Reactie op het nieuwsbericht van RTV Utrecht

Geschreven door: D. Deijle
Geplaatst op www.ojau.nl, 29 maart 2019

Op 28 maart 2019 publiceerde RTV Utrecht opnieuw een nieuwsitem, geschreven door Lisanne Rutgers, over de langslepende zaak van mijn cliënt Jaap Koelewijn tegen de gemeente Bunschoten. In dit blogartikel een reactie van mij en ook van mijn cliënt, gericht tot zowel de gemeente Bunschoten als de gemeente Amersfoort.

“Het zou ook goed zijn hè, gezien de situatie, dat jij lekker uit Bunschoten verdwijnt….’. ‘Want Jaap, Het is nog steeds een issue als je homo bent, snap je wat ik bedoel? In grotere plaatsen is het normaal…..”

De verantwoordelijke sociaal rechercheur die in opdracht van de gemeente Bunschoten een rechtmatigheidsgesprek over de bijstandsuitkering voerde met mijn cliënt en deze discriminerende stelling verkondigde, is in dienst van de gemeente Amersfoort.

Item RTV Utrecht

Op 11 februari 2019 heeft RTV Utrecht in een nieuwsitem de zaak in beeld gebracht. Hierin heb ik heb aangegeven dat de gemeente Bunschoten een heel goed gesprek moet gaan voeren met de sociaal rechercheur. Hoe intimiderend deze laatste zich heeft uitgelaten in de uitoefening van zijn beroep, mag nooit meer voorkomen. De gemeente Bunschoten heeft tot op heden nog geen gerichte actie ondernomen.

Naar aanleiding van de vragen die gesteld zijn door de SP Amersfoort gaat de gemeente Amersfoort wel onderzoek doen naar het onzorgvuldig handelen van deze medewerker. Dit is deze week bekend gemaakt. Amersfoort wacht echter eerst op de uitspraak van de rechter, maar is daarna bereid om excuses te maken aan mijn cliënt. Ook wil de gemeente Amersfoort de gespreksopname gebruiken voor het onderzoek, zodra die openbaar is. “Na de afronding van de gerechtelijke procedure zullen wij met de regiogemeenten beoordelen wat we hiervan kunnen leren", aldus het college van de gemeente Amersfoort.

Hierbij de reactie van mijn cliënt: ten eerste wordt de opname niet openbaar gemaakt en ten tweede is het al duidelijk hoe een en ander is gelopen, omdat het is behandeld tijdens de zitting. Nota bene, waarom is de opname perse nodig voor dat onderzoek en kunnen ze niet gewoon een gesprek met mijn cliënt voeren?

Praten ‘over’ maar niet ‘met’ mijn cliënt

Net zoals de gemeente Bunschoten al zo lang doet, wacht ook de gemeente Amersfoort met excuses maken aan het adres van mijn cliënt, totdat de rechter uitspraak heeft gedaan.

Het bevreemd mij in het bijzonder dat de gemeente Bunschoten en Amersfoort weliswaar ‘over’ maar niet ‘met’ mijn cliënt praten. Beide gemeenten lijken er omheen te draaien en zich naar buiten toe respectvol en zorgzaam op te stellen. Maar door de wijze waarop zij nu (nalatig) handelen wordt de kwestie al schrijnender.

De wethouder van Bunschoten, Alice Kok, zegt in de raadsvergadering van 7 maart 2019 over het excuses maken zelfs: “beter te laat dan nooit”. Maar dit is wel erg kort door de bocht.

Het is een bijzondere tactiek van de gemeenten om wel in raadsvergaderingen en via enkele media kanalen te uiten dat zij de onheuse bejegening jegens mijn cliënt zorgwekkend vinden. Maar hoe vreemd is het dat van beide gemeenten nog niemand contact heeft opgenomen met mijn cliënt om te praten hierover? Er is namelijk helemaal geen reden om te wachten tot de uitspraak van de rechter er is, tenminste als de gemeente Bunschoten en Amersfoort hun excuses écht menen.

Onsamenhangende verklaringen

Eerder gaf de wethouder van de gemeente Bunschoten aan dat zij niet in gesprek wilde met mijn cliënt, omdat zij de gesprekopname nog niet tot haar beschikking had. Dat klopt, maar ze heeft er dus ook nooit om gevraagd. Ook niet in de klachtenprocedure en ook niet nadat het in het beroepschrift (ingediend in maart 2017) al bekend was gemaakt dat er een opname is.

Ook werd gesuggereerd dat het College rekening heeft willen houden met de privacy van partijen. Echter, dit heeft niks met de waarborging van privacy te maken. Want een gesprek voeren met mijn cliënt en eventueel met de betreffende sociaal rechercheur achter gesloten deuren met de gespreksopname erbij, daar wordt echt niemands privacy mee geschonden.

Al deze argumenten kunnen zo van tafel worden geveegd, want na de zitting gaf de wethouder van de gemeente Bunschoten aan dat zij weliswaar de opname heeft beluisterd, maar tóch te willen wachten op de uitspraak van de rechter. Maar waarom? Alsof dus alleen dán een excuus gemaakt kan worden!

Wat mijn cliënt en ik hebben vernomen, is dat de sociaal rechercheur waar het over gaat zelfs nog gewoon aan het werk is voor de gemeente Amersfoort. In ieder geval was dat tot voor kort nog het geval. Het College van de gemeente Bunschoten had kort geleden wel besloten dat deze sociaal rechercheur, zolang de zaak nog onder de rechter ligt, voor de gemeente geen opdrachten zal uitvoeren. Wat ook weer eigenaardig is, want blijkbaar hangt alles af van wat de rechter oordeelt. Terwijl, als de bijstandsuitkering niet was ingetrokken, dan waren de opzichzelfstaande intimiderende uitlatingen van de sociaal rechercheur namelijk net zo ongeoorloofd. Als het puur gaat om het handelen van de sociaal rechercheur, kan het College daarover zelf ook wel een oordeel vellen. Dat daarvoor een rechter nodig is, is triest.

Hoe dan ook, met de passieve houding van zowel de gemeente Bunschoten als de gemeente Amersfoort wordt de indruk gewekt dat beiden de deur openhouden om hun excuses toch maar achterwege te laten, als het beroep door de rechter toch (onverhoopt) ongegrond wordt verklaard. Want de rechter vond het handelen van de sociaal rechercheur dan blijkbaar ook niet intimiderend genoeg.

De emotionele schade vergroot

Het College van de gemeente Bunschoten beseft niet wat mijn cliënt heeft moeten doormaken en hoe hij is behandeld in de eerdere klachtenprocedure. Nou ja, van een procedure is niet echt te spreken. Zijn klacht over de intimiderende uitlatingen is door gemeente Bunschoten en uitvoeringsinstantie BBS in 2017, zonder de opname ook maar te beluisteren, zo opzij geschoven. De gemeentelijke ombudsman deed er inhoudelijks ook niets mee. De gespreksopname was in die periode al bekend gemaakt, en sindsdien ligt die al te wachten opdat er echt serieus iemand van de gemeente er om vraagt. Maar zelfs nu het College van de gemeente Bunschoten de opname heeft beluisterd - nota bene pas vlak vóór de zitting op 12 februari 2019 en omdat de rechter om de gespreksopname verzocht - onderneemt ze nog steeds niets richting mijn cliënt. Dat willen ze gaan doen ná de uitspraak van de CRvB.

Helaas is de uitspraak uitgesteld naar een latere datum dan 26 maart 2019, namelijk naar begin mei 2019. Dat is jammer, want de spanning is om te snijden. Een excuus zal dus ook nog wel even duren.

De gemeente Bunschoten en Amersfoort richten door hun houding nog meer emotionele schade aan bij mijn cliënt dan al is aangericht. Het wordt steeds pijnlijker voor hem en hij is er ondertussen wel een beetje klaar mee. Zijn partner denkt er net zo over, want die moet het ook allemaal maar met lede ogen aanzien.

Excuses maken? Dat is mosterd na de maaltijd, zoals mijn cliënt voor RTV Utrecht en de Bunschoter al heeft verwoord.
Als jurist in deze zaak ben ik van mening dat de geloofwaardigheid van de gemeente Bunschoten en Amersfoort tot onder het nulpunt is gezakt.

De bijstandsuitkering

Ik wil hierbij nog benadrukken dat het er in het hoger beroep om gaat, dat de uitkering van mijn cliënt is ingetrokken en teruggevorderd op basis van vooringenomenheid en onzorgvuldig onderzoek. En dit is in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Niet alleen de discriminerende uitlating, er was nog veel meer aan de hand op grond waarvan het besluit van de gemeente Bunschoten in redelijkheid niet in stand kan blijven. Het is nu afwachten of de CRvB dit ook zo oordeelt en de uitspraak van de rechter in eerste aanleg wordt vernietigd. Door de vorige advocaat is de opname in de voorgaande procedures niet ingebracht, omdat deze mogelijk dacht dat dit niet nodig was. Maar sinds maart 2017 is de opname wél bekend en nu eindelijk ook beluisterd. Dus hopelijk gaat het recht toch nog zegenvieren.

Los van wat de rechter vanuit ‘juridisch perspectief’ oordeelt, is excuses sowieso op z’n plaats. Maar voor dat is het volgens mijn cliënt nu écht te laat.

Mocht de gemeente Bunschoten, de gemeente Amersfoort of andere geïnteresseerden willen reageren, dan kan contact worden opgenomen via info@ojau.nl.

Omtrent de (juridische) feiten en omstandigheden in deze zaak is hier een uitgebreide uitleg te vinden: Onderzoek hoofdverblijf.

Terug naar de zaak