Gezocht: persoonlijke verhalen - illegale adopties

Geadopteerd uit Indonesië? En ben jij erachter gekomen, of heb jij een sterk vermoeden, dat het omtrent jouw adoptie allemaal niet op correcte wijze is gegaan?

Jullie hebben het vast wel gevolgd, de zaak van Dilani Butink tegen de Staat en stichting Kind en Toekomst. De vorderingen zijn verjaard. Lees hier een toelichting en mijn visie op de uitspraak Butink vs. de Staat en de verdere juridische (on)mogelijkheden (dus ook m..b.t. verjaring): Visie op de uitspraak Butink vs de Staat en SKeT 150920 - OJAU

In 2017 heb ik de Staat namens stichting Mijn Roots (dus voor de geadopteerden uit Indonesië als belangengroep) al schriftelijk aansprakelijk gesteld, op basis van objectieve onderzoeksgegevens. In mei 2018 hebben we de afwijzing gekregen: de Staat erkent geen aansprakelijkheid. Wel zijn we daarna beland in vele gesprekken met het ministerie van Justitie en Veiligheid, de Nationale Ombudsman, met Tweede Kamerleden in de politieke lobby en daarna met de Commissie Joustra. Deze uitspraak van Dilani Butink dwingt ons er echter toe om een juridische collectieve actie in te zetten (artikel 3:305a BW), ondanks dat we nog in onderhandelingen zitten met het ministerie van Justitie en Veiligheid en dat de Commissie Joustra onderzoek verricht naar interlandelijke adoptie in het verleden. Want stel je voor dat we 'verjaren'! Het zou logischer zijn om eerst te wachten op de uitkomst, maar blijkbaar denkt de rechter daar niet zo over.

Inventarisatie voor massaclaim

In 2018 heb ik in samenwerking met stichting Mijn Roots een oproep gedaan aan geadopteerden uit Indonesië die hun verhaal wilden delen. Ik heb daarna heel wat verhalen aangehoord en gelezen en die ik (met toestemming) heb gebruikt in de gesprekken met het ministerie van Justitie en veiligheid of voor mijn boek. Ongetwijfeld zijn er ondertussen meer geadopteerden die de laatste tijd tot schrijnende ontdekkingen zijn gekomen.

In een collectieve actie zullen een paar meer specifieke individuele casussen worden ingezet, juist ter versterking van de (juridische) collectieve actie. Die ben ik nu aan het inventariseren. Helaas zijn er genoeg verhalen die ingezet kunnen worden voor een collectieve actie. Een voorbeeld van een verhaal is, dat de reden waarom de biologische moeder afstand heeft gedaan van het kind, niet overeenkomt met wat op de afstandsverklaring is vermeld. Gebleken is dat er biologische moeders zijn die geen toestemming hebben gegeven om hun kind naar het buitenland te laten adopteren.

Illegaal?

Illegaal betekent dat het opmaken van benodigde documenten in Indonesië op onrechtmatige wijze is geschied. Hiermee konden baby's en kinderen naar o.a. Nederland worden overgebracht. Omdat de documenten in orde leken, gaf het ministerie van Justitie toestemming voor het kind om hier te lande te mogen verblijven (gelegaliseerde kinderhandel). Zelfs toen het ministerie had vernomen van vervalste documenten, aangezien de Indonesische autoriteiten hiervoor waarschuwden, bleef het ministerie beginseltoestemmingen en verblijfsvergunningen afgeven. Ze waarschuwden verder niemand, liet de 'adoptiemarkt' op z'n beloop. Dit komt neer op willens en wetens bijdragen aan kinderhandel. In mijn boek Postpakketjes van overzee kan je hier alles over lezen.

Wil jij ook met jouw individuele verhaal de collectieve actie versterken?

Waarom jouw verhaal belangrijk is

Ter ondersteuning van de claim willen stichting Mijn Roots en ik graag "persoonlijke" verhalen bundelen van geadopteerden die al hebben ontdekt dat er in hun situatie sprake is geweest van een illegale adoptie. Ook verhalen waarin het (sterke) vermoeden bestaat dat de adoptie illegaal is gegaan, zijn zeer belangrijk. Bijvoorbeeld omdat je tijdens je zoektocht op vreemde praktijken bent gestuit.

Met deze verhalen willen wij (extra) aantonen dat het wel degelijk belangrijk is voor geadopteerden om te achterhalen wat er is gebeurd in het verleden en als zij dat willen, daartoe ook de mogelijkheid voor moeten krijgen. Een bijdrage in de kosten van de Nederlandse Staat, is naar onze mening geen overbodige luxe.

Welke informatie is nodig

Je kan het onderstaande kopiëren en plakken in een e-mail of Word document met het antwoord daarachter en versturen naar info@ojau.nl (dus niets sturen via messenger). Daarbij mag je natuurlijk je eigen verhaal ook beschrijven, bijvoorbeeld over hoe je zoektocht is verlopen. Je mag ook stukken meesturen. In ieder geval is de volgende informatie van belang:

⇒ Het jaar waarin de adoptie plaats vond.
⇒ Hoe oud je was toen je werd geadopteerd.
⇒ Vanuit welk kindertehuis en de plaats in Indonesië je vandaan komt. Bijvoorbeeld Lokah Kasih/Kasih Bunda, Emanuel, Mulia, Pengakuan Si Cilik Darmadji. Je kan ook personen die in je dossier voorkomen noemen. Bekende namen zijn, bijvoorbeeld: Oetari (Utari), S.H. Sahetapy, Abrahamsz.
⇒ Welke organisatie of stichting betrokken was bij de adoptie. Denk aan Bureau Interlandelijke adoptie (thans Wereldkinderen), Stichting Kind en Toekomst, Kasih Bunda, BANND en/of andere particulieren die de adopties regelden.
⇒ Hoe en wanneer je erachter bent gekomen dat het in jouw adoptie niet goed is gegaan. Bijvoorbeeld, naar aanleiding van een verklaring van de biologische moeder of andere biologische familieleden, of pas na een DNA test en je bent erachter gekomen dat de vrouw in je adoptiedossier niet je biologische moeder is.
⇒ Als je de biologische ouders nog niet hebt gevonden maar je hebt wel een sterk vermoeden dat de adoptie onrechtmatig is gegaan, graag vermelden waarop jouw vermoeden is gebaseerd met eventueel aanwijzingen.
⇒ Als je je biologische moeder/familie wel hebt terug gevonden, of je ook een DNA test hebt laten doen.
⇒ Eventuele stukken in het dossier waaruit blijkt dat er zaken (vermoedelijk) niet kloppen.
⇒ Met behulp van wie je de zoektocht naar de biologische ouders hebt gedaan (bijvoorbeeld FIOM, stichting Mijn Roots, Spoorloos, ISS, of zelfstandig) en hoe lang de zoektocht heeft geduurd.
⇒ Wat jouw zoektocht ongeveer (tot nu toe) gekost heeft.

De personen die al eerder hun verhaal hebben gedeeld met mij roep ik op om zich ook op te geven, maar hoeven niet de vragen te beantwoorden. Ik zal daarna contact met je opnemen en eventueel meer specifieke informatie bij je op te halen, en uiteraard zal ik ook nader toelichten wat de bedoeling is. Het kan wel even duren voordat ik contact met je opneem. Ik ga eerst alle aanmeldingen goed bekijken.

Alvast bedankt voor je belangrijke bijdrage!

Tot slot

Voor de mensen die hun verhaal willen delen voor de collectieve actie of die in ieder geval serieus geïnteresseerd zijn, wordt op korte termijn nog een online meeting georganiseerd. Hiervan wordt ook een algemeen verslag gemaakt.

Met alle persoonsgegevens wordt vertrouwelijk en integer omgegaan. Niks over jou en je verhaal wordt zonder jouw toestemming ergens voor gebruikt. Mocht je daaraan twijfelen, dan is het beter om geen gehoor te geven aan de oproep. Ik verwijs verder naar het OJAU-AVG-beleid.

Lees ook: Toelichting massaclaim - OJAU - 05062020

Ga terug naar dossier Adoptiezaken Indonesië