Een podium voor praktische en mentale ondersteuning

Bijna elke dag is er wel een nieuw lid in de groep "Arbeidsongeschiktheid en ziekte" die ik mag verwelkomen. Een besloten groep gekoppeld aan de pagina OJAU's Juri-schrijfsels, voor mensen die vanwege hun fysieke en/of psychische beperking(en) problemen ondervinden rondom een uitkering of op het werk, en/of bij re-integreren. Goed dat het aantal leden groeit. Althans, dat zou je kunnen zeggen, maar het zou nog beter zijn als een dergelijk platform helemaal niet nodig zou zijn.

Het gaat om een kwetsbare groep personen met vaak langdurige of chronische gezondheidsklachten, en die vanwege een periode van ziekte of rondom hun (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid tegen een hoge muur aanlopen en alle kanten worden opgestuurd, zoals op het werk, bij gemeenten, instanties of in andere situaties. In deze besloten groep kan men vrijblijvend, in alle openheid en in vertrouwen vragen stellen, ervaringen delen en (online) kennismaken met anderen die in een vergelijkbare situatie moeten (over)leven. Gebleken is dat velen hier steun vinden maar ook steun bieden. De groepsleden staan dus niet alleen!

Het VN-verdrag handicap

Op 14 juli 2016 trad het VN-verdrag handicap in Nederland in werking. Het doel van dit verdrag is dat de positie van mensen met een beperking verbetert. Het gaat niet alleen om fysieke beperkingen maar ook om visuele, auditieve, verstandelijke en psychische beperkingen. Voor de implementatie van dit verdrag had het College voor de Rechten van de Mens zestien punten geformuleerd voor een “volwaardige deelname van mensen met een beperking in de samenleving”. Ik zie helaas dat het in de uitvoering van het Verdrag op allerlei vlakken faalt, ook vanuit de overheid. Al enige tijd verzamel ik verhalen van personen hierover die ik aan betrokken Tweede Kamerleden wil doorgeven. Tegenwoordig verwijs ik vooral naar de "meldpunten eerlijke overheid" die door Jasper van Dijk (SP) in het leven zijn geroepen. De meldingen zullen worden overhandigd aan de regering en worden gebruikt in de strijd om de overheid beter en eerlijker te maken.

Juridische hulp met een vleugje coaching

De procedures, rechten en plichten rondom een uitkering of voorziening, medische (her)keuringen, arbeidsdeskundige beoordelingen of al die gesprekken op het werk over verzuim/ziekte en re-integratie, brengen vaak veel onzekerheden en stress met zich mee. Ik lees en hoor het om mij heen, maar ook kom ik regelmatig in aanraking met personen die in een dergelijke situatie verkeren en zich niet erkend voelen in hun gezondheidsklachten. De complexiteit van het probleem vergt mentale kracht van iemand die met zware fysieke en/of mentale klachten heeft te kampen. Dit maakt dat ik als procesvertegenwoordiger mijn cliënten niet alleen juridische bijstand bied, maar tegelijkertijd coach ik ze ook door de hele zaak heen om meer (juridische) weerbaarheid op te bouwen. Het zijn vaak niet de minste procedures. Ik vind het belangrijk dat mijn cliënten zich veilig genoeg voelen, en daar besteed ik dan ook extra aandacht aan bij de behandeling van hun zaak. Het geeft mijn cliënten weer een beetje een stevige grond tijdens en na de juridische procedure. Tegelijkertijd kan dat in positieve zin bijdragen aan hun (medisch) herstel of bij het re-integreren. Ik heb soms te maken met echt wel schrijnende situaties, maar voor mij blijft het dankbaar werk.

Mentale steun

Door problemen met de overheid kunnen klachten verergeren. Veel personen die ik spreek of hun verhaal in de besloten groep delen, hebben het gevoel niet gehoord en gezien te worden. In juridische procedures ervaren ze angst. Het fijne van deze groep is dat veel vragen om praktische hulp door ervaringsdeskundigen beantwoord kunnen worden. En met personen in een vergelijkbare situatie ervaringen uitwisselen, is net zo prettig. Als er verder geen juridische ondersteuning nodig is, als wel praktische hulp en mentale steun, biedt de besloten groep "Arbeidsongeschiktheid en Ziekte" daar een mooie uitkomst voor.

Wilt u ook uw verhaal kwijt (van u af schrijven) of heeft u soms vragen waar u mee rondloopt, of kent u iemand voor wie deze groep interessant is? Dan bent u of die ander van harte welkom. Of vindt u het interessant om ontwikkelingen bij te houden in de wereld van de sociale zekerheid en met name UWV-zaken? Ook dan bent u welkom in deze groep.

Signaleren

Ziet u in uw nabije omgeving iemand die dreigt weg te zakken vanwege problemen op het werk of met instanties terwijl hij/zij ziek thuis zit, en te lijden heeft onder een nodeloze juridische strijd die nog gaande is of al is geleverd? Ook al gaat die persoon nu nog met een lach door het leven, de klap kan nog komen, met alle gevolgen van dien. Veel mensen durven uit schaamtegeen hulp te vragen.

Help mij te signaleren, zodat die persoon niet onnodig dieper wegzakt in het oerwoud van de sociale wet- en regelgeving.

Meeting-Worksops

Een paar keer per jaar organiseer ik kosteloos (online) meeting-workshops voor kwetsbare groepen in de samenleving. Ze zijn bedoeld voor personen die behoefte hebben aan (extra) ondersteuning op sociaal-juridisch vlak en/of ervaringen willen delen met andere personen die in een soortgelijke situatie verkeren. Binnenkort wordt een nieuwe meeting-workshop georganiseerd met als onderwerp ziekte, arbeidsongeschiktheid en als de (ex) werkgever eigenrisicodrager is. Houd het in de gaten op de pagina "Workshopsweerbaarheid".

» Naar Blogartikelen