Een interactieve meeting-workshop

In samenwerking met stichting de Jonge Weduwe (sinds 1 januari 2019 Netwerk Hemelrijk), heeft OJAU op 6 juni 2017 een interactieve meeting-workshop voor jonge weduwen met jonge kinderen verzorgd. In een kleine setting kregen lotgenoten alle ruimte om gerichte (juridische) vragen te stellen en kregen zij een toelichting op allerlei wetten, regels, rechten en plichten. Informatie die deze jonge vrouwen verder kan helpen in hun specifieke situatie, en waar men in het algemeen mee te maken kan krijgen. Veel jonge weduwen staan er alleen voor en lopen vaak tegen een overheidsmuur aan, zoals deze groep vandaag aangaf. Zij ervaren in het dagelijks leven dat veel informatie niet toereikend is, her en der verspreid en allerlei gevolgen zijn soms voor hen niet meer te overzien.

Diverse onderwerpen passeerden de revue, zoals de nabestaandenuitkering, arbeidsrechtelijke zaken, uitkeringen in verband met ziekte, Belastingtoeslagen, en uiteraard de wet- en regelgeving specifiek in ieders situatie. Centraal stonden: het uitwisselen van ervaringen, bewustwording en wat heb je nodig om verder te kunnen.

Het was een leerzame, stimulerende en interessante meeting-workshop. Er is veel animo voor dus er zullen zeker meer volgen. Het is voor deze groep al moeilijk genoeg. Er kwamen ideeën tot uiting over hoe een nabestaande voortijdig geïnformeerd zou kunnen worden over alle wetten en regels waar hij of zij mee te maken kan krijgen. Een weduwe vertelde; “als ik 2,5 jaar terug, dus na het overlijden van mijn partner, iemand had gehad die mij kon bijstaan en wegwijs kon maken, zou dat zo fijn zijn geweest. Er is zoveel informatie te vinden maar als je niet weet dat die informatie bestaat, of je weet niet waar je moet zoeken, waar moet je dan zoeken?”

Als reactie hierop heeft OJAU een bestand gemaakt met daarin overzichtelijk alle onderwerpen waar u als nabestaande mee te maken kan krijgen op het gebied van sociale zekerheidsrecht en arbeid. Deze zal gaandeweg eventueel worden aangevuld. Als u er alleen voor staat, kan er zoveel op u afkomen. En op allerlei hoofdregels bestaan weer uitzonderingen en bijzondere regels. In veel gevallen kan men situaties niet vergelijken. Elke situatie moet apart bekeken worden om te zien welke regels en uitzonderingen van toepassing zijn. , wie ziet door de bomen het bos nog?

Als u meer (gedetailleerde) informatie wilt over een bepaald onderwerp, vraag dan na bij de desbetreffende instantie of kijk op de website. Komt u er niet uit, wilt u een second opinion of u heeft een negatief besluit ontvangen? Als u behoefte heeft aan juridisch advies en ondersteuning, stuur dan een e-mail naar info@ojau.nl, voor kosteloos (juridisch) advies.

Heeft u echt juridische hulp nodig? In bepaalde situaties kunnen personen via OJAU kosteloos juridische hulp krijgen of hoeven maar een lage eigen bijdrage te betalen, of men betaalt alleen als de zaak is gewonnen. Als u een rechtsbijstandsverzekering heeft, kunt u overigens ook bij OJAU terecht.

Voor de nabestaanden die juridische hulp nodig hebben verwijst OJAU naar de pagina juridische hulp.