Eerste hulp - per doelgroep de sociale wet- en regelgeving in kaart gebracht

Hier worden enkele algemene overzichten geplaatst voor personen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Ze zijn bedoeld als eerste hulp ter ondersteuning. U kunt in één oogopslag zien wat er zoal is aan sociale wet- en regelgeving en waar u mogelijk recht op heeft, en daarbij de belangrijkste aandachtspunten (voorwaarden, rechten en plichten). Aan de hand van het overzicht kunt u verder onderzoeken wat er mogelijk is voor u.

Het eerste overzicht is gericht op sociale wet- en regelgeving voor nabestaanden. Voor andere doelgroepen zijn ze nog in ontwikkeling. Binnenkort zal deze hulppagina worden aangevuld met andere overzichten. Houd het dus in de gaten!

Open hier het overzicht in PDF voor nabestaanden: Regelingen nabestaanden - 2019

Als u ervaringen heeft met andere regelingen, instanties of aandachtspunten en die worden nu niet in het overzicht vermeld, dan kunt u contact opnemen met OJAU. Het delen van kennis en ervaring is waardevol, het kan andere personen helpen. Kent u iemand die dit schema kan gebruiken? Stuur de link dan vooral door naar die persoon.

Toelichting

Vaak weten mensen helemaal niet eens welke wetten er allemaal zijn en waar zij mogelijk recht op hebben. Voor sommige groepen in de samenleving is het extra lastig om in kaart te brengen welke wetten en regels er allemaal zijn. Denk aan iemand die net een partner is verloren. Die heeft wel iets anders aan zijn of haar hoofd dan nadenken over de administratie of financiële zaken. Toch goed om er (op een gegeven moment) over na te denken hoe het verder moet. Wat is er al geregeld en waar is al aan gedacht? Soms lijkt het alsof aan alles gedacht is maar is er nog meer, of zijn er onvoorziene omstandigheden. Waar heeft iemand recht op? En wat als het allemaal maar moeizaam verloopt met zaken en dit negatief uitpakt voor de eigen gezondheid, op het werk of met studie? Er verandert van alles na het overlijden van een partner; de thuissituatie, de zorg voor eventuele kinderen, misschien kan full time werken niet meer maar moet er wel een hypotheek, of huur en vaste lasten worden betaald. En ga zo maar door.

Ook voor personen die ziek/arbeidsongeschikt of hulpbehoevend zijn valt het niet altijd mee om te achterhalen wat er allemaal mogelijk is, welke wetten en regels en wat iemands rechten en plichten zijn. En wat als iemand eenzaam is en niemand om zich heen heeft voor hulp? Als de administratie echter niet weer wordt bijgehouden of de rekeningen niet meer worden betaald, dan zakt die persoon alleen maar verder weg of komt in een vicieuze cirkel terecht. Het komt helaas ook regelmatig voor dat ouderen verzeild raken in vervelende situaties. Denk aan oudermishandeling of financiële uitbuiting en andere frauduleuze zaken. En zo zijn er meer groepen in de samenleving die wel een extra steuntje kunnen gebruiken. Hopelijk kunnen de schema's eerste hulp bieden.

OJAU biedt ook juridische hulp en meeting-workshops voor personen om op informele wijze in contact te komen met lotgenoten en tegelijkertijd voor juridisch advies en ondersteuning. U staat er niet alleen voor!