Gezocht: persoonlijke verhalen - Illegale adopties

Geadopteerd uit Indonesië? En ben jij erachter gekomen, of heb jij een sterk vermoeden, dat het omtrent jouw adoptie allemaal niet op correcte wijze is gegaan?

Wij - Dewi van OJAU en stichting Mijn Roots  - zouden graag willen dat jij jouw verhaal met ons deelt. Je kunt deze sturen naar:

E-mail: info@ojau.nl
Onderwerp: Mijn verhaal - adoptie

Een voorbeeld van een verhaal is, dat de reden waarom de biologische moeder afstand heeft gedaan van het kind, niet overeenkomt met wat op de afstandsverklaring is vermeld. Gebleken is dat er biologische moeders zijn die geen toestemming hebben gegeven om hun kind naar het buitenland te laten adopteren. Ook zijn er gevallen van dat het kind onrechtmatig van de ouder is afgenomen.

Waarom is jouw verhaal belangrijk?

Ter ondersteuning van de claim gericht aan het Ministerie van Justitie en Veiligheid willen wij graag "persoonlijke" verhalen bundelen van geadopteerden die al hebben ontdekt dat er in hun situatie sprake is geweest van een illegale adoptie. Ook verhalen waarin het vermoeden bestaat dat de adoptie illegaal is gegaan, zijn zeer belangrijk. Bijvoorbeeld omdat je tijdens je zoektocht op vreemde praktijken bent gestuit. Wij weten wel zeker dat er meer verhalen zijn dan die wij al kennen. 

Met deze verhalen willen wij (extra) aantonen dat het wel degelijk belangrijk is voor geadopteerden om te achterhalen wat er is gebeurd in het verleden en als zij dat willen, daartoe ook de mogelijkheid voor moeten krijgen. Een bijdrage in de kosten van de Nederlandse Staat, is naar onze mening geen overbodige luxe. Lees meer over dit onderwerp in het dossier Adoptiezaken.

Hetgeen stichting Mijn Roots nu onderzoekt, had het Ministerie destijds moeten onderzoeken. Helaas was er geen controlesysteem of toezicht. Juist het doen van dossieronderzoek kan belangrijke kennis opleveren. Daarom kunnen de gegevens uit jouw verhaal mogelijk ook weer iets bijdragen aan (toekomstige) zoektochten van andere geadopteerden. Stichting Mijn Roots heeft bijvoorbeeld geconstateerd dat een biologische moeder voorkomt in meerdere dossiers terwijl zij maar één kind heeft afgestaan, of helemaal geen kind heeft afgestaan (acting mothers). Alle verkregen informatie kan anderen dus verder helpen. Dit verzoek is dus tweeledig.

Wat willen wij weten

Je kan het onderstaande kopiëren en plakken in een e-mail of Word document met het antwoord daarachter en versturen naar info@ojau.nl. Daarbij mag je natuurlijk je eigen verhaal ook beschrijven, bijvoorbeeld over hoe je zoektocht is verlopen. Je mag ook stukken meesturen die iets kunnen bijdragen. In ieder geval is de volgende informatie van belang:

• Wij vragen je om expliciet toestemming te geven aan ons om jouw verhaal, dus samen met de andere verhalen, naar het Ministerie te mogen sturen. Geef daarbij aan of dat met naam mag, of liever anoniem
• Wij vragen je om expliciet toestemming te geven om de gegevens die jij hebt verstrekt, te vergelijken met informatie uit andere dossiers, ten behoeve van het achterhalen van overeenkomsten
• Het jaar waarin de adoptie plaats vond
• Hoe oud je was toen je werd geadopteerd
• Vanuit welk kindertehuis en de plaats in Indonesië je vandaan komt. Bijvoorbeeld Lokah Kasih/Kasih Bunda, Emanuel, Mulia, Pengakuan Si Cilik Darmadji. Je kan ook personen die in je dossier voorkomen noemen. Bekende namen zijn, bijvoorbeeld: Oetari (Utari), S.H. Sahetapy, Abrahamsz
• Welke organisatie of stichting betrokken was bij de adoptie. Denk aan Wereldkinderen, Stichting Kind en Toekomst en/of andere particulieren die de adopties regelden
• Hoe en wanneer je erachter bent gekomen dat het in jouw adoptie niet goed is gegaan. Bijvoorbeeld, naar aanleiding van een verklaring van de biologische moeder of pas na een DNA test
• Als je de biologische ouders nog niet hebt gevonden maar je hebt wel een sterk vermoeden dat de adoptie illegaal is gegaan, graag vermelden waarop jouw vermoeden is gebaseerd met eventueel aanwijzingen
• Als je je biologische moeder/familie wel hebt terug gevonden, of je een DNA test hebt laten doen
• Eventuele stukken in het dossier waaruit blijkt dat er zaken (vermoedelijk) niet kloppen
• Of jouw adoptieouders ooit van de Nederlandse regering hebben vernomen dat er in Indonesië sprake was van wanpraktijken, omtrent adopties uit Indonesië. Uiteraard kan je deze vraag alleen beantwoorden als je dit van je adoptieouders weet, of je kunt het eventueel nog navragen
• Met behulp van wie je de zoektocht naar de biologische ouders hebt gedaan (bijvoorbeeld FIOM, stichting Mijn Roots, Spoorloos, ISS, of zelfstandig) en hoe lang de zoektocht heeft geduurd
• Wat jouw zoektocht ongeveer (tot nu toe) gekost heeft

Wij zullen uiteraard alle integriteit in acht nemen en zullen niets met jouw verhaal doen dan alleen waarvoor wij van jou expliciet toestemming hebben verkregen.

Wij hopen zoveel mogelijk verhalen te kunnen bundelen. Alvast bedankt voor je belangrijke bijdrage!

Ga naar dossier Adoptiezaken