Conflictbeslechting

Het kan zijn dat u een conflict heeft met een persoon, bedrijf of instantie maar staat uw financiele belang niet voorop. Het gaat dan meer om het emotionele aspect, u wilt bijvoorbeeld dat er naar u geluisterd wordt en dat er een oplossing komt zodat u weer verder kan. Het kan ook zijn dat het voor u voldoende is om te achterhalen of de wijze waarop u behandeld bent, al dan niet door de beugel kan. Bijvoorbeeld, als u onvrede had maar blijkt achteraf blijkt dat wel de juiste procedure is gevolgd, terwijl het in eerste instantie leek dat u onjuist werd behandeld. Alles bleek gebaseerd te zijn op een misverstand. Wellicht klacht kan uw klacht op die manier worden afgenomen. Het in gesprek gaan met elkaar kan soms een enorme verlichting geven.

Niet altijd makkelijk te beoordelen waar moet u beginnen. Wij kunnen u hierbij ondersteuning bieden. Wij kunnen dan ook bekijken of conflictbeslechting een goede weg is voor u om een zo positief mogelijk resultaat te behalen voor alle partijen. 

Betaalbaar juridische ondersteuning
Bel ons of stel hier uw vraag