Juridisch advies en ondersteuning

Bij tijdelijk verblijf in het buitenland of terugkeren na emigratie

Net terug in Nederland of van plan om binnenkort terug te keren na een lange wereldreis of na een periode van wonen en/of werken in het buitenland? Het is dan onvermijdelijk dat u allerlei (leuke en minder leuke) zaken moet regelen zodat u zich weer in Nederland kunt settelen. Voor de een appeltje eitje, voor de ander is het soms lastiger. Dat is o.a. afhankelijk van de persoon, uw situatie en de duur van uw verblijf in het buitenland. Stel, u heeft weliswaar al een aantal praktische zaken geregeld maar u wilt graag nog op een rijtje hebben waar u al dan niet recht op heeft nu u weer in Nederland bent, of juist ter voorbereiding op uw terugkomst. Tegelijkertijd verkeert u echter in een situatie waarin van alles op u afkomt en u geen tijd heeft om al die dingen uit te zoeken. Of u loopt zelfs nu al tegen een allerlei zaken aan waar u hulp bij nodig heeft. OJAU is er voor u.

'Uw' rechtspositie, niet die van een ander

Soms is het niet altijd te overzien, al die zaken die te maken hebben met uw rechtspositie in Nederland als u terugkeert. Het kan over van alles gaan: werk, uitkering, toeslagen, wonen, et cetera. U kunt vast en zeker her en der verspreid over het internet van alles vinden maar het is juist van belang dat u alle informatie verzamelt die op uw specifieke situatie van toepassing is.

Niet voor alle personen die terugkeren naar Nederland is bepaalde informatie namelijk relevant. Een getrouwd stel met kinderen heeft wellicht behoefte aan informatie die voor een gepensioneerde helemaal niet van belang is. Er zijn zoveel wetten en regels waar u mee te maken kán krijgen.

OJAU brengt uw rechten en plichten overzichtelijk in kaart

U hoeft zelf niet verder te zoeken. U kunt zich bezig houden met andere praktische zaken die van belang zijn voor uw terugkeer naar Nederland en het settelen (denk aan de verhuizing van uw spullen, school zoeken voor uw kinderen, woning zoeken, et cetera).

Bij praktische zaken

OJAU kan u helpen bij allerlei zaken die te maken hebben met uw rechtspositie in verband met uw terugkomst (uw rechten en plichten in een bepaalde maatschappelijke situatie) na een langer verblijf in het buitenland. U kunt bijvoorbeeld denken aan advies en ondersteuning bij het aanvragen van een uitkering of toeslag, informeren met betrekking tot bepaalde documenten, corresponderen met instanties of andere organisaties en bedrijven.

OJAU ondersteunt u ook als u tijdelijk in het buitenland verblijft en juridisch advies en ondersteuning nodig heeft omdat u niet 1,2,3 de mogelijkheid heeft om te kunnen terugkeren naar Nederland.

Als u in het buitenland verblijft

OJAU wil zou toegankelijk mogelijk zijn voor iedereen die het nodig heeft. In het algemeen ondersteunt OJAU echter alleen aan personen met een Nederlandse bankrekening en die in Nederland staan ingeschreven op een GBA adres of als daar op korte termijn (aantoonbaar) sprake van is.

Soms denkt men bij terugkomst in Nederland ergens recht op te hebben, echter dit is niet vanzelfsprekend het geval. Welke rechten (en plichten) een persoon heeft bij terugkomst hangt af van allerlei feiten en omstandigheden. Als een persoon langer dan een 3 jaar in het buitenland verblijft wordt die persoon na terugkeer in Nederland (mogelijk) niet direct als ingezetene beschouwt, zelfs als de persoon zelf van mening is dat de band met Nederland sterk is gebleven. Dit betekent dus dat men niet altijd (direct) aanspraak kunt maken op bepaalde voorzieningen. Of een persoon (nog steeds) ingezetene is van Nederland, moet worden beoordeeld aan de hand van objectieve en subjectieve factoren.