Na een paar vervelende ziekenhuisbezoeken in één week, toch weer een juridisch weetje bewuster

Blogartikel door: Dewi Deijle
Gepubliceerd op www.ojau.nl, 19 maart 2017

Wat kan het raar lopen als je ineens plotseling en heel snel onder het mes moet. Dat overkwam mij dus deze week. Ik vond het al een beetje verdacht toen de radioloog met zo'n moeilijk gezicht de echo’s zat te bestuderen. En toen moest er nog een radioloog bij komen, en toen nog een deskundige, en de arts en twee artsen i.o. Het duurde lang. En ik lag daar maar, compleet high van de morfine die ik toegediend kreeg. Conclusie: poliepen in de galblaas. Komt weinig voor, aldus al die deskundigen. Zou dat dan die onbeschrijflijke helse pijn veroorzaken die ik al ruim een week moet voelen, en waarmee ik al eerder in die week op de spoedafdeling van een ziekenhuis ben beland? Dat was volgens de arts nog niet zeker maar toevallig hebben ze 'de galblaas issue' nu eenmaal ontdekt, dus hup er uit dat ding. 'Het is niet zo belangrijk om een galblaas te hebben', zei de arts. Voor iets dat toch niet zo van belang is voor het al dan niet goed functioneren van het menselijk lichaam, doet het anders behoorlijk veel pijn. Nou goed dan. Ik ga er maar vanuit dat de operatie dé nare climax is van mijn week en dat het herstel mij met voorspoed zal vergaan. Met zo'n operatie vertrouw ik natuurlijk op de arts en de chirurg. Er kunnen nu eenmaal complicaties optreden, en dat wordt er ook eerlijk bij gezegd (lees: ze dekken zich goed in). Dus, toch ook een klein angstig stemmetje in mijn achterhoofd dat zei: als het mij maar niet overkomt, een medische fout. Tja, is allemaal nieuw voor mij, nog nooit een operatie ondergaan. Maar hoe vaak komt zoiets überhaupt voor, een medische fout? Het zal allemaal wel meevallen. Kop op, gewoon even een sterke meid zijn. En artsen zijn ook maar mensen, toch?

Het zal u maar gebeuren

U staat er waarschijnlijk pas bij stil als u in een bepaalde situatie terecht komt die dat angstige stemmetje in het achterhoofd doet ontketenen, zoals het moeten ondergaan van een operatie. Voor mij was er echter nog een reden om mijn aandacht op die nare gedachte over medische fouten te vestigen. Het toeval wil, in de week voor mijn opname hebben drie personen zich bij mij gemeld met heftige complicaties na een medische ingreep uitgevoerd door een zorgverlener (na een operatie in het ziekenhuis, na een ingreep bij de tandarts en na een ingreep bij een zelfstandige kliniek).

Blijkbaar toch de moeite waard om er even bij stil te staan. Wat kunt u überhaupt doen als u van mening bent dat de arts of tandarts een fout heeft gemaakt?

Soms is niet meteen duidelijk of het om een medische complicatie gaat of dat er sprake is van een verwijtbare fout door de zorgverlener. Als patiënt kan het behoorlijk lastig zijn om te bewijzen dat er inderdaad een fout is gemaakt. Zoals ik eerder heb geschreven, zorgverleners dekken zich vaak goed in en vertellen voor de ingreep wat er zoal mis ‘kan’ gaan. Maar als u het vermoeden heeft dat uw zorgverlener na de operatie daadwerkelijk een medische fout heeft gemaakt, dan zijn er verschillende mogelijkheden. Voor welke mogelijkheid u het beste kunt kiezen, is afhankelijk van wat u wilt bereiken.

Uw klacht

Het is belangrijk dat u eerst het gesprek aangaat met de zorgverlener, eventueel te combineren met een klachtenfunctionaris/vertrouwenspersoon. U kunt uw klacht voorleggen aan de klachtencommissie of melden bij het Landelijk Meldpunt Zorg om u te laten adviseren.

Ook kunt u de Geschillencommissie inschakelen. Dit is de onafhankelijke en onpartijdige organisatie in Nederland voor het behandelen van geschillen met zorgaanbieders. U kunt uw klacht alleen voorleggen aan een van de geschillencommissies in de zorgsector, wanneer uw klacht op geld waardeerbaar is en het schadebedrag niet hoger is dan € 5.000, of als het een zelfstandige kliniek betreft niet hoger is dan € 25.000. De instelling moet ook zijn aangesloten bij de Geschillencommissie.

Nog een mogelijkheid is dat u uw klacht indient bij één van de Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg. De Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg behandelen klachten over het medisch handelen van individuele zorgverleners. Het moet gaan om zorgverleners die zijn geregistreerd in het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Waarover u klaagt moet echter niet langer dan tien jaar geleden zijn gebeurd. Het tuchtrecht is bedoeld om de kwaliteit in de gezondheidszorg op niveau te houden. Als het tuchtcollege uw klacht gegrond verklaard, dan kan het de volgende maatregelen opleggen: waarschuwing, berisping, een geldboete (maximaal € 4.500,- te betalen aan de Staat der Nederlanden), (voorwaardelijke) schorsing van de inschrijving van de, zorgverlener in het BIG-register (maximaal één jaar), een gedeeltelijke ontzegging het beroep uit te oefenen en doorhaling van de inschrijving van de zorgverlener in het BIG-register.

Uw claim

Er kan ook sprake zijn van een medische fout als een medische behandeling onzorgvuldig is uitgevoerd waardoor u letselschade heeft opgelopen. Als u dus een schadevergoeding wilt vorderen, dan kunt u beter naar de rechter stappen. Het gaat er dan om dat uw zorgverlener aansprakelijk moet worden gesteld voor de door u geleden schade. Als u bijvoorbeeld een medische behandeling moet ondergaan om ervoor te zorgen dat u geen pijn meer heeft, dan kunt u proberen dit te verhalen op de behandelaar vanwege tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst door de geleden schade en nog te lijden immateriële schade. Uw schade kan o.a. ook bestaan uit reiskosten, medische kosten die de verzekeraar niet vergoedt, kosten voor huishoudelijke hulp, kosten voor een aangepaste woning en verlies van inkomen. Uw immateriële schade, zoals het verdriet, de pijn en het verlies aan levensvreugde die het gevolg zijn van de medische fout, kan ook voor vergoeding in aanmerking komen (smartengeld).

Bij een medische fout kunt u als patiënt de arts of de medische instelling aansprakelijk stellen voor de schade met een aangetekende brief. De behandelaar stuurt deze dan naar de verzekeringsmaatschappij. Als de verzekeringsmaatschappij ontkent dat uw behandelaar aansprakelijk is of u wordt het niet eens over welke schade het gevolg is van de medische fout, of over de hoogte van de vergoeding, dan kunt u naar de burgerlijke rechter. Er zal worden bekeken of de behandelaar inderdaad een verwijt treft en of er sprake is van causaal verband. Het beste is dus dat u dan een goed beargumenteerde klacht opstelt.

Het zal vast niet gemakkelijk zijn om een dergelijke klacht of vordering te onderbouwen, vooral als er nog emotionele aspecten bij komen kijken. Maar mijn advies is, laat het er toch niet bij zitten. Wellicht ondervindt u allerlei fysieke, psychische en praktische problemen in uw dagelijks leven en ook kunnen personen in uw directe omgeving er op een bepaalde manier (im)materiële schade door ondervinden. Verder is het belangrijk dat de kwaliteit van de gezondheidszorg wordt bewaakt, van de fouten kan men leren.

Terug naar Blog