Discriminatie in onderzoek Bijstandsuitkering

Geschreven door: D. Deijle
Geplaatst op www.ojau.nl, 21 februari 2019

Naar aanleiding van enkele mediaberichten over een van mijn lopende zaken bij de Centrale Raad van Beroep (hierna: CRvB) - de hoogste instantie in het bestuursrecht - zijn er vragen gekomen van mensen die graag willen weten waar het in deze zaak om gaat.

In een gesprek met mijn cliënt over zijn bijstandsuitkering verkondigde de sociaal rechercheur dat het goed zou zijn dat hij lekker uit Bunschoten verdwijnt omdat het nog steeds een issue is dat hij homo is, en dit in grotere plaatsen wel normaal is.

Uitzending HvNL,12 februari 2019, 19:00, vanaf 13:41e min.

In deze mediaberichten stond de discriminerende uitlating centraal. RTV Utrecht en Hart van Nederland hebben op 11 en 12 februari 2019 een item uitgezonden over deze zaak. De Bunschoter nieuwsblad had er in de laatste maanden al veel aandacht geschonken na een achtergrondartikel in de Volkskrant op 16 juni 2018, over de doorgeslagen jacht op de bijstandsfraudeur, waarin het verhaal van mijn cliënt (toen niet onder zijn eigen naam) werd aangehaald. Het gevolg was een Kamervraag die werd gesteld door de landelijke politieke partij SP en enkele politieke partijen in Bunschoten die hun zorgen hadden geuit hieromtrent. Voor en na de zomerreces 2018 is dit onderwerp meermaals besproken tijdens raadsvergaderingen maar de wethouder van Bunschoten, Alice Kok-van de Geest, hield vol dat er pas actie wordt ondernomen gericht tot mijn cliënt nadat de CRvB heeft geoordeeld over de rechtmatigheid van zijn bijstandsuitkering. Mijn cliënt, ik als zijn juridisch belangenhartiger, enkele politieke partijen in onder andere Bunschoten en blijkbaar ook veel burgers, zien niet in waarom daarop zou moeten worden gewacht.

Het is allemaal niet fraai wat er is gezegd. Het verdient zeker niet de schoonheidsprijs dat de het College van B&W van de gemeente Bunschoten (hierna: het College) tot dusver geen afstand heeft gedaan van de uitlating van de sociaal rechercheur en zich ook niet heeft gewend tot mijn cliënt. De verklaringen over de reden waarom, zijn naar mijn mening niet consistent of logisch. Daarom is het nu zo groot geworden.

Gedrag overheid

Het is te belangrijk om dit onbesproken te laten. Het is niet zomaar in het wilde weg iemand beschuldigen van discriminatie. De media pakt het element van discriminatie er uit, zo werkt dat, want dat raakt het maatschappelijk belang. Maar toch is het goed om de zaak eens nader te beschouwen.

Het gaat om handelingen van of namens de overheid. Dat raakt niet alleen het belang van mijn cliënt maar ook hierbij weer, het maatschappelijk belang. Het gaat namelijk niet enkel en alleen om die discriminerende uitlating, er is meer aan de hand, namelijk de wijze waarop een onderzoek blijkbaar kan worden uitgevoerd door een gemeente, en waarop een belastend besluit wordt gebaseerd. Het is naar mijn mening zeer twijfelachtig of dit zo kan. Natuurlijk valt er over te discussiëren. Dat kan uiteraard alleen als men meer weet over hoe een en ander is verlopen.

Lees het hier: Achtergrond informatie - CRvB zaak onderzoek hoofdverblijf

Een vrij complexe juridische casus (in 7 pagina's) voor een ieder die er behoefte aan heeft om meer te willen weten over het onderzoek naar en de feiten omtrent het hoofdverblijf van mijn cliënt. Het is geen geheim, namen van medewerkers worden niet genoemd.

Wellicht heeft u na dit alles te hebben gelezen een beeld gekregen over waar het in deze zaak allemaal om draait.
Het gaat erom hoe een en ander is verlopen dat in strijd is met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, specifiek om het zorgvuldigheidsbeginsel, het vertrouwensbeginsel, het motiveringsbeginsel en het rechtszekerheidsbeginsel. De overheid dient zich aan deze gedragsregels ten opzichte van de burger te houden.

Fijn wonen in Bunschoten

Ik wil namens mijn cliënt nog benadrukken dat hij zich verder hartstikke welkom voelt in Bunschoten en zich heeft weten te herpakken. Het gesprek op 9 maart 2016 heeft hem flink geraakt en hij heeft het daarna ook niet makkelijk gehad. Sinds kort heeft hij samen met zijn vriend een woning, gewoon nog in Bunschoten. Hij heeft ook een eigen zaak opgezet.

De uitingen in de media zijn absoluut niet bedoeld als aantijging tegen de inwoners in Bunschoten. Het gaat om de houding van de bestuursorganen, namelijk het College van B&W van de gemeente Bunschoten en uitvoeringsinstantie BBS, en natuurlijk de sociaal rechercheur.

Burgers hebben na aanleiding van de mediaberichten ook vragen gesteld of er aangifte is gedaan tegen de betreffende sociaal rechercheur. Uiteraard vindt mijn cliënt van belang dat de sociaal rechercheur door het College en door zijn werkgever BBS serieus wordt aangesproken hierop en maatregelen worden getroffen, maar mijn cliënt en ik hebben hier nu wel sterk onze twijfels over. Of mijn cliënt zich aan het beraden is om alsnog aangifte te doen, laat ik mij hier niet over uit.