Stop met interlandelijke adoptie

Naar aanleiding van vragen die ik hier regelmatig over krijg, heb ik mijn visie over wat ik nu eigenlijk vind van interlandelijke adoptie en het Haags Adoptie Verdrag (kort samengevat) opgeschreven.

Idealiter zou interlandelijke adoptie moeten stoppen, vind ik, maar zolang het blijft bestaan zou een bepaling moeten worden opgenomen in het Verdrag die ertoe strekt de aangesloten staten te verplichten nadere regelgeving rondom het afstammingsrecht te ontwikkelen, en te implementeren in hun nationale wetgeving.

Stop maar met interlandelijke adoptie (PDF)