De vereenzaming bestrijden

Binnenkort zullen er enkele meeting-workshops worden georganiseerd in Den Haag voor personen die behoefte hebben aan ondersteuning op juridisch vlak. Dit doet OJAU in het kader van de betrokkenheid met De Haagse Community tegen Eenzaamheid. Deze community bestaat uit ondernemers die binnen hun eigen bedrijfsvoering lokale eenzaamheid op een concrete en actieve wijze bestrijden. OJAU draagt hier graag haar steentje aan bij.

Op 18 september 2018 was OJAU aanwezig bij de Inspiratiebijeenkomst van "de Haagse Community tegen Eenzaamheid", met als thema ‘Verbinden’. Met andere ondernemers, en ieder vanuit zijn/haar eigen bedrijfsvoering, hoopt OJAU iets te kunnen bijdragen aan de bestrijding van eenzaamheid in de samenleving van Den Haag. Mooi om kennis te maken met de initiatieven die er al lagen, zoals een virtual reality programma voor personen met allerlei angsten zoals pleinvrees, uitjes die georganiseerd worden voor ouderen, een school voor personen die binnen de maatschappij op allerlei vlakken goed presteren maar van binnen diep eenzaam zijn, een festival voor eenzame personen, en ga zo maar door.

OJAU gaat op juridisch vlak iets ondernemen. Eigenlijk hetzelfde concept als de meeting-workshops die OJAU al heeft voor weduwen met en zonder jonge kinderen en voor ouders met jonge kinderen die net gescheiden zijn, ter vergroting van de juridische weerbaarheid.

Voor wie

Het komt vaak voor dat allerlei wetten en regels het leven voor veel mensen niet makkelijk maken. Veel te vaak worden allerlei groepen binnen de samenleving in de steek gelaten door de overheid. Oudere mensen die gescheiden van elkaar moeten leven omdat de een naar een verpleeghuis moet maar de ander niet mee kan, mensen met een beperking die helemaal in eenzaamheid verzinken omdat zij niet de juiste zorg en ondersteuning krijgen en niemand tijd heeft om hulp te bieden, jongeren die aan hun lot worden overgelaten door oneindig lange wachtlijsten, mensen die hun partner zijn verloren door scheiding of overlijden en die er helemaal alleen voor komen te staan.

"Eenzaamheid, het kan iedereen overkomen"

Als een persoon eenzaam is door een vervelende gebeurtenis, kunnen zaken die er niet toe lijken te doen worden verwaarloosd. Allerlei problemen hopen zich dan op want die zaken zijn eigenlijk wel belangrijk, zoals het betalen van rekeningen. Eenzaamheid kan vele praktische en juridische problemen tot gevolg hebben. Ook mensen die een goed betaalde baan en een rijk sociaal leven hebben, kunnen van binnenuit eenzaam zijn. Niettemin kunnen zij op den duur toch in de schulden terecht komen, hun baan verliezen en als gevolg daarvan in een neerwaartse spiraal terechtkomen.

Ondersteuning

In de OJAU's meeting-workshop passeren allerlei onderwerpen op toegankelijke en laagdrempelige wijze de revue. Er zijn allerlei (verborgen) regels, wetten, rechten en plichten waar iemand mogelijk geen weet van heeft, maar die wel van belang zijn in het dagelijks leven.

Inkomen
Werk
Woning
Uitkeringen (ziekte, werkloosheid, bijstand, arbeidsongeschiktheid, nabestaandenuitkering)
Toeslagen (huur, kind gebonden budget, kinderopvang, zorg)
Studie (vervolg, omscholen, trainingen)
Gemeentelijke voorzieningen (Wmo)
U denkt er aan om te starten als ZZP'er (om thuis te kunnen werken)
Andere voor u relevante juridische zaken

De meeting workshops zijn interactief. De manier waarop kennis en informatie wordt overgedragen geschiedt op inspirerende wijze en met een coachende stijl. OJAU vindt het belangrijk dat er naast aandacht voor een juridische vraag of probleem, ook aandacht is voor de persoon zelf.

Verbinding

In deze meeting-workshops over wet- en regelgeving zal OJAU de deelnemers zoveel mogelijk wegwijs maken, maar ook verbinding creëren tussen hen die in een vergelijkbare situatie zitten. De deelnemers kunnen ervaringen met elkaar uitwisselen, elkaar steunen, en ze kunnen met vragen bij OJAU terecht. OJAU kan er op toezien dat zij niet (nog verder) wegzakken in allerlei wet- en regelgeving of dat zij te laat handelen waardoor er bijvoorbeeld schulden ontstaan.

Iets voor u?

⇒ U voelt zich eenzaam en u dreigt in de (juridische) problemen te komen, maar wilt u uw zelfstandige leven behouden en voorkomen dat u in een neerwaartse spiraal terecht komt.
⇒ Er is iets in uw leven is gebeurd waardoor uw zelfredzaamheid en ontwikkeling in gedrang komen, maar u weet niet bij u het beste terecht kan met uw vragen.
⇒ U zit in een juridische strijd en bent hierdoor in een sociaal isolement terecht gekomen
⇒ U heeft specifieke informatie nodig maar u heeft geen energie om allerlei instanties of organisaties af te gaan met al uw vragen.
⇒ U heeft het gevoel dat u er niet naar u geluisterd wordt en u van het kastje naar de muur gestuurd. Via internet wordt u ook niet altijd wijzer.

Het zijn enkele voorbeelden. Er kunnen tal van situaties beschreven worden. Hoe dan ook, als u eenzaam bent of dreigt te worden, is het van belang om iets te ondernemen. OJAU organiseert daarom meeting-workshops om u op weg te helpen.

Het kan voor u prettig zijn om andere mensen te ontmoeten en in alle openheid en in een vertrouwde omgeving te praten over uw gevoel van eenzaamheid en de praktische gevolgen ervan. Niet alleen op juridisch vlak maar wie weet wat er uit komt als u met andere eenzame personen hebt gesproken en ervaringen kan uitwisselen met elkaar. Misschien komen er vervolgafspraken uit om eens iets met die andere persoon of personen te gaan doen. Hoe dan ook, als u eenzaam bent, hoeft u niet perse alleen te zijn!

Bent u (ook) op zoek naar advies en begeleiding op individueel niveau? OJAU biedt ook een coaching traject aan.

In ontwikkeling

De meeting-workshops zijn nog in ontwikkeling en zullen zoveel mogelijk worden gegeven in samenwerking met andere ondernemers die vanuit hun expertise iets kunnen bijdragen aan de workshop.

Er zullen verschillende workshops worden gegeven, zoals voor personen die werken, jongvolwassenen, gepensioneerden, et cetera. Binnenkort dus meer informatie hierover.

Bent u eenzaam of kent u iemand die eenzaam is en wilt u meer informatie over de toekomstige meeting-workshops? Houd dan OJAU's Facebookpagina in de gaten.

Andere meeting-workshops

Voor meeting-workshop voor weduwen met jonge kinderen, weduwen zonder kinderen of voor vrouwen die onlangs gescheiden zijn, lees het hier.