De transitievergoeding

En de haken en ogen

Geschreven door: D. Deijle
Geplaatst op www.ojau.nl, 7 juli 2017

OJAU krijgt steeds meer vragen van personen om een vaststellingsovereenkomst check te doen. Het gaat er dan om dat een werkgever de arbeidsovereenkomst wil ontbinden met toestemming van de werknemer. Hier zitten verschillende haken en ogen aan. OJAU heeft op 22 maart 2017 ook een blogartikel over geschreven, dat ging op over het toepassen van de juiste opzegtermijn in de vaststellingsovereenkomst.

Per aspect van de vaststellingsovereenkomst moet worden bekeken of een bepaald recht van de werknemer niet in het gedrang komt. Vooral voor een zieke werknemer kan het ondertekenen van een vaststellingsovereenkomst zeer nadelige gevolgen hebben. Het wordt echter te uitgebreid om hier nu verder op in te gaan. Geen situatie is dezelfde en een en ander kan zeer complex in elkaar zitten. Toch even een bewustmakertje op een ander aspect. 

Inkomensverlies

Met de transitievergoeding die een werkgever aanbiedt, dient u zich niet meteen rijk te rekenen, en wel om het volgende. Als u in de Werkloosheidswet terecht komt, dan ontvangt u in de eerste 2 maanden 75% van het laatstverdiende loon in het jaar voordat u werkloos werd en vanaf de 3e maand 70% (niet iedereen ontvangt een aanvulling op de WW). U mist dus hoe dan ook een deel van het inkomen dat u gewend was om te verdienen. Vooral als u in het jaar voordat u werkloos werd, ook nog eens ziek was en niet uw volledige bruto loon ontving maar bijvoorbeeld 80% daarvan. De transitievergoeding  moet mogelijk, al dan niet volledig, aangesproken worden om het inkomensverlies te dekken.

Belastingtechnisch

Voorts wordt de transitievergoeding in één keer uitbetaald. Deze vergoeding wordt bovenop uw totale jaarinkomen geteld en het kan zomaar zijn dat u dan in het hoogste belastingtarief komt, en 52% belasting moet afdragen. Als u de transitievergoeding gebruikt voor bij- of omscholing, is dit belastingtechnisch aftrekbaar. Echter, wanneer u ná het uitkeren van de transitievergoeding alsnog besluit geld te besteden aan een opleiding of aan outplacementbegeleiding, ontvangt u zelf de factuur en betaalt u mogelijk de BTW over het bedrag. Overigens, niet iedereen zal het bedrag voor opleiding en training kunnen gebruiken, juist vanwege het feit dat de WW niet voldoende toereikend is om van te leven en u niet in aanmerking komt voor bepaalde toeslagen.

Hoe dan ook, bekijk altijd wat voor uw situatie van belang is en wat u nodig heeft om uw kansen op de arbeidsmarkt te vergroten én om (tijdelijk) een deel inkomen op te kunnen vangen.

Onderhandelingsruimte

Probeer altijd te onderhandelen met de werkgever over de hoogte van de transitievergoeding. Als er geen collectieve afspraken zijn gemaakt (bijvoorbeeld bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens reorganisatie) is er mogelijk nog onderhandelingsruimte. Wellicht zijn er andere mogelijkheden zoals de facturering voor outplacement of om de opleiding te laten lopen via uw ex-werkgever. Het kan dan echter zijn dat uw ex-werkgever voorstelt om deze kosten in mindering te brengen op de transitievergoeding. Ook niet altijd wenselijk.

Klinkt allemaal ingewikkeld en zomaar 'even' een keuze maken is niet verstandig. Het gaat wel om uw toekomst. Laat u dus altijd goed adviseren door een (juridisch) deskundige. Zoals eerder vermeld, iedere situatie is weer anders. Wat voor de een voordeel oplevert op een bepaald aspect van de vaststellingsovereenkomst, kan voor een ander juist nadelig zijn.

Terug naar Blog