De vereenzaming bestrijden

Binnenkort zullen er enkele meeting-workshops worden georganiseerd in Den Haag voor personen die behoefte hebben aan ondersteuning op juridisch vlak. Dit doet OJAU in het kader van de betrokkenheid met De Haagse Community tegen Eenzaamheid. Deze community bestaat uit ondernemers die binnen hun eigen bedrijfsvoering lokale eenzaamheid op een concrete en actieve wijze bestrijden. Ik draag hier graag haar steentje aan bij en zal op juridisch vlak iets ondernemen. Eigenlijk hetzelfde concept als de meeting-workshops die ik heb gegeven aan weduwen met en zonder jonge kinderen, ter vergroting van de juridische weerbaarheid.

Eenzaamheid, het kan iedereen overkomen

Als een persoon eenzaam raakt door een vervelende gebeurtenis, kunnen zaken die er niet toe lijken te doen, maar die zeker wel belangrijk zijn, worden verwaarloosd. Allerlei problemen kunnen zich dan ophopen, bijvoorbeeld als vaste lasten niet op tijd worden betaald. Eenzaamheid kan vele praktische en juridische problemen tot gevolg hebben waardoor mensen die het betreffen in een sociaal isolement raken en in een neerwaartse spiraal terecht kunnen komen.

Ondersteuning

In de OJAU's meeting-workshop passeren allerlei onderwerpen op toegankelijke en laagdrempelige wijze de revue. Er zijn allerlei (verborgen) regels, wetten, rechten en plichten waar iemand mogelijk geen weet van heeft, maar die wel van belang zijn in het dagelijks leven.

Inkomen
Werk
Woning
Uitkeringen (ziekte, werkloosheid, bijstand, arbeidsongeschiktheid, nabestaandenuitkering)
Toeslagen (huur, kind gebonden budget, kinderopvang, zorg)
Studie (vervolg, omscholen, trainingen)
Gemeentelijke voorzieningen (Wmo)
U denkt er aan om te starten als ZZP'er (om thuis te kunnen werken)
Andere voor u relevante juridische zaken

Niet alleen als er al problemen zijn die in de juridische sfeer liggen, maar de meeting workshops zijn ook bedoeld ter preventie van juridische problemen en schulden. De meeting workshops zijn interactief. Ik vind het belangrijk dat er naast aandacht voor een juridische vraag of probleem, ook aandacht is voor de persoon zelf. Lees hier over het effect van de meeting-workshop.

Verbinding

In deze meeting-workshops over wet- en regelgeving zal ik de deelnemers zoveel mogelijk wegwijs maken, maar ook verbinding creëren tussen hen die in een vergelijkbare situatie zitten. De deelnemers kunnen ervaringen met elkaar uitwisselen, elkaar steunen, en ze kunnen met vragen bij mij terecht. Ik wil erop toezien dat zij niet (nog verder) wegzakken in allerlei wet- en regelgeving of dat zij te laat handelen waardoor er bijvoorbeeld (meer) schulden ontstaan.

Samen met andere ondernemers

De meeting-workshops zullen zoveel mogelijk worden gegeven in samenwerking met andere ondernemers die vanuit hun expertise iets kunnen bijdragen aan de workshop.

Er zullen verschillende workshops worden gegeven, zoals voor personen die werken, jongvolwassenen, gepensioneerden, et cetera. Binnenkort dus meer informatie hierover.

Bent u eenzaam of kent u iemand die eenzaam is en wilt u meer informatie over de toekomstige meeting-workshops? Houd dan OJAU's Facebookpagina in de gaten.