Meeting-workshop voor personen met een arbeidsbeperking

Mensen met een arbeidsbeperking kunnen op allerlei manieren hard worden geraakt in hun welzijn. Denk aan hulpbehoevenden die zijn aangewezen op hulp van anderen, of gedeeltelijk arbeidsongeschikte WIA-gerechtigden die bezig zijn met re-integreren maar allerlei obstakels ervaren bij het vinden van een passende baan met de benodigde voorzieningen, of personen met een (fysieke of mentale) beperking die problemen hebben met allerlei overheidsinstanties.

Ervaart u ook obstakels in uw leven en wilt u uw verhaal kwijt en/of tips krijgen? Dat kan in de OJAU meeting-workshop.

Online in november 2021

Begin november zullen een of twee (gratis) online meeting-workshops worden georganiseerd voor personen die behoefte hebben aan ondersteuning op sociaal-juridisch vlak en/of ervaringen willen delen met andere personen die in een soortgelijke situatie verkeren. Ook kunnen allerlei andere onderwerpen aan bod komen, afhankelijk van de wensen en behoeften.

Een workshop-meeting duurt max. 2 uur.

Voor wie

Beperkingen kunnen fysiek, psychisch of verstandelijk zijn met allerlei varianten. Het komt vaak voor dat allerlei wetten en regels het leven voor deze mensen niet makkelijk maken. Als een persoon eenzaam raakt door een vervelende gebeurtenis, kunnen zaken die er niet toe lijken te doen maar zeker wel belangrijk zijn, worden verwaarloosd. Deze Corona-tijd is natuurlijk net zo'n vervelende gebeurtenis waarin mensen met een arbeidsbeperking nog meer moeilijkheden kunnen ondervinden.

Bent u arbeidsbeperkt? Vragen als 'hoe kom ik aan een (parttime) baan' en 'hoe moet ik verder met eventuele (reguliere) zorg die minder toereikend is', zullen wellicht bij u zijn opgekomen. Deze meeting-workshop is daarom misschien ook wel behulpzaam voor u.

Ondersteuning

In de OJAU's meeting-workshop passeren allerlei onderwerpen op toegankelijke en laagdrempelige wijze de revue. Er zijn allerlei (verborgen) regels, wetten, rechten en plichten waar u mogelijk geen weet van heeft, maar die wel van belang zijn in het dagelijks leven.

Inkomen
Werk
Woning
Uitkeringen (ziekte, werkloosheid, bijstand, arbeidsongeschiktheid, nabestaandenuitkering)
Toeslagen (huur, kind gebonden budget, kinderopvang, zorg)
Studie (vervolg, omscholen, trainingen)
Gemeentelijke voorzieningen (Wmo)
U denkt er aan om te starten als ZZP'er (om thuis te kunnen werken)
Andere voor u relevante juridische zaken

Niet alleen als er al problemen zijn die in de juridische sfeer liggen, de meeting workshops zijn ook bedoeld ter preventie van (hogere) schulden of andere (juridische) problemen die misschien al op de loer liggen. Ook kan het in de meeting-workshop gaan over de aandoening/ziekte waar de deelnemers mee van doen hebben en hoe zij, als ook hun omgeving hiermee omgaat. Maar ook kunnen tips worden gegeven over het oppakken van dagelijkse activiteiten en het vergroten van fysieke en mentale gezondheid.

Ik vind het belangrijk dat er naast aandacht voor een juridische vraag of probleem, ook aandacht is voor de persoon. Lees meer over het effect van de meeting-workshop.

Verbinding

Het is overigens niet gegarandeerd dat na deze meeting-workshop alle eventuele (juridische) problemen zijn opgelost of alle vragen zijn beantwoord. In deze meeting-workshops over wet- en regelgeving wil ik alle deelnemers zoveel mogelijk wegwijs maken, maar ook verbinding creëren tussen hen die in een vergelijkbare situatie leven. De deelnemers kunnen ervaringen met elkaar uitwisselen, elkaar steunen, en ze kunnen met vragen bij mij terecht. Deze meeting-workshop kan ter inspiratie bieden om stabiel(er) in het leven te staan.

Inventarisatie

Eerst zal een inventarisatie worden gemaakt van het aantal meldingen en de gewenste onderwerpen die besproken dienen te worden, gerelateerd aan onder andere arbeidsongeschiktheid, juridische en praktische zaken. Afhankelijk daarvan wordt een op maat gemaakte meeting gemaakt en een datum vastgesteld. Mochten er veel aanmeldingen zijn, dan zal een tweede (gratis) meeting volgen. Over de wijze waarop de online meeting in z'n werk gaat, worden alle deelnemers nader geïnformeerd.

Aanmelden?

U kunt zich tot en met 18 oktober 2021 aanmelden door een bericht te sturen via onze facebookpagina OJAU's Juri-schrijfsels of door een e-mail te sturen naar info@ojau.nl, met vermelding "interesse meeting-workshop". U wordt in ieder geval vlak na 18 oktober 2021 op de hoogte gesteld van uw deelname. Per groepje kunnen er maximaal vier personen deelnemen, dit omdat er voldoende ruimte moet zijn voor ieders verhaal en vragen.

Andere meeting-workshops