Gezamenlijk statement

Voor interlandelijke geadopteerden

Geschreven door: Dewi Deijle
Geplaatst op 17 februari 2021

Een geweldige stap in de goede richting, de excuses die minister Dekker namens het kabinet aan de geadopteerden heeft gemaakt op maandag 8 februari 2021. Nu dit is gebeurd, is een collectieve rechtszaak om erkenning van de misstanden te verkrijgen, niet meer nodig. Het is ook erg fijn dat het kabinet uit zichzelf excuses heeft gemaakt. Ook al is dat gedaan op basis van een stuitend rapport, maar altijd nog beter dan dat het moet worden afgedwongen via een rechter. Want is het dan wel gemeend? Dus, eigenlijk een overwinning, maar wel een gedeeltelijke. Want excuses maken is weliswaar heel belangrijk voor veel geadopteerden en voor velen al genoeg, maar voor een bepaalde groep is het slechts een onderdeel van de genoegdoening. We zijn er dan ook nog niet.

Hoe verder na de excuses

In september 2017 ben ik namens stichting Mijn Roots (voor geadopteerden uit Indonesië) gestart met het aansprakelijk stellen van Nederlandse staat, dus in feite voor de groep geadopteerden uit Indonesië die zoekbehoefte hebben. Het ging in eerste instantie om erkenning van de misstanden die hebben plaatsgevonden. Als die erkenning er zou zijn, dan zouden individuele geadopteerden kunnen proberen om ook de kosten voor een zoektocht (schade) te verhalen. Het ministerie van Justitie en Veiligheid erkende geen aansprakelijkheid, dus namens stichting Mijn Roots wilde ik een collectieve rechtszaak voorbereiden. Om die bij de rechter aanhangig te maken, was het raadzaam om eerst het rapport van de commissie Joustra af te wachten. Omdat erkenning van de misstanden en de fouten er nu dan tóch is en de excuses zijn gemaakt, is een collectieve rechtszaak definitief van tafel.

Het is voor veel geadopteerden nu prioriteit dat zij de mogelijkheid krijgen om daadwerkelijk te kunnen achterhalen wat er rondom hun adoptie is gebeurd. Daarom blijven ik en andere mede-strijders pleiten voor een financiële tegemoetkoming voor die geadopteerden die kosten (gaan) maken of al hebben gemaakt voor hun zoektocht. Dit kan een fysieke zoektocht zijn in het land van herkomst, maar ook via DNA onderzoek. Het maakt dan niet uit via welke manier ze gaan zoeken (dus zelf, via een belangenorganisatie of anders), dat mag ieder zelf bepalen. Het is dus niet organisatie afhankelijk.

Vind jij het maken van een gezamenlijk statement ook belangrijk, niet alleen voor je zelf maar ook voor anderen? Doe dan mee! Ook al heb je (nog) geen of weinig kosten gehad aan je zoektocht, dan ook is het zinvol om gehoor te geven aan de oproep. Jouw verhaal is evengoed belangrijk voor het geheel.

Ook als je (nog) niet weet of je adoptie wel of niet goed is verlopen, is het goed om mee te doen. Want ook jij hebt het recht om te achterhalen wat er is gebeurd rondom je adoptie.

Kom je uit een land waar de commissie Joustra onderzoek naar heeft gedaan? Dan nodig ik je uit om gehoor te geven aan deze oproep en je verhaal te delen, om de krachten te bundelen.

Welke informatie ik van je nodig heb

» Vul hier het Formulier_jouwnaam_land in waarin je zo kort en bondig mogelijk je antwoorden geeft. Daarom is er niet veel ruimte voor tekst (zie hieronder). Als je bepaalde vragen niet kan beantwoorden omdat je het niet weet, dan kan je dat erbij vermelden. Ps. Dit formulier kan niet worden ingevuld op je mobiel.

» Sla vervolgens het bestand als PDF op met bestandsnaam: Formulier_jouwnaam_land.

» Daarbij is het de bedoeling dat je je eigen verhaal beschrijft/toelicht, bijvoorbeeld over hoe je zoektocht is verlopen, of waarom je nog niet hebt gezocht maar dat wel zou willen, en de emoties die je er eventueel bij hebt.

» Sla je verhaal op in Word of PDF met de bestandsnaam: Eigenverhaal_jouwnaam_land.

» Je mag ook stukken en/of beeldmateriaal meesturen. Stuur alleen die documenten mee waarvan je denkt dat daarvan gegevens niet kloppen en leg in je toelichtende verhaal uit waarom. Geef documenten een duidelijke bestandsnaam met onderwerp en ook weer je naam. Bijvoorbeeld: Afstandsverklaring_jouwnaam_land.

» Stuur alles in een e-mail met als onderwerp: Oproep_jouwnaam.

De personen die in 2018 hun verhaal hebben gedeeld voor de collectieve aansprakelijkstelling gericht op erkenning van de misstanden, vraag ik nogmaals hetzelfde te doen. Wellicht ben je achter andere informatie gekomen.

Hoe te versturen

Het verzoek is om het vragenformulier, jouw aanvulling en eventuele bijlages uiterlijk 6 maart 2021 digitaal naar mij te versturen. Dat kan naar info@ojau.nl.

LET OP! In je email graag vermelden:

"Hierbij verklaar ik dat ik Dewi Deijle, van OJAU-Rechtskundig advies, toestemming heb gegeven om mijn verhaal en gegevens over mijn adoptie aan zowel de verantwoordelijke ministeries als aan de Tweede Kamer te verstrekken." En dan je volledige naam.

Eventueel kun je documenten via We-transfer als het totale bestand te groot is, maar wel gericht tot mijn e-mail adres.

Het zou fijn zijn als ik medio 10 maart 2021 het hele pakket klaar heb om  naar het ministerie en de vaste commissie van Justitie en Veiligheid in de Tweede Kamer te versturen. Dus nog vóór de verkiezingen, voor het geval daarna wel een wisseling gaat plaatsvinden.

Met alle persoonsgegevens wordt vertrouwelijk en integer omgegaan. Niks over jou en je verhaal wordt zonder jouw toestemming ergens anders voor gebruikt dan voor het doel waarover het nu gaat. Ik verwijs verder naar het OJAU-AVG-beleid. Mocht je hier aan twijfelen, dan zal je zelf de keuze moeten maken om wel of niet jouw informatie naar mij te sturen. En ook, met anonieme verhalen kan ik helaas niets doen.

Alvast bedankt voor jouw verhaal. Niet alleen belangrijk voor jezelf maar ook voor heel veel andere geadopteerden!

En uiteraard zal ik je nader informeren.

Nog even het volgende. Niet iedereen hoeft het eens te zijn met mijn pleitnota dat de Nederlandse overheid iedere geadopteerde met zoekbehoefte een financiële tegemoetkoming zou moeten toekennen. Het is uiteraard fijn dat er geadopteerden zijn die er verder geen problemen mee hebben dat hun adoptie mogelijk onrechtmatig was en dat zij verder niets willen uitzoeken daaromtrent. Dat is hun goed recht. Maar er zijn ook veel geadopteerden die waarheidsvinding en hun zoekproces wel belangrijk vinden, ook al zijn ze hier hartstikke tevreden. Voor die groep kom ik op.

“Als je bent aangereden en je hebt schade aan jezelf en je auto, dan wil je toch ook de schade verhalen op degene die verantwoordelijk is voor de aanrijding? Zelfs al heb je het geld voor een reparatie en ook al ben je verder ontzettend gelukkig hier! Rare vergelijking?”

Bekijk het voor die groep vanuit juridisch perspectief, want schijnbaar lukt het velen niet om het vanuit de emotie te begrijpen, zoals ik de laatste tijd zie op sociale media. Ook halen sommigen de CBS resultaten van stal voor de verdediging dat geadopteerden hier gelukkig zijn. Maar of iemand hier wel of niet gelukkig is, heeft verder niet perse iets van doen met waar het voor velen wél om gaat. Het zou fijn zijn als men stopt met bepleiten dat het gaat om een groep ‘ontevreden geadopteerden’. Waarom iedereen over één kam scheren? Nota bene is de uitslag van de CBS enquête naar mijn mening niet representatief voor het doel van het onderzoek van de commissie Joustra: de rol van de Nederlandse overheid in adoptieprocedures. Ik heb dit toen ook aangekaart bij de commissie zelf en bij de Tweede Kamer.

Er zijn serieus misdrijven gepleegd (zoals mensen uitgebuit, kinderen ontvoerd en geronseld) die de Nederlandse overheid door de vingers heeft gezien. Dat is nooit te rechtvaardigen, ook al is het heus niet in alle adopties zo gegaan (gelukkig!). Ook wisten ze op het departement van kinderen die op illegale wijze Nederland binnenkwamen, maar besloten ze om de ware identiteit van de kinderen niet te achterhalen. Dus, moeten die kinderen (inmiddels volwassen) zelf uitzoeken wat er rondom hun adoptie is gebeurd. Maar een antwoord krijgen op belangrijk afstammingsvragen wordt bemoeilijkt als iemand te maken heeft met een vals opgemaakte geboorteakte en afstandsverklaring. Daarom is het ontzettend belangrijk dat geadopteerden hun stem laten horen met hun eigen verhaal. En misschien niet alleen voor zichzelf, ook voor de biologische moeders die misschien nooit toestemming hebben gegeven om hun kind te laten adopteren, want daar zijn er wereldwijd genoeg van helaas.

Er zijn dus geadopteerden die graag willen achterhalen of de adoptie rechtmatig was. En daar hebben ze recht op!

Nadere toelichting

Wil je (nog) meer lezen over waarom het zo belangrijk is om een gezamenlijk een statement te maken? Lees in deze PDF de uitgebreidere toelichting:

» Toelichting gezamenlijk statement en aansprakelijkstelling

Ga terug naar dossier Adoptiezaken Indonesië