Onderzoek naar de beoordeling door de bestuursrechter in arbeidsongeschiktheidszaken

Voor een studente, Marchery, die voor haar studie HBO Rechten aan de Hogeschool Utrecht een scriptie aan het schrijven is en hopelijk bijna afstudeert, ben ik op zoek naar personen die een procedure bij de bestuursrechter hebben lopen of hebben doorlopen, gericht tegen een beslissing van het UWV in het kader van een arbeidsongeschiktheidsbeoordeling. Marchery doet in opdracht van mij onderzoek naar de knelpunten in de procedure bij de bestuursrechter in WIA-zaken. Het is dus ook voor mij een belangrijk onderzoek omdat het mij weer meer inzicht kan bieden, en waar andere weer mee geholpen kunnen zijn. Hopelijk biedt het onderzoek interessante verbeterpunten richting de rechtspraak. Voor haar onderzoek is het dan wel belangrijk om te peilen wat de ervaringen zijn van personen die hun WIA-zaak ter beoordeling aan de bestuursrechter (en/of Centrale Raad van Beroep) hebben voorgelegd.

Het is de burger die baat heeft bij een gedegen juridische procedure, en daarvoor voert ze het onderzoek uit.

In deze bijlage (in Word) staan de vragen:

» Vragen onderzoek procedure bij de bestuursrechter

U hoeft uw medische situatie niet per se te schetsen, maar het mag wel. U kunt deze vragen anoniem beantwoorden, dan opslaan en graag vóór 23 mei a.s. e-mailen naar info@ojau.nl. De ingevulde formulieren stuur ik gebundeld naar de studente, zij zal dus niet jullie e-mailadressen ontvangen. Ik verwijder uw e-mail daarna direct weer.

Ook namens Marchery, alvast bedankt voor uw bijdrage!