gericht. De inhouding betreft aldus een wijziging in de periodieke betaling waarover niet eerder beslist is (terwijl dat uiteraard wel had gemoeten). Als u wel al eerder bent geïnformeerd door middel van een beslissing hierover, dan bent u mogelijk te laat met bezwaar maken (bezwaar maken moet binnen 6 weken na de datum van de beslissing). De uitkeringsinstantie zal waarschijnlijk zeggen dat u de onrechtmatige inhouding van het vakantiegeld eerder had kunnen onderkennen. Maar, dan nog is de uitkeringsinstantie bevoegd om een onmiskenbare fout te herstellen. Want dat zou toch ook niet terecht zijn als de fout in stand worden gelaten? En dan is het hopelijk toch opgelost.

Als de uitkeringsinstantie hier niet in mee gaat, wil dat niet zeggen dat u het er maar moet bij laten zitten. De deurwaarder moet er ook van op de hoogte zijn dat uw maandelijks inkomen lager is dan de beslagvrije voet. Hij mag het geïnde vakantiegeld niet zomaar aan de schuldeiser afdragen. Hij dient altijd eerst te onderzoeken welk deel van het vakantiegeld onder het beslag valt. Doet hij dat niet, dan kunt u een klacht indienen bij de deurwaarder en als dat niet lukt, bij de beroepsorganisatie (KBvG). Let op, een beroep doen op de kantonrechter zal niets uithalen. U kunt de kantonrechter bijvoorbeeld wel verzoeken om een (andere) beslagvrije voet vast te stellen, maar daar gaat het hier niet om. Overigens kan het ook zijn dat de uitkeringsinstantie ten onrechte het vakantiegeld heeft overgemaakt naar de deurwaarder. Het gaat systeemtechnisch ook wel eens mis.

Hoe dan ook, wees alert, en laat u informeren als u twijfelt en er zelf niet uitkomt.

Terug naar Blog