O nee, wat nu? Verlies ik mijn IVA-uitkering?

Geschreven door: A. Radumilo
Geplaatst op www.ojau.nl, 14 juni 2019

Op 12 juni 2019 verschenen in de media diverse berichten over minister Koolmees van Sociale Zaken, die het UWV opdracht heeft gegeven om bij 1991 mensen die eerder een IVA-uitkering toegekend hebben gekregen, opnieuw te beoordelen of zij hier wel recht op hebben. De reden voor deze herbeoordeling is dat de uitkering is toegekend door verpleegkundigen en zonder tussenkomst van een verzekeringsart. Dit is in strijd met de wet. De verpleegkundigen hebben honderden dossiers per week goedgekeurd om de achterstanden die het UWV had weg te werken. De 1991 gedupeerden hebben of zullen allemaal een persoonlijke brief ontvangen waarin staat dat hun situatie nogmaals door het UWV beoordeeld zal worden. Mag dit wel zomaar?

Wat is een IVA-uitkering?

Wanneer u door ziekte niet meer kunt werken, kunt u een WIA-uitkering aanvragen. De WIA bestaat uit twee soorten uitkeringen, namelijk de WGA-uitkering en de IVA-uitkering. De WIA-uitkering kunt u aanvragen als u twee jaar of langer ziek bent. Voor een WGA-uitkering komt u in aanmerking als u (in de toekomst) wel weer zou kunnen werken. Als u niet of nauwelijks kunt werken en als er een kleine kans bestaat dat u zult herstellen, heeft u recht op een IVA-uitkering. Indien u toch een paar uur per week kunt werken, en dit is niet meer dan voor 20%, dan wordt uw inkomen wel meegewogen bij het bepalen van de hoogte van uw IVA-uitkering. Andere inkomens, zoals het inkomen van uw partner, alimentatie, toeslagen die u ontvangt of uw vermogen hebben echter geen invloed op de hoogte van uw IVA-uitkering.

Herbeoordeling toegestaan?

Het UWV kan personen met een WIA-uitkering oproepen voor een herbeoordeling. Meestal gebeurt dit bij een WGA-uitkering en wanneer uitzicht is op herstel binnen een niet al te lange periode. Als er fouten zijn gemaakt, dan moet het UWV die herstellen. Uit de rechtspraak blijkt dat organen zoals het UWV, gemaakte fouten niet in stand hoeven te laten. Sterker nog, het UWV is dan verplicht om terug te komen op een eerder genomen (onjuist) besluit. Dit geldt dus ook voor de IVA-uitkering van die 1991 mensen, ook al is die tot aan het pensioen toegekend. Het mag echter niet zomaar zijn dat de IVA-uitkering met terugwerkende kracht wordt herzien en dat (een deel van) de uitkering moet worden terugbetaald.

In het geval van de 1991 mensen die een brief hebben ontvangen, zal er een herbeoordeling plaatsvinden. Tijdens deze herbeoordeling zal het UWV de mogelijkheden bekijken die er zijn om te werken vanaf heden en in de (nabije) toekomst. Afhankelijk van de hoeveelheid informatie die het UWV van u heeft, zal bepaald worden of u uitgenodigd wordt voor een gesprek. Dit gesprek zal eerst met een verzekeringsarts zijn. Deze beoordeling door de verzekeringsarts heeft eerder bij 1991 mensen niet plaatsgevonden, terwijl dat wel had gemoeten.

De verzekeringsarts zal uw lichamelijke en psychische klachten beoordelen door middel van het stellen van vragen en door het doen van een lichamelijk onderzoek. Wanneer de verzekeringsarts van mening is dat u mogelijkheden heeft om te werken, dan krijgt u een uitnodiging voor een gesprek met de arbeidsdeskundige. Als u meer dan 20% kunt werken, heeft u mogelijk recht op een WGA-uitkering.

Voor meer informatie over de werkzaamheden van de verzekeringsarts en arbeidsdeskundige, verwijs ik u door naar ons blogartikel ‘’Het UWV-oordeel’’.

Beslissing

Na de herbeoordeling ontvangt u een beslissing. In het geval van de herbeoordelingen, streeft het UWV er naar om de hele groep voor 12 september 2019 duidelijkheid te geven. Het kan dus zijn dat na de herbeoordeling wordt vastgesteld dat u recht heeft op een WGA-uitkering in plaats van een IVA-uitkering, omdat de kans dat u op een gegeven moment weer meer kunt werken, volgens het UWV toch aanwezig is. Dat uiteindelijk wordt vastgesteld dat u helemaal geen recht meer heeft op een WIA-uitkering, lijkt ons wel sterk. De eerder gemaakte fout van het UWV zou dan wel een enorme impact hebben. Helaas hoeven we nergens meer van op te kijken als het gaat om de wijze van uitvoering door het UWV. Wees dus alert!

Indien u twijfelt of als u het niet eens bent met de nieuwe beoordeling, kunt u bezwaar maken. Als u wil weten hoe dit moet of wil u een haalbaarheidscheck laten uitvoeren? Neem contact op met OJAU via het contactformulier.

Lees meer OJAU's juri-schrijfsels:

Ga naar verzamelpagina