Een bewogen jaar

Geschreven door: D. Deijle
Geplaatst op: 23 december 2017

Met een zeer tevreden gevoel kijk ik terug op een goed 2017 met daarin uitdagende ondernemingsactiviteiten en interessante leermomenten.

Hoe het allemaal begon. Medio september 2016 heb ik mijn ontslag ingediend bij een werkgever waar ik 12 jaar met plezier heb gewerkt en waar ik veel mogelijkheden heb gekregen om mij verder te ontwikkelen. Uiteindelijk was ik op die plek toch uitgegroeid. Ik was toe aan meer diepgang en ontwikkeling in de breedte maar vooral belangrijk, ik wilde individuen met juridische problemen bijstaan.

Per 1 december 2016 was ik officieel uit dienst en kon ik aan mijn een nieuwe uitdaging beginnen. Om de transitie van werknemer naar zelfstandige te symboliseren, ben ik eerst naar Nepal afgereisd om in 14 dagen de Mount Everest Basecamp Trek via 3 bergpassen van hoger dan 5.000m te trotseren. Eigenlijk was het doel van deze trek tweeledig, want ik deed het ook om geld in te zamelen voor stichting Creatief Hart. Een stichting die ik in 2013 heb opgericht ten behoeve van kinderen in Indonesië die moeten leven met een fysieke of verstandelijke beperking. Het doel van deze stichting is om deze kansarme kinderen door middel van creatieve educatie persoonlijk te ontwikkelen en te begeleiden naar een meer zelfstandig leven.

Bij deze symbolische manier van afsluiten werd mijn fysieke en mentale uithoudingsvermogen behoorlijk op de proef gesteld. Maar ook een soort van nieuwe energie werd ontketend die ik in de periode daarna zeker nodig zou hebben.

Op 14 december 2016 stapte ik de Kamer van Koophandel binnen om aan mijn nieuwe uitdaging te beginnen, het starten van mijn eigen onderneming, Online Juridisch Advies voor U (OJAU). Met het inschrijvingspapiertje en ondernemingsplan in mijn handen kon ik dan eindelijk beginnen. En nu ben ik een jaar verder en kan ik met trots terugkijken naar wat ik in het afgelopen jaar heb kunnen bereiken. Het was hard werken, mijn uithoudingsvermogen werd wederom flink op de proef gesteld, maar met veel werkplezier allerlei ideeën uitgewerkt.

Mijn focus

“Toegankelijk, laagdrempelig en betaalbare juridische hulp met een persoonlijke benadering."

Dat is wat ik wilde bereiken. Niet alleen juridische bijstand maar ook ondersteuning tijdens een procedure en actief meedenken voor de beste oplossing voor de rechtzoekende.

Ik wilde mij met OJAU inzetten voor personen die ziek of arbeidsongeschikt zijn en die het gevoel hebben regelmatig tegen een overheidsmuur aan te lopen. In enkele Ziektewet, WIA- en WAJONG zaken die ik heb aangenomen, heb ik voor cliënten de juridische procedure met een positief resultaat tot een einde kunnen laten komen. Niet alleen daar waren zij blij mee, maar ook met de goede zorgen en niet het gevoel te hebben dat zij als een “zaak” werden behandeld, maar als een persoon. Als er meer actie geboden is dan alleen het opstellen en indienen van een bezwaar- of beroepschrift dan doe ik dat, denk aan klachten indienen, hulp bieden bij het aanvragen van andere uitkeringen of op weg helpen naar andere hulpinstanties. Helaas komt het niet altijd tot een positief resultaat, maar evengoed waren cliënten dan opgelucht dat er iemand was die er echt te tijd voor nam om er aandacht aan te schenken.

Daarnaast heb ik de besloten Facebook groep Arbeidsongeschiktheid en Ziekte aangemaakt, waar mensen met vergelijkbare situaties ervaringen kunnen uitwisselen, vragen kunnen stellen, en relevante kennis / informatie kunnen delen. Op de blog en Facebook pagina OJAU's Juri-schrijfsels schrijf en post ik regelmatig updates over onderwerpen vanuit de juridische wereld en maatschappij.

Voor wat betreft uitkeringen heb ik ook personen geadviseerd en ondersteund die juridische problemen hadden inzake een WMO-voorziening, bijstandsuitkering, Anw-nabestaandenuitkering, en AOW-pensioen en toeslagen.

Natuurlijk geweldig dat ik juridische procedures succesvol heb kunnen afronden voor cliënten. Helaas ook enkele tegenslagen gehad maar waarvoor wij nog niet zijn uitgevochten.

Ook heb ik heel wat personen met positief resultaat bijgestaan die via ontslag met wederzijds goedvinden een vaststellingsovereenkomst zouden ondertekenen, maar uiteraard wel wilde weten of zij hier goed aan deden. Niet alleen een uitgebreide juridische check met daarna het advies met aanbevelingen, voorstellen tot wijzigingen en onderhandelen met de werkgever, maar ook ondersteuning bieden bij de keuze die een persoon moet maken. Het gaat dus niet alleen maar om of iets juridisch goed is, maar er is meer dan dat waar het een persoon om kan gaan: "Ga ik wel weg of ga ik niet weg bij deze werkgever, en welke mogelijkheden heb ik daarna?"

Als het niet helemaal lekker liep tussen de werkgever en werknemer, probeerde ik het afscheid toch een richting op te sturen naar een enigszins goed uit elkaar te gaan, zonder dat de persoon met een te groot gevoel van ontevredenheid bleef zitten.

Het Ambtenarenrecht, een vak apart maar spreekt mij erg. Ik heb reeds goede resultaten geboekt in enkele complexe zaken.

Ook adviseer ik aan personen die ziek zijn en in verband met hun re-integratietraject via de werkgever.

Het is dus niet alléén maar juridisch advies geven. Ik heb positieve feedback gekregen op de manier waarop ik de zaak aanpakte, een prettige en actieve benaderingswijze waarin ik ook tijd neem voor de persoon. En zo “coachte” ik meer van mijn cliënten door een lastige periode heen. Ik heb een opleiding tot mediator gevolgd en specialisatie cursussen en tevens cursussen voor coaching vaardigheden. Dit komt goed van pas als het gaan om onderhandelingen en de focus te verleggen op een voor beide partijen goede oplossing. Uiteraard niet als echte mediator, maar bepaalde elementen komen zeker goed tot hun recht.

Verder adviseer en ondersteun ik personen bij hun plannen voor het starten van een eigen onderneming. Ik richt mij vooral op de juridische aspecten. Denk aan advisering omtrent algemene voorwaarden en allerlei andere contracten. Voordat ik aan mijn rechtenstudie echter begon, heb ik een HBO opleiding Marketingmanagement afgerond. Vanuit commercieel perspectief kon ik daarom ook iets betekenen voor die personen die niet wisten waar zij moesten beginnen of hoe een en ander (effectief) aan te kunnen pakken. Voor die personen lever ik het raamwerk voor het ondernemingsplan af, toegespitst op het idee, de producten of diensten. Uiteraard adviseer ik ook vanuit mijn eigen ervaringen, omdat ik zelf een stichting heb opgericht en later een juridisch adviesbureau en met allerlei oprichtingsactiviteiten te maken heb gehad. Het houdt heel wat in. Maar het mooiste is er om een uitdaging van te maken!

Verhalenplatform

Dit platform heb ik opgezet voor personen die ziek/arbeidsongeschikt zijn of te maken hebben met een arbeidshandicap, en die hun ervaringen willen delen met anderen over wat zij hebben meegemaakt met allerlei instanties. Ik kom toch wel redelijk wat heftige verhalen tegen van personen wiens juridische belangen ik (heb) behartig(d), en heb ondervonden dat deze personen zich vaak opgelucht voelen na het vertellen/schrijven van hun verhaal. Vandaar dit idee van het Verhalenplatform voor iedereen die in een vervelende situatie zit of heeft gezeten, of juist iets positiefs heeft meegemaakt met betrekking tot:
- een aanvraag-, bezwaar- of beroepsprocedure voor een WIA-, Wajong- of ZW-uitkering
- een re-integratietraject op het werk en tijdens gesprekken met de werkgever vanwege ziekte
- een indicatie Wmo
- andere organisaties, instellingen en personen vanwege hun lichamelijke of psychische beperking

Nevenactiviteiten

Ik heb enkele meeting workshops verzorgd voor o.a. (jonge) nabestaanden die zich na het overlijden van hun partner alleen moesten weten te redden. In feite staan zij er in het rouwproces alleen voor, in die zin dat deze nabestaanden helemaal zelf het huishouden moeten regelen en een nieuwe start moeten maken. Wellicht kunnen zij een extra steuntje gebruiken om zelfstandig(er) te kunnen worden, want het is niet altijd makkelijk om de weg te vinden in al die wetten en regels. Denk aan allerlei zaken die te maken hebben op het gebied van:

Inkomen, werk, woning, uitkeringen (bij ziekte, werkloosheid, bijstand, arbeidsongeschiktheid, Anw-uitkering), toeslagen (huur, kinderbijslag, kind gebonden budget, kinderopvang, zorg e.d.), studie (vervolg, omscholen, trainingen), en allerlei andere mogelijk relevante juridische zaken.

Wat kan en mag iemand wel en niet, waar heeft iemand al dan niet recht op als hij of zij alleen komt te staan en weinig inkomen heeft, welke zaken spelen er die administratieve of financiële afhandeling behoeven en wat hebben deze mensen daarvoor nodig? Allerlei vragen waar ik deze nabestaanden wegwijs heb gemaakt (informatieoverdracht en advies). Ik niet alleen, het was ook de bedoeling om ervaringen uit te wisselen (praatgroepfunctie). Ik heb leuke positieve reacties gekregen op deze workshop. Een nabestaande die enkele jaren terug haar partner heeft verloren, had hier heel veel steun aan. Zij heeft zich destijds een weg moeten vinden tussen al die wetten en regels en heeft in de loop der tijd veel geleerd maar dat was niet makkelijk. Zij had het dus zeker fijn gevonden als zij een dergelijke workshop eerder had kunnen bijwonen. Juist als iemand nog in een rouwproces zit en er helemaal alleen voor staat, is het fijn om dergelijke informatie aangereikt te krijgen in de vorm van “ongevraagd” tips en advies. Erg fijn dat het idee van deze meeting workshop ook daadwerkelijk toegevoegde heeft gehad.

Bij twee opleidingsinstituten ben ik scriptiebegeleider/afstudeerdocent voor de HBO opleiding Rechten en Sociale zekerheidsrecht. Momenteel heb ik 7 studenten onder mijn hoede die ik bijsta en coach tijdens hun afstudeerproces. Tevens ben ik ingezet om studiemateriaal voor modules in het Sociale zekerheidsrecht te ontwikkelen. Erg leuk om te doen.

Tussen alle bedrijven door ben ik bezig met netwerken om samenwerkingsverbanden aan te gaan en mijzelf te blijven ontwikkelen. Ik werk vanuit een leuk co-work kantoor in Den Haag met inspirerende co-workers om mij heen en ik ben mooie samenwerkingsrelaties aangegaan. Momenteel voer ik nog een interessant kortlopend project uit, niet inzake uitkeringen, voor een Provinciaal orgaan op de afdeling Juridische Zaken met betrekking tot de Wet openbaarheid van bestuur.

Een goed gevulde werkweek, genoeg variëteit, mooie uitdagingen en positieve resultaten bereikt met mijn diensten. Een mooi 2017 dus!

Lopende zaken en activiteiten

Momenteel lopen er nog allerlei juridische zaken inzake arbeidsongeschiktheid en ziekte. Hopelijk een positief resultaat voor de cliënten. Tevens behartig ik de belangen van een stichting ten behoeve van een financiële tegemoetkoming voor geadopteerden uit Indonesië die willen zoeken naar hun roots en ben ik bezig met een onderzoek naar de beoordeling in WIA, WAJONG, en ZW zaken door verzekeringsartsen als het gaat om de aandoening Fibromyalgie en psychische klachten. Het zit in de planning om in januari 2018 weer een meeting workshop voor nabestaanden te geven en het zou mooi zijn als ik de studenten die ik nu coach en begeleid tijdens hun afstudeerfase, in 2018 met succes kunnen afstuderen.

Bedankt!

Ik bedank iedereen die vertrouwen heeft getoond in mijn diensten en dat ik alle personen die mij hebben verzocht om hen juridisch bij te staan, heb mogen ondersteunen. Ook bedankt voor de presentjes en kerstkaartjes van tevreden cliënten en relaties die ik heb mogen ontvangen. Een leuke bijkomstigheid en gevoel van waardering.

OJAU is een groeiende juridische onderneming. Ik kijk uit naar het jaar 2018 waarin ik weer personen kan bijstaan die helaas te maken krijgen met een juridische kwestie, of personen die ik op een andere manier kan ondersteunen met een van mijn diensten. En natuurlijk kijk ik uit naar nieuwe mogelijkheden en kansen die op mijn pad zullen komen.

Voor iedereen fijne kerstdagen toegewenst en een extra kerstwens voor de personen die momenteel nog in een moeilijke (juridische) situatie verkeren. En uiteraard het allerbeste toegewenst in 2018.

Hartelijke groet,

Dewi Deijle
(Eigenaresse van OJAU)

Terug naar Blog

Like OJAU en blijf up to date